Skip to main content

Các nhà sản xuất thành công đang sử dụng các giải pháp phần mềm của Siemens để đổi mới và phát triển

“Chúng tôi giúp các công ty cung cấp giải pháp nhanh hơn để giải quyết các vấn đề kinh doanh của họ theo những cách mà trước đây không thể thực hiện được”.
Tony Hemmelgarn, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Siemens PLM Software

siemens bản quyền

Sản phẩm nổi bật

siemens nx bản quyền

SIEMENS NX

Thế hệ mới của giải pháp thiết kế, mô phỏng và sản xuất

flotherm bản quyền

FLoTHERM

Phần mềm mạnh mẽ về tính toán động lực học chất lỏng 3D (CFD)