Skip to main content
BricsCAD

Giới thiệu công cụ làm việc trong BricsCAD

By Tháng Mười Một 2, 2023Tháng Mười Một 6th, 2023No Comments

Giới thiệu công cụ làm việc trong BricsCAD

Thanh trạng thái

Để hiển thị thanh Status, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Di chuyển con trỏ qua thanh công cụ được gắn cố định, dải băng hoặc biểu tượng bảng điều khiển, sau đó nhấp chuột phải và chọn Status Bar trong menu ngữ cảnh.
 • Nhấn phím tắt Shift + F3.

Thanh Status sẽ đóng nếu nó đang mở và ngược lại.

Các trường thanh trạng thái

1. Trường trạng thái

 • Hiển thị trạng thái của phần mềm.
 • Khi con trỏ ở trong menu hoặc trên thanh công cụ, nó sẽ đưa ra mô tả ngắn gọn về công cụ hoặc mục menu bên dưới con trỏ.
 • Khi cửa sổ lệnh đóng lại, nó sẽ hiển thị dấu nhắc lệnh, tùy chọn công cụ và mục nhập bàn phím.
 • Bấm đúp vào trường trạng thái để mở hoặc đóng Command Line.

2. Nút danh sách trường

Bấm vào nút mũi tên () để hiển thị danh sách các trường thanh Status có sẵn. Nhấp vào một mục trong danh sách để chuyển đổi hiển thị trường tương ứng trên thanh Status.

Giá trị tọa độ con trỏ

Hiển thị tọa độ của vị trí con trỏ hiện tại (tùy thuộc vào giá trị của biến hệ thống COORDS).

 • Nhấp vào trường để xoay vòng cài đặt Coordinate.
  Trình tự là: GeographicRelativeAbsoluteOff.
 • Nhấp chuột phải và chọn một tùy chọn trong menu ngữ cảnh.

Lớp hiện tại

Hiển thị tên của lớp hiện tại.

 • Bấm để mở Layer Explorer.
 • Nhấp chuột phải để chọn lớp hiện tại trong menu ngữ cảnh.
 • Nhấp chuột phải và chọn Properties trong menu ngữ cảnh để mở hộp thoại Draw Explorer – Layers.

Màu mặc định

Hiển thị màu mặc định

 • Bấm để mở hộp thoại Color.
 • Nhấp chuột phải để chọn một trong các màu cơ bản trong menu ngữ cảnh.
 • Nhấp chuột phải và chọn Select Color… để chọn màu trong hộp thoại Color.

Linetype mặc định

Hiển thị tên của kiểu đường hiện tại.

 • Bấm để mở hộp thoại Draw Explorer – Linetypes.
 • Nhấp chuột phải để chọn kiểu đường hiện tại trong menu ngữ cảnh.

Kiểu văn bản mặc định

Hiển thị tên của kiểu văn bản hiện tại.

 • Bấm để mở hộp thoại Draw Explorer – Text Styles.
 • Nhấp chuột phải để chọn kiểu văn bản hiện tại trong menu ngữ cảnh.

Kiểu kích thước mặc định

Hiển thị tên của kiểu kích thước hiện tại.

 • Bấm để mở hộp thoại Draw Explorer – Dimension Styles.
 • Nhấp chuột phải để chọn kiểu kích thước hiện tại trong menu ngữ cảnh.

Không gian làm việc mặc định

Hiển thị tên của không gian làm việc hiện tại.

 • Bấm để đặt giá trị của biến hệ thống WSCURRENT trong dòng lệnh.
 • Nhấp chuột phải và chọn không gian làm việc hiện tại trong menu ngữ cảnh.
 • Chọn Customize trong menu ngữ cảnh để mở hộp thoại Customize – Workspaces.

Chụp nhanh

Cho biết trạng thái của biến hệ thống SNAPMODE.

 • Bấm vào trường này để ON/OFF SNAPMODE.
 • Nhấp chuột phải và chọn Setting trong menu ngữ cảnh để chỉnh sửa cài đặt Snap Grid.

