Skip to main content

Lệnh Array trong CAD giúp bạn tạo ra các bản sao của đối tượng được chọn và sắp xếp chúng trong một mô hình, còn gọi là mảng. Đối tượng ban đầu mà bạn muốn nhân bản, được gọi là các đối tượng nguồn (source objects). Có ba loại array:

Lệnh Rectangular Array trong CAD

Để tạo một Rectangular Array

 1. Click Home tab > Modify panel > Rectangular Array. Tìm biểu tượng   
 2. Chọn các đối tượng để Array > Enter. Một mảng hình chữ nhật mặc định được hiển thị.
 3. Trên bản xem trước mảng, kéo các grip để điều chỉnh khoảng cách và số lượng của hàng và cột. Bạn cũng có thể sửa đổi các giá trị trên Array context ribbon.

Để thêm cấp độ cho Rectangular Array

 1. Chọn một trong các item trong mảng.
 2. Trong Array context ribbon > Levels panel > Levels. Tìm biểu tượng   
 3. Nhập số cấp độ.

Để sửa đổi số lượng item trong một Rectangular Array

 1. Chọn array.
 2. Kéo một grip ở góc trên bên phải, trên cùng bên trái hoặc dưới cùng bên phải để tăng hoặc giảm số lượng hàng hoặc cột.

Lệnh array trong cad

Lệnh Path Array trong AutoCAD

Tạo một mảng Path Array

Cách dễ nhất để tạo lệnh Array trong CAD dưới dạng Path Array là tạo chúng và sau đó sử dụng các công cụ trên tab contextual ribbon hoặc Properties palette để điều chỉnh.

 1. Click Home tab > Modify panel > Path Array. Tìm biểu tượng  
 2. Chọn các đối tượng để Array > Enter.
 3. Chọn một đối tượng, chẳng hạn như một line, polyline, 3D polyline, spline, helix, arc, circle, hoặc ellipse để làm đường dẫn cho array.
 4. Chỉ định phương thức phân phối các đối tượng dọc theo đường dẫn:
  • Để phân phối đồng đều các item dọc theo toàn bộ chiều dài của đường dẫn, nhấp vào Properties panel > Divide trên tab rcontextual ribbon tab. Tìm biểu tượng 
  • Để phân phối các đối tượng theo các đoạn thẳng cụ thể, nhấp vào Properties panel > Measure. Tìm biểu tượng 
 5. Di chuyển con trỏ dọc theo đường dẫn để điều chỉnh.
 6. Nhấn Enter để hoàn thành Array.

Để chỉ định khoảng cách giữa các đối tượng được Array trên một đường dẫn

Sử dụng phương pháp này nếu mảng đường dẫn là kết hợp và ribbon băng được hiển thị.

 1. Chọn một item trong mảng.
 2. Click Array tab> Items panel > Between. Tìm biểu tượng   
 3. Nhập một khoảng cách.

Điền vào các đối tượng được Array sau khi thay đổi độ dài đường dẫn (cửa sổ thuộc tính)

Sử dụng phương pháp này nếu Path Array thuộc dạng associative và cửa sổ thuộc tính Properties window được hiển thị.

 1. Chọn một item trong mảng.
 2. Trong bảng Properties, bên dưới Misc, đảm bảo Phương thức đang được cài equals Measure.
 3. Trong hộp Fill Entire Path, bấm Yes.

Chuyển đổi đối tượng căn chỉnh trên Path Array

Sử dụng phương pháp này nếu Path Array thuộc dạng associative và ribbon được hiển thị. Tùy chọn này xác định xem các item được sắp xếp song song với nhau hay theo sự liên kết của đường dẫn.

 1. Chọn một item trong mảng array.
 2. Click Properties panel > Align Items trên contextual ribbon tab. Tìm biểu tượng  

Điều chỉnh khoảng cách giữa các item trong một Path Array

 1. Chọn một item trong mảng array.
 2. Trong Properties palette, đặt Method property thành Measure.
 3. Nhấp vào Item Spacing grip. Khi có ba hoặc nhiều mục trong mảng, grip này sẽ hiển thị trên item thứ hai trong hàng đầu tiên của path array.
  lenh array trong autocad
 4. Di chuyển con trỏ dọc theo đường dẫn để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các mục và sau đó click Yes.

Lệnh Polar Array trong CAD

Tạo một Polar Array

 1. Click Home tab > Modify panel > Polar Array. Tìm  
 2. Chọn đối tượng muốn Array.
 3. Chỉ định một điểm trung tâm (center point). Một preview array được hiển thị.
 4. Nhập i (Items) và nhập số lượng đối tượng muốn Array.
 5. Nhập a (Angle) và nhập góc. Bạn cũng có thể kéo grip mũi tên để điều chỉnh góc fill.

Chuyển đổi Xoay đối tượng trên Polar Array

Sử dụng phương pháp này nếu polar array thuộc dạng associative và ribbon được hiển thị. Quy trình này kiểm soát xem các đối tượng có được xoay quanh điểm trung tâm hay duy trì căn chỉnh ban đầu của chúng hay không.

 1. Chọn mảng array.
 2. Click Array context ribbon > Properties panel > Rotate Items. Tìm  

Sửa đổi góc giữa các item trong một Polar Array

 1. Chọn mảng array.
 2. Nhấp vào Angle Between grip.

  Angle Between grip được hiển thị trên item thứ hai trong hàng đầu tiên của Polar Array. Grip này chỉ được hiển thị khi có 3 hoặc nhiều hơn item trong mảng array.

 3. Di chuyển con trỏ để tăng hoặc giảm góc giữa các item và sau đó click Yes.

Lệnh polar array trong cad

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các sử dụng lệnh array trong CAD. Hi vọng bài viết này đã cung cấp thêm cho bạn kiến thức về lệnh trong CAD, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thao tác với các mảng khi triển khai bản vẽ của mình.

Nguồn: www.autodesk.com

Tech360

Author Tech360

Tech360 Việt Nam là nhà cung cấp bản quyền phần mềm uy tín tại Việt Nam. Mọi thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ liên quan đến vấn đề bản quyền phần mềm vui lòng liên hệ hotline: 0945 211 292 hoặc email: info@congnghe360vn.com. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ bạn!

More posts by Tech360

Leave a Reply