Skip to main content

PDF Optimizer cung cấp nhiều cài đặt để giảm kích thước tệp PDF. Một số cài đặt của PDF Optimizer có thể so sánh với các cài đặt có sẵn khi bạn tạo tệp PDF bằng Distiller. Việc bạn sử dụng tất cả các cài đặt này hay chỉ một số cài đặt tùy thuộc vào cách bạn dự định sử dụng tệp và các thuộc tính thiết yếu mà tệp phải có.

Trong hầu hết các trường hợp, cài đặt mặc định phù hợp để đạt hiệu quả tối đa—tiết kiệm dung lượng bằng cách xóa phông chữ nhúng, nén hình ảnh và xóa các mục không còn cần thiết khỏi tệp. Trước khi tối ưu hóa một tệp, bạn nên kiểm tra mức sử dụng dung lượng của tệp. Kết quả kiểm tra dung lượng có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về nơi tốt nhất để giảm kích thước tệp. Bạn cũng có thể giảm kích thước tệp PDF của mình bằng cách sử dụng lệnh Reduce file size.

Note:

  • Một số phương pháp nén có thể làm cho hình ảnh không sử dụng được trong quy trình sản xuất in. Bạn nên thử nghiệm nhiều cài đặt khác nhau trước khi thực hiện những thay đổi không thể hủy được.
  • Trình tối ưu hóa PDF không khả dụng khi chọn Reflow trong menu View.

Quick video tutorial

Tìm hiểu cách nén tệp PDF để giảm kích thước tệp bằng Adobe Acrobat trên Windows hoặc Mac.

Audit the space usage of a PDF (Acrobat Pro)

Kiểm tra mức sử dụng dung lượng của tệp PDF (Acrobat Pro)

Việc kiểm tra mức sử dụng dung lượng sẽ cung cấp cho bạn báo cáo về tổng số byte được sử dụng cho các thành phần tài liệu cụ thể, bao gồm phông chữ, hình ảnh, dấu trang, biểu mẫu, đích đến được đặt tên và nhận xét cũng như tổng kích thước tệp. Kết quả được báo cáo theo byte và phần trăm của tổng kích thước tệp.

  • 1. Chọn File > Save As Other > Optimize PDF hoặc Đi tới Tools > Optimize PDF rồi nhấp vào Advanced Optimization. Hộp thoại PDF Optimizer sẽ mở ra.
  • 2. Nhấp vào nút Audit Space Usage ở đầu hộp thoại.

Note: Bạn cũng có thể kiểm tra mức sử dụng dung lượng của tệp PDF trong ngăn Content. Chọn View > Show/Hide > Navigation Panes > Content. Từ menu tùy chọn khung Content, chọn Kiểm tra mức sử dụng không gian.

Tùy chọn Trình tối ưu hóa PDF (Acrobat Pro)

Sử dụng các tùy chọn từ các bảng trong hộp thoại PDF Optimizer để giảm kích thước của tệp PDF.

Bảng hình ảnh

Bảng hình ảnh của PDF Optimizer cho phép bạn đặt các tùy chọn về nén hình ảnh màu, thang độ xám và đơn sắc cũng như lấy mẫu hình ảnh xuống.

PDF Optimizer options in Acrobat
Thay đổi khả năng tương thích của PDF trong bảng Hình ảnh của hộp thoại Trình tối ưu hóa PDF trong Acrobat Pro.

Chỉ định các tùy chọn sau, nếu cần:

Downsample

Giảm kích thước tệp bằng cách giảm độ phân giải của hình ảnh, bao gồm việc hợp nhất màu của các pixel gốc thành các pixel lớn hơn.

Note: Hình ảnh bị che và hình ảnh có kích thước nhỏ hơn 16 x 16 pixel không được lấy mẫu xuống.

Compression

Giảm kích thước tệp bằng cách loại bỏ dữ liệu pixel không cần thiết. Nói chung, nén JPEG và JPEG2000 cho kết quả tốt hơn trên các hình ảnh như ảnh có sự chuyển đổi dần dần từ màu này sang màu khác. ZIP là lựa chọn tốt hơn cho các hình minh họa có vùng lớn có màu đồng nhất, phẳng hoặc các mẫu được tạo thành từ các màu phẳng. Đối với hình ảnh đơn sắc, tính năng nén JBIG2, có sẵn trong PDF Optimizer nhưng không có trong Distiller, và nó vượt trội hơn CCITT.