Lưới

Cho biết trạng thái của biến hệ thống GRIDMODE.

 • Bấm để chuyển đổi cách hiển thị lưới trong khung nhìn hiện tại.
 • Nhấp chuột phải và chọn Setting trong menu ngữ cảnh để chỉnh sửa cài đặt Snap Grid.

Chỉnh hình

Cho biết trạng thái của biến hệ thống ORTHOMODE. Bật Ortho sẽ tự động tắt Polar.

 • Nhấn vào đây để ON/OFF ORTHOMODE.
 • Nhấp chuột phải và chọn Setting trong menu ngữ cảnh để chỉnh sửa biến hệ thống ORTHOMODE.

Polar

Chuyển đổi tùy chọn Polar Tracking của biến hệ thống AUTOSNAP.

 • Click to toggle Polar Tracking ON / OFF. Bật Polar sẽ tự động tắt Ortho.
 • Nhấp chuột phải và chọn Setting trong menu ngữ cảnh để chỉnh sửa cài đặt Polar Tracking.

ESnap

Cho biết trạng thái của tùy chọn Entity Snap của biến hệ thống OSMODE.

 • Nhấn vào đây để ON / OFF Entity Snaps.
 • Nhấp chuột phải và chọn Setting trong menu ngữ cảnh để chỉnh sửa cài đặt Entity Snaps.

STrack

Cho biết trạng thái của tùy chọn Entity Snap Tracking của biến hệ thống AUTOSNAP.

 • Nhấp để ON / OFF tính năng Theo dõi nhanh thực thể .
 • Nhấp chuột phải và chọn Setting trong menu ngữ cảnh để chỉnh sửa cài đặt Snap Tracking.

Lineweight (LWT)

Cho biết trạng thái của biến hệ thống LWDISPLAY.

 • Nhấn vào đây để ON / OFF hiển thị độ dày của dòng.
 • Nhấp chuột phải và chọn Setting để chỉnh sửa cài đặt Lineweights.

Paper/Model

Cho phép bạn chọn giữa không gian mô hình và không gian giấy.

 • Khi làm việc trong Model Space, trường này có nội dung:
  Tile (= Không gian mô hình với các khung nhìn được xếp lớp).
  Bấm để chuyển sang bố cục không gian giấy được mở gần đây nhất.
  Nhấp chuột phải để chọn bố cục không gian giấy.
 • Khi làm việc trong một bố cục, trường này có nội dung:
  M:Layout: Không gian mô hình với các khung nhìn nổi
  hoặc
  P:Layout: Không gian giấy
  Nhấp để chuyển đổi giữa không gian giấy và không gian mô hình với các khung nhìn nổi.
 • Trong Không gian mô hình hoặc Không gian giấy, nhấp chuột phải và chọn:
  • Paper Space: Chuyển sang không gian giấy.
  • Model Space: Chuyển sang không gian mô hình với các khung nhìn nổi.
  • Model: Chuyển sang không gian mô hình với các khung nhìn xếp chồng lên nhau.
  • Layout: Chuyển sang bố cục không gian giấy đã chọn.

Chú thích tỉ lệ

Hiển thị giá trị của biến hệ thống CANNOSCALE (= thang chú thích hiện tại). Nhấp chuột phải để hiển thị menu ngữ cảnh:

 • Chọn thang đo chú thích trong danh sách.
 • Custom: khởi chạy lệnh SCALELISTEDIT.
 • Hide Xref scales: chỉ liệt kê các tỷ lệ chú thích của bản vẽ hiện tại.

AutoScale

Cho biết trạng thái của biến hệ thống ANNOAUTOSCALE. Khi On, các thực thể chú thích được đồng bộ hóa với thang tỷ lệ chú thích hiện tại. Nhấp vào trường này để ON / OFF ANNOAUTOSCALE.

Giám sát chú thích

Cho biết trạng thái của biến hệ thống ANNOMONITOR.

