Skip to main content

Khách hàng đã mua bản quyền AutoCAD và sản phẩm Autodesk đang trong thời hạn hiệu lực của gói bảo trì (maintenance plan) có thể chuyển sang sử dụng bản quyền Autodesk dạng thuê bao (subscription) tại thời điểm gia hạn với mức giá chiết khấu. Hãy cùng Tech360 tìm hiểu cách chuyển gói bảo trì sang đăng ký bản quyền thuê bao AutoCAD, chọn loại đăng ký tốt nhất để phù hợp với nhu cầu kinh doanh và cách thiết lập, quản lý đăng ký mới của bạn.

chuyển gói bảo trì sang đăng ký bản quyền thuê bao Autodesk

Chuyển gói bảo trì sang đăng ký bản quyền thuê bao Autodesk

Lý do nên chuyển gói bảo trì sang đăng ký bản quyền thuê bao Autodesk

Đăng ký bản quyền thuê bao các sản phẩm Autodesk – Autodesk subscription cho phép bạn nhận được giá trị lớn nhất từ ​​các công cụ và công nghệ của Autodesk và thay đổi cơ bản cách hãng cung cấp các khả năng mở rộng và các chức năng mới thông qua các dịch vụ được kết nối. Autodesk sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào các dịch vụ đăng ký bản quyền dạng thuê bao, để cung cấp cho bạn giá trị lớn hơn thông qua các lợi ích sau:

 • Truy cập nhiều hơn – Tận hưởng truy cập liên tục vào các cải tiến mới nhất về công cụ, công nghệ và dịch vụ để phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Kiểm soát linh hoạt – Quản lý tốt hơn người dùng và chi phí bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các sản phẩm và cập nhật phù hợp khi người dùng của bạn cần chúng.
 • Thông tin chi tiết có giá trị – Đánh giá và phân tích việc sử dụng sản phẩm, chi tiêu, năng suất và nhu cầu trong tương lai với các công cụ báo cáo và cảnh báo đơn giản.

Những lựa chọn của tôi là gì?

Khi gói bảo trì – maintenance plan Autodesk của bạn đủ điều kiện để gia hạn, bạn có hai tùy chọn:

 1. Chuyển một sản phẩm trong gói bảo trì (maintenance plan) sang dạng đăng ký thuê bao của:
  • Một bộ sưu tập công nghiệp
  • Hoặc cùng một sản phẩm
 2. Gia hạn kế hoạch bảo trì của bạn trong một năm tiếp theo.

Để biết danh sách các sản phẩm mà bạn có thể chuyển sang, hãy liên hệ với Tech360 để được tư vấn chi tiết.

Nếu tôi không chuyển đổi thì sao?

Nếu bạn chọn tiếp tục duy trì gói bảo trì, bạn sẽ tiếp tục nhận được những lợi ích của gói đó, bao gồm hỗ trợ và cập nhật sản phẩm miễn là bạn tiếp tục gia hạn. Bạn có thể chuyển sang đăng ký thuê bao trong kỳ gia hạn tiếp theo.

Tùy chọn khi chuyển gói bảo trì sang đăng ký bản quyền thuê bao Autodesk

Có nhiều lựa chọn để lựa chọn khi chuyển từ gói bảo trì sang đăng ký bản quyền dạng thuê bao với giá ưu đãi. Sau khi bạn chuyển sang đăng ký, bạn không thể thay đổi sản phẩm hoặc thời hạn nếu bạn muốn tiếp tục nhận được giá đặc biệt khi gia hạn.

Từ một kế hoạch bảo trì hiện có Đến đăng ký mới của
Sản phẩm Một sản phẩm riêng lẻ Cùng một sản phẩm, bộ sưu tập công nghiệp Autodesk Collection hoặc AutoCAD including specialized toolsets
Một sản phẩm LT cá nhân Cùng một sản phẩm hoặc LT Suite
Một bộ thiết kế và sáng tạo Một bộ sưu tập công nghiệp Autodesk Collection
Một bộ LT Suite Bộ LT Suite tương đương
Thời hạn Bất kỳ thời hạn nào 1, 2 hoặc 3 năm
Loại truy cập Một người dùng Một người dùng
Nhiều người dùng Nhiều người dùng

Ngày bắt đầu đăng ký thuê bao

Khi bạn chuyển sang đăng ký, gói bảo trì của bạn sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày hết hạn. Bạn sẽ tiếp tục nhận được lợi ích của gói bảo trì cho đến khi nó hết hạn. Đăng ký mới của bạn, cũng như quyền truy cập vào các sản phẩm, lợi ích và dịch vụ đăng ký mới, sẽ bắt đầu sau khi gói bảo trì của bạn hết hạn.

Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển từ bảo trì sang đăng ký thuê bao Autodesk

Dưới đây là một số cân nhắc quan trọng để giúp bạn quyết định có nên chuyển từ bảo trì sang đăng ký hay không.

Điểm quan trọng cần xem xét Giải thích ý nghĩa
Càng chuyển đổi sớm, bạn sẽ càng tiết kiệm.
 • Bạn có thể đảm bảo mức giá thấp hơn bằng cách chuyển đổi sớm hơn
 • Giá gia hạn của bạn sẽ vẫn thấp hơn đáng kể so với chi phí gia hạn gói bảo trì hoặc mua mới đăng ký thuê bao với giá đầy đủ.
Giấy phép bảo trì vĩnh viễn sẽ được thay thế bằng giấy phép đăng ký thuê bao.
 • Quyền sở hữu giấy phép vĩnh viễn của bạn sẽ chấm dứt và được thay thế bằng quyền đăng ký thuê bao có thời hạn, với mức chiết khấu đáng kể.
 • Bạn có quyền truy cập vào phần mềm trong khi thuê bao có hiệu lực.
 • Khi đăng ký thuê bao của bạn kết thúc, bạn không còn có quyền truy cập vào phần mềm vĩnh viễn mà bạn đã chuyển đổi.
Bạn có thể tiếp tục truy cập các phiên bản trước đó đã được tải xuống và kích hoạt trong gói bảo trì, nếu sản phẩm được bao gồm trong đăng ký mới.
 • Đối với các sản phẩm được bao gồm trong đăng ký thuê bao mới, bạn có thể tiếp tục sử dụng các phiên bản trước đủ điều kiện mà bạn đã tải xuống và kích hoạt theo gói bảo trì của mình.
 • Quyền truy cập được tiếp tục miễn là bạn gia hạn đăng ký của bạn. Khi đăng ký của bạn kết thúc, bạn không còn có quyền truy cập vào phiên bản hiện tại hoặc bất kỳ phiên bản trước đó nào.
Đăng ký với quyền truy cập một người dùng yêu cầu kết nối internet.
 • Bạn cần truy cập internet khi lần đầu tiên khởi động phần mềm và ít nhất 30 ngày một lần sau đó.
Các sản phẩm và dịch vụ có trong Design & Creation Suites khác với những gì được bao gồm trong Industry Collections.
 • Các sản phẩm và dịch vụ đám mây có trong đăng ký thuê bao mà bạn đang chuyển sang có thể khác với những gì bạn hiện có trong gói bảo trì.
  Ví dụ: Autodesk Inventor, được bao gồm trong Building Design Suite, không được bao gồm trong AEC Collection. Sử dụng ví dụ này, nếu bạn chuyển đổi giấy phép vĩnh viễn của Building Design Suite sang đăng ký thuê bao AEC Collection, thì giấy phép đó sẽ không còn được phép truy cập Inventor.
Thời hạn là cố định.
 • Thời hạn không thể thay đổi sau khi chuyển sang đăng ký thuê bao.
 • Khi bạn gia hạn, đăng ký thuê bao của bạn sẽ được gia hạn ở cùng thời hạn (thời hạn 1, 2 hoặc 3 năm).
Giá đặc biệt chỉ có sẵn một lần cho mỗi seat.
 • Các ưu đãi giá đặc biệt khi chuyển sang thuê bao chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi seat của một sản phẩm đang trong gói bảo trì.
 • Bất kỳ thay đổi nào trong tương lai sẽ yêu cầu phải mua mới bản quyền thuê bao với giá đầy đủ (chẳng hạn như thay đổi sang một sản phẩm khác hoặc thời hạn khác).
Giấy phép độc lập không thể được chuyển sang giấy phép mạng và ngược lại.
 • Bạn sẽ không thể thay đổi loại truy cập (còn được gọi là loại triển khai ) khi bạn chuyển đổi. Nếu giấy phép vĩnh viễn của bạn là giấy phép mạng (network), nó sẽ được chuyển sang đăng ký thuê bao với quyền truy cập nhiều người dùng (multi-user). Nếu giấy phép vĩnh viễn của bạn là giấy phép độc lập (standalone), nó sẽ được chuyển sang đăng ký với quyền truy cập một người dùng (single-user).
Không cần cài đặt lại phần mềm hiện có ngay sau khi bạn chuyển đổi.
 • Bạn không cần phải cài đặt lại phần mềm ngay lập tức khi thực hiện chuyển đổi.
 • Bạn được yêu cầu gỡ cài đặt các sản phẩm không có trong đăng ký mới.

Ưu đãi đặc biệt

Càng chuyển đổi sớm, bạn nhận được giá càng tốt. Bạn chỉ có thể chuyển từ bảo trì sang đăng ký tại thời điểm gia hạn gói bảo trì. Nếu bạn chuyển đổi trước tháng 5 năm 2019, bạn không chỉ nhận được mức giá thấp nhất mà còn nhận được đảm bảo về giá trong tối đa 3 năm (2 lần gia hạn đầu tiên của bạn). Cho dù bạn chuyển đổi trước hoặc sau tháng 5 năm 2019, các đăng ký thuê bao của bạn được chuyển từ gói bảo trì sẽ được gia hạn với mức chiết khấu, dẫn đến giá gia hạn thuê bao liên tục thấp hơn giá gia hạn bảo trì và thấp hơn nhiều so với giá mua đăng ký thuê bao mới.

Giá chiết khấu khi chuyển đổi chỉ áp dụng khi bạn chuyển đổi một sản phẩm đủ điều kiện trong gói bảo trì sang đăng ký thuê bao. Nó không áp dụng cho việc mua thêm sản phẩm hoặc thêm seat. Ưu đãi có sẵn khi gói bảo trì của bạn đủ điều kiện để gia hạn và bạn có thể chọn chuyển đổi một số hoặc tất cả các seat trong gói bảo trì của mình. Xem thêm: Ưu đãi giá đặc biệt khi chuyển đổi từ bảo trì sang đăng ký

Cấp phép đăng ký

Không giống như cấp phép vĩnh viễn nơi bạn mua giấy phép trước và truy cập phần mềm của bạn mà không có ngày hết hạn, cấp phép đăng ký thuê bao là có thời hạn (ví dụ: hàng năm hoặc nhiều năm). Như với bất kỳ thuê bao nào, nếu bạn không gia hạn, bạn sẽ mất quyền truy cập vào phần mềm và lợi ích được cung cấp bởi đăng ký thuê bao đó. Những lợi ích này bao gồm các phiên bản trước, lưu trữ đám mây mở rộng, khả năng dịch vụ đám mây bổ sung, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật sản phẩm. Tuy nhiên, bạn sẽ không mất quyền truy cập vào dữ liệu và tài sản trí tuệ của mình.

Ngoài ra, khi chuyển đổi gói bảo trì của bạn sang đăng ký, bạn sẽ mất quyền sở hữu đối với giấy phép vĩnh viễn của mình để đổi lấy việc nhận được mức giá thuê bao giảm sâu và bền vững.