Quality

Chỉ có sẵn cho các định dạng JPGJPEG2000. Các phương pháp nén JPEGJPEG2000 thường bị mất dữ liệu, một quá trình loại bỏ vĩnh viễn một số dữ liệu pixel. Bạn có thể áp dụng nén lossy JPEG hoặc JPEG2000 cho ảnh màu ở nhiều mức khác nhau (Tối thiểu, Thấp, Trung bình, Cao, Tối đa). Đối với nén JPEG 2000, bạn cũng có thể chỉ định lossless để không có dữ liệu pixel nào bị xóa. Nén cho hình ảnh đơn sắc là không mất dữ liệu, ngoại trừ nén JBIG2, cung cấp cả chế độ nén LossyLossless.

Title Size

Chỉ có sẵn cho định dạng JPEG2000. Chia hình ảnh được nén thành các ô có kích thước nhất định. (Nếu chiều cao hoặc chiều rộng của hình ảnh không phải là bội số chẵn của kích thước ô, thì các ô một phần sẽ được sử dụng ở các cạnh.) Dữ liệu hình ảnh cho từng ô được nén riêng lẻ và có thể được giải nén riêng lẻ. Giá trị mặc định là 256 được khuyến nghị.

Optimize Images Only If There Is A Reduction In Size

Khi được chọn, nếu cài đặt hình ảnh sẽ làm tăng kích thước tệp thì việc tối ưu hóa cho hình ảnh đó sẽ bị bỏ qua.

Bảng phông chữ

Để đảm bảo khớp chính xác với tài liệu nguồn, bạn nên nhúng tất cả các phông chữ được sử dụng trong tài liệu. Nếu bạn không cần kết quả khớp chính xác và muốn tệp nhỏ hơn, bạn có thể chọn không nhúng phông chữ cho văn bản La Mã và văn bản East Asia (Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, and Japanese). Văn bản bằng các ngôn ngữ này được thay thế bằng phông chữ thay thế khi được xem trên hệ thống không có phông chữ gốc. Font Panels của PDF Optimizer chứa hai danh sách phông chữ: phông chữ có sẵn để hủy nhúng và phông chữ có thể bỏ nhúng. Một số phông chữ nhất định không có sẵn để hủy nhúng và không xuất hiện trong bảng Phông chữ. Để bỏ nhúng phông chữ trong tài liệu, hãy chọn một hoặc nhiều phông chữ trong Embedded Fonts và nhấp vào nút Unembed. Nếu bạn không muốn nhúng các tập hợp con của phông chữ được nhúng, hãy bỏ chọn Subset All Embedded Fonts. Để tránh việc hủy nhúng tất cả các phông chữ trong tài liệu, hãy chọn Do Not Embed Any Font.

Bảng Transparency

Nếu tệp PDF của bạn bao gồm hình minh họa có độ trong suốt, bạn có thể sử dụng các cài đặt trước trong bảng Transparency của PDF Optimizer để làm phẳng độ trong suốt và giảm kích thước tệp. (Làm phẳng kết hợp độ trong suốt vào tác phẩm nghệ thuật tương ứng bằng cách chia nó thành các vùng dựa trên vectơ và các vùng được rasterized.) Optimizer áp dụng các tùy chọn độ trong suốt cho tất cả các trang trong tài liệu trước khi áp dụng các tùy chọn tối ưu hóa khác.

Nếu bạn chọn cài đặt tương thích Acrobat 4.0 And Later, bảng Transparency sẽ được bật và tất cả độ trong suốt trong tệp sẽ được làm phẳng trong quá trình tối ưu hóa. Điều này đảm bảo khả năng tương thích với Acrobat 4.0 trở về trước, vốn không hỗ trợ tính minh bạch.

Khi bạn tạo các giá trị đặt trước làm phẳng, chúng sẽ xuất hiện cùng với các giá trị đặt trước mặc định trong bảng Transparency.

Note: Không thể hoàn tác việc làm phẳng độ trong suốt sau khi tệp được lưu.

Bảng Discard Objects

Bảng Discard Objects cho phép bạn chỉ định các đối tượng cần xóa khỏi tệp PDF và cho phép bạn tối ưu hóa các đường cong trong bản vẽ CAD. Bạn có thể loại bỏ các đối tượng được tạo trong Acrobat và trong các ứng dụng khác. Việc chọn một đối tượng sẽ loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của đối tượng đó trong tệp PDF.