 • Nhấn vào đây để ON / OFF ANNOMONITOR.
 • Nhấp chuột phải và chọn Setting trong menu ngữ cảnh để chỉnh sửa biến hệ thống ANNOMONITOR.

Khóa chế độ xem (VPLOCK)

Hiển thị trạng thái của Hiển thị bị khóa thuộc tính của chế độ xem hiện tại hoặc (các) chế độ xem đã chọn. Nhấp vào trường VPLOCK để chuyển đổi thuộc tính Trên/Tắt.

Trường VPLOCK chỉ xuất hiện khi một hoặc nhiều chế độ xem không gian giấy được chọn hoặc khi chế độ xem được kích hoạt (Không gian mô hình với chế độ xem nổi).

UCS động (DUCS)

Cho biết trạng thái của biến hệ thống UCSDETECT.

 • Nhấp để chuyển đổi biến hệ thống UCSDETECT Trên/Tắt.
 • Nhấp chuột phải để chọn các loại thực thể được hỗ trợ trong menu ngữ cảnh:
  • Khuôn mặt rắn 3D: Khuôn mặt rắn 3D và khu vực.
  • Các thực thể khác: Thực thể tuyến tính 2D.

Đầu vào hệ thống (DYN)

Cho biết trạng thái của biến hệ thống DYNMODE.

 • Nhấp để chuyển đổi hiển thị Kích thước động Trên/Tắt.
 • Nhấp chuột phải và chọn Cài đặt trong menu ngữ cảnh để chỉnh sửa Kích thước động cài đặt.

Quad

Cho biết trạng thái của biến hệ thống QUADDISPLAY.

 • Nhấp để chuyển đổi màn hình của Quad Trên/Tắt.
 • Nhấp chuột phải và chọn một tùy chọn trong menu ngữ cảnh.
  • Hiển thị Quad trên Hover.
  • Hiển thị Quad trên Chọn.
  • Hiển thị Quad trên Nhấp chuột phải.
  • Ức chế Quad trên Hover khi các thực thể được chọn.
  • Trên/Tắt
  • Tùy chỉnh Quad Item…: Hiển thị Tùy chỉnh / Quad hộp thoại.
  • Cài đặt…: Hiển thị Cài đặt hộp thoại.

Hệ thống Rollover (RT)

Cho biết giá trị của biến hệ thống ROLLOVERTIPS.

 • Nhấn vào đây để chuyển đổi hiển thị các mẹo cuộn qua.
 • Nhấp chuột phải và chọn Tùy chỉnh… trong menu ngữ cảnh để mở Tùy chỉnh / Thuộc tính hộp thoại. Tại đây bạn có thể xác định thuộc tính nào được hiển thị trong Mẹo Rollover cho từng loại thực thể.

Trợ lý Hotkey (HKA)

Cho biết giá trị của biến hệ thống HOTKEYASSISTANT. Khi chuyển đổi Trên, một tiện ích trợ lý ở cuối màn hình cho thấy các tùy chọn có sẵn bằng cách nhấn phím Ctrl.

 • Nhấp để chuyển đổi màn hình của tiện ích HKA Trên/Tắt.
 • Nhấp chuột phải để hiển thị menu ngữ cảnh:
  • Trên hoặc Tắt để đặt màn hình của tiện ích HKA.
  • Cấu hình: Hiển thị Cấu hình trợ lý phím nóng hộp thoại. Chọn các lệnh mà bạn muốn tiện ích HKA hiển thị khi HOTKEYASSISTANT = ON.

Khóa giao diện người dùng (LOCKUI)

Cho phép bạn khóa vị trí và kích thước của thanh công cụ và bảng điều khiển có thể gắn được.

 • Nhấn vào đây để chuyển đổi khóa Trên/Tắt.
 • Nhấp chuột phải để hiển thị menu ngữ cảnh.
  • Chọn các mục UI để khóa: thanh công cụ, bảng hoặc cả hai.
  • Chọn Cài đặt… để đặt giá trị của biến hệ thống LOCKUI trong Cài đặt hộp thoại.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply