Skip to main content
Dassault system-cad-cam-cae-ban-quyen

Giải pháp phần mềm tốt nhất cho phát triển sản phẩm, được phân phối trên nền tảng 3DEXPERIENCE, cho phép Thiết kế 3D, Kỹ thuật, CAD 3D, Mô hình hóa, Mô phỏng, Quản lý dữ liệu và Quản lý quy trình.

Sản phẩm nổi bật

logo SolidWorks bản quyền

SOLIDWORKS® dẫn đầu ngành công nghiệp thiết kế máy tính hỗ trợ 3D toàn cầu với phần mềm 3D dễ sử dụng, đào tạo và hỗ trợ các đội ngũ thiết kế và kỹ thuật trên toàn thế giới khi họ tạo ra các sản phẩm của tương lai

logo Catia bản quyền

CATIA® là phần mềm kỹ thuật và thiết kế hàng đầu thế giới về sản phẩm thiết kế 3D CAD. Nó giải quyết tất cả yêu cầu của các tổ chức sản xuất, các OEM thông qua các chuỗi cung ứng của họ, cho các nhà sản xuất độc lập nhỏ