Skip to main content

Khi mua bản quyền phần mềm AutoCAD và các sản phẩm Autodesk, bạn có thể linh hoạt chọn loại truy cập phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình. Autodesk cung cấp hai loại giấy phép bản quyền AutoCAD, Stand-alone/Single-user cho một người dùng và Network/Multi-user cho nhiều người dùng.

các loại giấy phép bản quyền autocad

Tìm hiểu các loại giấy phép bản quyền AutoCAD

AutoCAD Single-user: giấy phép người dùng đơn

bản quyền autocad single user

Autodesk Single-user vĩnh viễn (Stand-Alone)

Một giấy phép độc lập vĩnh viễn cho phép một người sử dụng duy nhất để cài đặt và sử dụng sản phẩm Autodesk quy định trên một máy tính duy nhất vô thời hạn.

Cấp phép độc lập cho phép bạn sử dụng sản phẩm Autodesk của mình ở chế độ dùng thử trong một khoảng thời gian xác định, thường là 30 ngày, kể từ lần đầu tiên bạn khởi động sản phẩm. Bạn có thể kích hoạt giấy phép của mình bất cứ lúc nào trước hoặc sau khi hết thời gian dùng thử.

Quá trình cấp phép Stand-Alone vĩnh viễn (bao gồm multi-seat, stand-alone) tạo ra một tệp giấy phép, được gọi là tệp lưu trữ đáng tin cậy – trusted storage file và thực hiện một thay đổi nhỏ đối với hệ thống tệp của máy tính. Tệp giấy phép và các thay đổi liên quan vẫn còn trên máy tính của bạn khi bạn gỡ cài đặt sản phẩm của mình. Nếu bạn cài đặt lại sản phẩm Autodesk của mình trên cùng một máy tính, giấy phép vẫn còn hiệu lực mà không cần phải kích hoạt lại.

Tệp lưu trữ đáng tin cậy có định dạng như  adskflex_00691b00_tsf.data . Nó chứa tất cả các giấy phép độc lập được kích hoạt trên máy tính. Nếu tập tin này bị xóa, tất cả các giấy phép phải được kích hoạt lại. Việc kích hoạt lại giấy phép cũng có thể được yêu cầu bởi một sự thay đổi đáng kể đối với phần cứng máy tính hoặc xác thực mạng. Điều này xảy ra bởi vì mỗi khi một sản phẩm Stand-Alone vĩnh viễn được khởi động, hệ thống sẽ kiểm tra một số thuộc tính của máy tính và so sánh chúng với các giá trị trong tệp lưu trữ đáng tin cậy. Một số giá trị được so sánh như sau:

 • Hệ thống đĩa cứng hoặc tập tin
 • Card đồ họa hoặc hiển thị
 • Số seri và phiên bản BIOS
 • Thông tin CPU
 • Kích thước RAM
 • Địa chỉ card mạng

Một số thay đổi đối với các giá trị này được chấp nhận, nhưng một thay đổi lớn dẫn đến lỗi xác thực và giấy phép phải được kích hoạt lại. Vì vậy, một thay đổi như thay thế ổ đĩa cứng hoặc card mạng có thể yêu cầu kích hoạt lại giấy phép.

Khi chuyển sang sử dụng Autodesk AutoCAD trên máy tính mới, hoặc có sự thay đổi phần cứng của máy tính hiện tại, hãy sử dụng tiện ích chuyển giấy phép để export giấy phép ra khỏi máy tính trước khi thay đổi, sau đó nhập giấy phép trở lại máy tính mới hoặc máy tính sau khi thay đổi.

Chú ý: từ tháng 8/2016, bạn không thể mua mới giấp phép Autodesk Single-user vĩnh viễn được nữa.

Autodesk Single-user thuê bao

Autodesk Single-user thuê bao là giấy phép độc lập có thời hạn được gán cho người dùng cá nhân, cho phép một người sử dụng duy nhất đăng nhập để cài đặt và sử dụng AutoCAD và các sản phẩm Autodesk trong một năm hoặc nhiều năm.

Đăng ký với quyền truy cập một người dùng single-user là một lựa chọn tốt cho các tổ chức cần một hoặc nhiều giấy phép độc lập. Những đăng ký này có giá thấp hơn đăng ký với quyền truy cập nhiều người dùng multi-user.

Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Autodesk của mình từ bất cứ đâu và tải xuống và cài đặt phần mềm được chỉ định cho bạn từ bất kỳ thiết bị nào. Tức là phần mềm đăng ký thuê bao không yêu cầu chuyển giấy phép để kích hoạt trên nhiều máy tính. Ví dụ, bạn có thể sử dụng sản phẩm Autodesk của mình trên máy tính làm việc và cả trên máy tính cá nhân ở nhà.

Người dùng phải kết nối với internet cứ sau mỗi 30 ngày để xác thực ID Autodesk của họ, tức là phần mềm AutoCAD thuê bao single-user có thể hoạt động ngoại tuyến trong tối đa 30 ngày. Khi giấy phép thuê bao của bạn hết hạn, bạn mua gia hạn để có thể tiếp tục truy cập phần mềm.

Autodesk Multi-user (Network Licenses) – Giấy phép mạng

bản quyền autocad multi user

Đăng ký với quyền truy cập nhiều người dùng Multi-user là một lựa chọn tốt cho các nhóm người dùng, cho phép sử dụng các sản phẩm Autodesk với số lượng người dùng hoặc số ghế tối đa được kết nối với mạng máy chủ. Giấy phép mạng được chia sẻ, vì vậy các cá nhân không cần phải được chỉ định truy cập.

Các sản phẩm có thể được cài đặt trên nhiều thiết bị như bạn muốn, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng sản phẩm đồng thời tối đa bằng số lượng seat đã mua. Ví dụ: nếu bạn có 6 seat đăng ký và 8 người dùng, tất cả người dùng đều có quyền truy cập, nhưng chỉ có 6 người có thể sử dụng sản phẩm bất kỳ lúc nào. Vì bạn có thể cài đặt các sản phẩm trên nhiều hệ thống nhiều hơn số lượng seat đã mua, bạn có được giấy phép thả nổi (floating license) thực sự trong toàn tổ chức của mình.

Giấy phép mạng Network licenses/Multi-user không yêu cầu kết nối internet để kích hoạt hoặc sử dụng.

Một giấy phép mạng cho phép một số người dùng trên mạng TCP / IP cùng chia sẻ quyền truy cập vào giấy phép sản phẩm. Trình quản lý giấy phép mạng – Network License Manager (NLM) được cài đặt trên một hoặc nhiều máy chủ, kiểm soát việc phân phối giấy phép cho người dùng. Khi bạn khởi động AutoCAD hoặc một sản phẩm Autodesk, nó yêu cầu giấy phép từ máy chủ cấp phép thông qua mạng network. Nếu có giấy phép, NLM sẽ gán giấy phép cho máy tính và số lượng giấy phép có sẵn trên máy chủ giấy phép sẽ bị giảm đi một.

Khi bạn thoát một sản phẩm, giấy phép sẽ trở về NLM. Nếu bạn chạy nhiều phiên của một sản phẩm Autodesk trên một máy tính, chỉ có một giấy phép được sử dụng. Khi phiên cuối cùng được đóng lại, giấy phép được giải phóng hỏi máy tính.

Ba mục sau đây quản lý việc phân phối và tính sẵn có của giấy phép:

 • License Manager Daemon: (lmgrd hoặc lmgrd.exe) xử lý liên hệ ban đầu với ứng dụng và sau đó chuyển kết nối đến vendor daemon. Bằng cách sử dụng phương pháp này, một lmgrd daemon duy nhất có thể được sử dụng bởi nhiều nhà cung cấp phần mềm để cung cấp xác thực giấy phép. lmgrd daemon bắt đầu và khởi động lại vendor daemon khi cần.
 • Autodesk Vendor Daemon: (adskflex hoặc adskflex.exe) theo dõi các giấy phép Autodesk đã được cấp và các máy tính đang sử dụng chúng. Mỗi nhà cung cấp phần mềm có một vendor daemon duy nhất để quản lý cấp phép dành riêng cho nhà cung cấp.
  Lưu ý: Nếu adskflex vendor daemon chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, tất cả người dùng sẽ mất giấy phép cho đến khi lmgrd khởi động lại vendor daemon hoặc cho đến khi vấn đề gây ra việc chấm dứt được giải quyết.
 • License File: là một tệp văn bản có phần mở rộng .lic cho phép sử dụng giấy phép mạng trên phần cứng máy chủ cụ thể. Tập tin này được cung cấp bởi Autodesk.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Quản trị giấy phép mạng của Autodesk.

Nguồn: www.autodesk.com

Tech360

Author Tech360

Tech360 Việt Nam là nhà cung cấp bản quyền phần mềm uy tín tại Việt Nam. Mọi thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ liên quan đến vấn đề bản quyền phần mềm vui lòng liên hệ hotline: 0945 211 292 hoặc email: info@congnghe360vn.com. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ bạn!

More posts by Tech360

Leave a Reply