Giống như các hình thức cấp phép vĩnh viễn, có hai loại cấp phép đăng ký thuê bao: cấp phép riêng lẻ, được gọi là đăng ký với quyền truy cập một người dùng single-user và cấp phép mạng chung, được gọi là đăng ký có quyền truy cập nhiều người dùng multi-user.

Quyền phiên bản trước

Nếu bạn hiện đang sử dụng phiên bản trước của sản phẩm đã được cài đặt và kích hoạt theo lợi ích gói bảo trì phiên bản trước của bạn, bạn có thể tiếp tục sử dụng phiên bản đó sau khi bạn chuyển sang đăng ký.

Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng AutoCAD 2012 làm phiên bản trước trong gói bảo trì của mình và bạn chuyển sang đăng ký Bộ sưu tập AEC, bạn có thể tiếp tục sử dụng AutoCAD 2012 vì: Bộ sưu tập AEC mới của bạn có chứa AutoCAD; và trước đó bạn đã cài đặt và kích hoạt AutoCAD 2012 trong khi bảo trì. Điều này đúng ngay cả khi AutoCAD 2012 không còn trong danh sách Phiên bản trước đủ điều kiện.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sang đăng ký không chứa sản phẩm mà bạn hiện đang sử dụng, bạn sẽ không thể sử dụng phiên bản hiện tại hoặc trước đó của sản phẩm đó.

Yêu cầu Internet

Kết nối Internet là một yêu cầu bắt buộc của đăng ký với quyền truy cập một người dùng. Kết nối được yêu cầu lần đầu tiên bạn chạy phần mềm và cứ mỗi 30 ngày sau khi kích hoạt phần mềm. Nếu khu vực của bạn không có quyền truy cập internet, bạn vẫn có thể tận dụng lợi ích của việc đăng ký nếu bạn chuyển sang đăng ký có quyền truy cập nhiều người dùng multi-user. Trong trường hợp này, kết nối internet chỉ được yêu cầu để tạo và duy trì tệp giấy phép cho máy chủ cấp phép trên mạng cục bộ của bạn và không cần người dùng cuối phải truy cập vào internet.

Quản lý hợp đồng thuê bao

Bạn có thể chuyển đổi gói bảo trì của mình với bất kỳ thời hạn nào (1, 2 hoặc 3 năm) sang đăng ký 1, 2 hoặc 3 năm. Bạn có thể đặt các đăng ký mới này trên hợp đồng thuê bao mới hoặc bạn có thể thêm chúng vào hợp đồng thuê bao hiện có. Trong cả hai trường hợp, sau khi gói bảo trì của bạn hết hạn, quyền truy cập vào các đăng ký mới sẽ bắt đầu. Bạn không thể thay đổi thời hạn đăng ký của mình được chuyển từ bảo trì, ngay cả khi gia hạn, trừ khi bạn mua đăng ký mới (sẽ mất ưu đãi về giá).

Truy cập phần mềm đăng ký sau khi chuyển sang từ gói bảo trì

Khi bạn thiết lập đăng ký mới, bạn sẽ nhận được các tính năng, cải tiến và hỗ trợ mới nhất. Bạn không cần phải gỡ cài đặt ngay phần mềm của mình sau khi chuyển sang thuê bao. Khi bạn đã sẵn sàng, một số bước nhất định được yêu cầu để hoàn thành việc chuyển sang thuê bao.

Xem Hoàn thành Chuyển đổi để biết hướng dẫn về cách thiết lập đăng ký của bạn.

Tham khảo: www.autodesk.com

Tech360

Author Tech360

Tech360 Việt Nam là nhà cung cấp bản quyền phần mềm uy tín tại Việt Nam. Mọi thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ liên quan đến vấn đề bản quyền phần mềm vui lòng liên hệ hotline: 0945 211 292 hoặc email: info@congnghe360vn.com. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ bạn!

More posts by Tech360

Leave a Reply