Trong khu vực Discard Objects, bạn có thể chọn từ các tùy chọn này và các tùy chọn khác:

Discard All Form Submission, Import And Reset Actions

Vô hiệu hóa tất cả các hành động liên quan đến việc gửi hoặc nhập dữ liệu biểu mẫu và đặt lại các trường biểu mẫu. Tùy chọn này giữ lại các đối tượng biểu mẫu mà các hành động được liên kết.

Flatten Form Fields

Làm cho các trường biểu mẫu không thể sử dụng được mà không thay đổi hình thức của chúng. Dữ liệu biểu mẫu được hợp nhất với trang để trở thành nội dung trang.

Discard All JavaScript Actions

Xóa mọi hành động trong PDF sử dụng JavaScript.

Discard All Alternate Images

Xóa tất cả các phiên bản của hình ảnh ngoại trừ phiên bản dành cho xem trên màn hình. Một số tệp PDF bao gồm nhiều phiên bản của cùng một hình ảnh cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như xem trên màn hình có độ phân giải thấp và in có độ phân giải cao.

Discard Embedded Page Thumbnails

Xóa hình thu nhỏ của trang được nhúng. Điều này hữu ích cho các tài liệu lớn, có thể mất nhiều thời gian để vẽ hình thu nhỏ của trang sau khi bạn nhấp vào nút Page Thumbnails.

Discard Document Tags

Xóa thẻ khỏi tài liệu, điều này cũng loại bỏ khả năng truy cập và chỉnh lại dòng cho văn bản.

Convert Smooth Lines To Curves

Giảm số lượng điểm kiểm soát được sử dụng để xây dựng các đường cong trong bản vẽ CAD, giúp tạo ra các tệp PDF nhỏ hơn và hiển thị trên màn hình nhanh hơn.

Detect And Merge Image Fragments

Tìm kiếm hình ảnh hoặc mặt nạ bị phân mảnh thành các lát mỏng và cố gắng hợp nhất các lát thành một hình ảnh hoặc mặt nạ duy nhất.

Discard Embedded Print Settings

Xóa các cài đặt in được nhúng, chẳng hạn như chia tỷ lệ trang và chế độ in hai mặt, khỏi tài liệu.

Discard Embedded Search Index

Loại bỏ các chỉ mục tìm kiếm được nhúng, giúp giảm kích thước tệp.

Discard Bookmarks

Xóa tất cả dấu trang khỏi tài liệu.

Bỏ bảng dữ liệu người dùng

Sử dụng bảng Discard User Data để xóa mọi thông tin cá nhân mà bạn không muốn phân phối hoặc chia sẻ với người khác. Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin cá nhân, nó có thể bị ẩn. Bạn có thể định vị văn bản ẩn và thông tin liên quan đến người dùng bằng cách sử dụng lệnh Examine Document ( Tools > Redact > Sanitize Document và sau đó chọn Remove Hidden Information).

Discard All Comments, Forms And Multimedia

Xóa tất cả nhận xét, biểu mẫu, trường biểu mẫu và đa phương tiện khỏi PDF.

Discard Document Information And Metadata
Xóa thông tin trong từ điển thông tin tài liệu và tất cả các luồng siêu dữ liệu. (Sử dụng lệnh Save As để khôi phục luồng siêu dữ liệu thành bản sao của tệp PDF.) 

Discard All Object Data

Xóa tất cả các đối tượng khỏi PDF.

Discard File Attachments

Xóa tất cả tệp đính kèm, bao gồm cả tệp đính kèm được thêm vào PDF dưới dạng nhận xét. ( PDF Optimizer không tối ưu hóa các tệp đính kèm.)

Discard External Cross References

Loại bỏ các liên kết đến các tài liệu khác. Các liên kết chuyển đến các vị trí khác trong tệp PDF sẽ không bị xóa.

Loại bỏ dữ liệu riêng tư của các ứng dụng khác

Tách thông tin khỏi tài liệu PDF chỉ hữu ích cho ứng dụng đã tạo tài liệu đó. Điều này không ảnh hưởng đến chức năng của tệp PDF nhưng nó làm giảm kích thước tệp.

Discard Private Data Of Other Applications

Giảm kích thước tập tin. Tài liệu được tối ưu hóa trông giống như bản PDF gốc nhưng không chứa bất kỳ thông tin lớp nào.

