Skip to main content

Cẳn chỉnh tí lệ nhận biết nội dung hợp lý trên Photoshop

Thay đổi kích thước hình ảnh và bảo vệ tỉ lệ

Content-Aware Scale thay đổi kích thước hình ảnh mà không thay đổi nội dung hình ảnh quan trọng như con người, tòa nhà, động vật, v.v. Mặc dù tỷ lệ bình thường ảnh hưởng đến tất cả các pixel một cách thống nhất khi thay đổi kích thước hình ảnh, việc chia tỷ lệ nhận biết nội dung chủ yếu ảnh hưởng đến các pixel trong các khu vực không có nội dung trực quan quan trọng. Thang đo phần mềm nội dung cho phép bạn nâng cấp hoặc hạ thấp hình ảnh để cải thiện bố cục, phù hợp với bố cục hoặc thay đổi hướng. Nếu bạn muốn sử dụng một số tỷ lệ bình thường khi thay đổi kích thước hình ảnh của mình, có một tùy chọn để chỉ định tỷ lệ chia tỷ lệ nhận biết nội dung so với tỷ lệ bình thường.

Nếu bạn muốn bảo tồn các khu vực cụ thể khi chia tỷ lệ hình ảnh, Thang đo phần mềm nội dung cho phép bạn sử dụng kênh alpha để bảo vệ nội dung trong quá trình thay đổi kích thước.

Chia tỷ lệ nhận biết nội dung hoạt động trên các lớp và lựa chọn. Hình ảnh có thể ở các chế độ màu RGB, CMYK, Lab và Grayscale cũng như tất cả các độ sâu bit. Chia tỷ lệ nhận biết nội dung không hoạt động trên các lớp điều chỉnh, mặt nạ lớp, các kênh riêng lẻ, Đối tượng thông minh, lớp 3D, Lớp video, nhiều lớp đồng thời hoặc nhóm lớp.

Photoshop thay đổi kích thước hình ảnh và bảo vệ nội dung

A. Hình ảnh gốc B. Thu nhỏ hẹp hơn C. Thu hẹp quy mô, sử dụng mở rộng nội dung

Bảo tồn nội dung hình ảnh khi chia tỷ lệ hình ảnh

 1. (Tùy chọn) Chọn Select  > Tất cả nếu bạn đang mở rộng Background layer.
 2. Chọn Edit > Content-Aware Scale.
 3. Chỉ định bất kỳ điều nào sau đây trong thanh tùy chọn:

  Reference Point Location: Nhấp vào hình vuông trên bộ định vị điểm tham chiếu  để chỉ định điểm cố định xung quanh mà hình ảnh được thu nhỏ. Theo mặc định điểm này là trung tâm của hình ảnh.

  Use Relative Positioning For Reference Point: Nhấp vào nút để chỉ định vị trí mới của tài liệu tham khảo điểm liên quan đến vị trí hiện tại của nó.

  Reference Point Position:
  Định vị điểm tham chiếu tại vị trí cụ thể. Nhập Kích thước trục X và trục Y.

  Scaling Percentage:
  Chỉ định tỷ lệ hình ảnh theo tỷ lệ phần trăm của kích thước ban đầu. Nhập tỷ lệ phần trăm cho chiều rộng ( W ) và chiều cao ( H ). Nếu muốn, nhấp vào Duy trì tỷ lệ khung hình .

  Amount: Chỉ định tỷ lệ chia tỷ lệ nhận biết nội dung so với bình thường nhân rộng. Chỉ định tỷ lệ phần trăm cho tỷ lệ nhận biết nội dung bằng cách nhập trong hộp văn bản hoặc nhấp vào mũi tên và di chuyển thanh trượt.

  Protect: Chọn một kênh alpha chỉ định một khu vực để bảo vệ.

  Protect Skin Tones: Nỗ lực bảo tồn các khu vực có chứa tông màu da.

 4. Kéo một tay cầm trên hộp giới hạn để chia tỷ lệ hình ảnh. Nhấn Shift khi bạn kéo một tay cầm góc để chia tỷ lệ tương ứng. Khi được định vị trên một tay cầm, con trỏ trở thành một mũi tên kép.
 5. Nhấp vào Cancel Transform hoặc Commit Transform  .

Chỉ định nội dung để bảo vệ khi mở rộng quy mô

 1. Thực hiện lựa chọn xung quanh nội dung bạn muốn bảo vệ và sau đó, trong bảng điều khiển Chanel, nhấp vào Save Selection As Channel .
 2. ( Tùy chọn ) Chọn Select  > Tất cả nếu bạn đang mở rộng Background layer.
 3. Chọn Edit > Content-Aware Scale.
 4. Trong thanh tùy chọn, chọn kênh alpha bạn đã tạo.
 5. Kéo một tay cầm trên đường viền giới hạn để chia tỷ lệ hình ảnh.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply