Skip to main content
 • Cho một công ty con
 • Đến nước khác *
 • Đến công ty khác
 • Như một sự quyên góp

Nếu bạn sở hữu một giấy phép độc lập và chỉ muốn di chuyển nó từ máy tính này sang máy tính khác, hãy xem: Chuyển Giấy phép độc lập sang máy tính mới .

Để thực hiện chuyển quyền sở hữu bản quyền AutoCAD

 1. Thu thập thông tin giấy phép vĩnh viễn hoặc đăng ký thuê bao của bạn và hoàn thành Ứng dụng Chuyển nhượng Giấy phép và Đăng ký .Lưu ý: Nếu bạn không thể truy cập biểu mẫu trực tuyến, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trò chuyện hoặc Email.
  chuyển quyền sở hữu bản quyền autocad

  Nhập thông tại Ứng dụng Chuyển nhượng Giấy phép và Đăng ký

 2. Sau khi bạn nộp đơn, bạn sẽ nhận được email có số hồ sơ của bạn từ Autodesk.
  Autodesk sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và liên hệ với bạn trong vòng 2 ngày làm việc nếu cần thêm thông tin.
 3. Nếu được chấp thuận, Bên giao và Bên nhận sẽ nhận được yêu cầu qua email kèm theo hướng dẫn về chữ ký điện tử. Chữ ký phải được cung cấp trong vòng 14 ngày nếu không yêu cầu sẽ được rút lại.

Chủ sở hữu ban đầu của giấy phép phần mềm nên cung cấp cho người nhận giấy phép phương tiện sản phẩm gốc. Autodesk không có nghĩa vụ cung cấp phương tiện bổ sung hoặc thay thế cho Bên giao hoặc Bên nhận cho phần mềm được chỉ định.


Thông tin cần thu thập trước khi chuyển quyền sở hữu bản quyền AutoCAD

Hãy chắc chắn bạn có đủ các thông tin sau đây:

 • Tất cả các số seri của sản phẩm vĩnh viễn hoặc đăng ký muốn chuyển, bao gồm số seat muốn chuyển và tên sản phẩm
 • Tên và địa chỉ công ty của Bên giao và Bên nhận
 • Tên và địa chỉ email của Người quản lý hợp đồng (người liên hệ chính) của bên nhận
 • Tên, quốc gia và địa chỉ email của Reseller của người nhận
 • Tên, tiêu đề và địa chỉ email của bên chuyển nhượng và bên nhận
  Điều quan trọng là phải nhập địa chỉ email hợp lệ, vì các địa chỉ này sẽ được sử dụng khi gửi tài liệu chữ ký điện tử.

Nguyên tắc chuyển nhượng bản quyền Autodesk

Việc chuyển giao các sản phẩm hoặc đăng ký của Autodesk liên quan đến việc chuyển từ một cá nhân hoặc công ty sang một cá nhân hoặc công ty khác, hoặc từ một quốc gia sang một quốc gia khác.

Thỏa thuận dịch vụ và giấy phép Autodesk thường không cho phép chuyển quyền sở hữu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Autodesk. Tuy nhiên, trong một số trường hợp rất hạn chế, Autodesk sẽ cho phép chuyển giao sản phẩm hoặc đăng ký giữa các bên hoặc địa điểm. Đây là chính sách hiện tại của Autodesk và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Những trường hợp này bao gồm, ví dụ:

 • Việc sáp nhập hai công ty trở lên
 • Việc thoái vốn hoặc mua lại một công ty bởi một công ty khác
 • Chuyển giữa các công ty con của một công ty
 • Giải thể công ty hợp danh
 • Tư nhân hóa một thực thể chính phủ
 • Quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận
 • Chuyển đến một quốc gia khác

Nguồn: www.autodesk.com

Tech360

Author Tech360

Tech360 Việt Nam là nhà cung cấp bản quyền phần mềm uy tín tại Việt Nam. Mọi thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ liên quan đến vấn đề bản quyền phần mềm vui lòng liên hệ hotline: 0945 211 292 hoặc email: info@congnghe360vn.com. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ bạn!

More posts by Tech360

Leave a Reply