Bảng dọn dẹp

Các tùy chọn trong bảng Clear Up của hộp thoại PDF Optimizer cho phép bạn xóa các mục vô dụng khỏi tài liệu. Những mục này bao gồm các thành phần đã lỗi thời hoặc không cần thiết cho mục đích sử dụng tài liệu của bạn. Việc xóa một số thành phần nhất định có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của tệp PDF. Theo mặc định, chỉ những phần tử không ảnh hưởng đến chức năng mới được chọn. Nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa của việc loại bỏ các tùy chọn khác, hãy sử dụng các lựa chọn mặc định.

Object Compression Options

Chỉ định cách áp dụng nén Flate trong tệp.

Use Flate To Encode Streams That Are Not Encoded

Áp dụng tính năng nén Flate cho tất cả các luồng không được mã hóa.

In Streams That Use LZW Encoding, Use Flate Instead

Áp dụng nén Flate cho tất cả các luồng nội dung và hình ảnh sử dụng mã hóa LZW.

Discard Invalid Bookmarks

Xóa dấu trang trỏ đến các trang trong tài liệu đã bị xóa.

Discard Invalid Links

Loại bỏ các liên kết chuyển đến đích không hợp lệ.

Discard Unreferenced Named Destinations

Xóa các đích đến được đặt tên không được tham chiếu nội bộ khỏi tài liệu PDF. Vì tùy chọn này không kiểm tra các liên kết từ các tệp PDF hoặc trang web khác nên nó không phù hợp với một số quy trình công việc.

Optimize Page Content

Chuyển đổi tất cả các ký tự cuối dòng thành ký tự khoảng trắng, giúp cải thiện khả năng nén Flate.

Optimize The PDF For Fast Web View

Cấu trúc lại tài liệu PDF để tải xuống từng trang (phân phối byte) từ máy chủ web.

Bật chế độ xem web nhanh trong PDF

Fast Web View tái cấu trúc tài liệu PDF để tải xuống từng trang (phân phối byte) từ máy chủ web. Với Fast Web View, máy chủ web chỉ gửi trang được yêu cầu chứ không phải toàn bộ tệp PDF. Tùy chọn này đặc biệt quan trọng với các tài liệu lớn có thể mất nhiều thời gian để tải xuống từ máy chủ.

Kiểm tra với quản trị viên web của bạn để đảm bảo rằng phần mềm máy chủ web bạn sử dụng hỗ trợ tải xuống từng trang. Để đảm bảo rằng tài liệu PDF trên trang web của bạn xuất hiện trong các trình duyệt cũ hơn, bạn cũng có thể tạo liên kết HTML (so với tập lệnh ASP hoặc phương thức POST) tới tài liệu PDF và sử dụng tên đường dẫn tương đối ngắn (256 ký tự trở xuống).

Xác minh rằng tệp PDF hiện có đã được bật cho Chế độ xem web nhanh

  • Mở tệp PDF trong Acrobat và chọn Files > Properties. Nhìn vào khu vực phía dưới bên phải của bảng Description của hộp thoại để biết cài đặt Chế độ Fast Web View (Yes or No).

Xác minh cài đặt Tùy chọn xem web nhanh

Làm theo quy trình này để đảm bảo rằng bạn đã thiết lập Acrobat để bật Fast Web View trong quá trình tạo PDF.

  • 1. Trong hộp thoại Preferences bên dưới Categories, chọn Documents.
  • 2. Ở phía bên phải của hộp thoại, bên dưới Save Setting, đảm bảo rằng Save As tối ưu hóa cho chế độ Fast Web View được chọn và nhấp vào OK.

Bật Chế độ xem web nhanh cho tệp PDF hiện có

Sử dụng quy trình này sau khi bạn đã xác minh cài đặt Preferences chế độ Fast Web View của mình và kiểm tra các thuộc tính PDF để đảm bảo rằng tệp chưa được bật cho chế độ Fast Web View.

  • 1. Mở tệp PDF.
  • 2. Chọn File > Save As. Chọn cùng tên tệp và vị trí.
  • 3. Khi xuất hiện thông báo hỏi bạn có muốn ghi đè lên file hiện có hay không, nhấn OK.

Note: Trong Acrobat Pro, bạn cũng có thể nhanh chóng bật Fast Web View trong toàn bộ thư mục của tệp Adobe PDF bằng cách sử dụng tác vụ chuẩn bị cho xuất bản web. Xem thực hiện một hành động.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply