Skip to main content

Tùy chỉnh khích thước khi in PDF trong Acrobat

In tài liệu có kích thước lớn hơn khổ giấy

In tài liệu có kích thước lớn hơn khổ giấy

Bạn có thể in tài liệu khổ lớn, chẳng hạn như áp phích hoặc biểu ngữ, bằng cách chia trang thành nhiều tờ giấy (gọi là “xếp lát”). Tùy chọn ốp lát tính toán số lượng tờ giấy cần thiết. Bạn có thể điều chỉnh kích thước của bản gốc để phù hợp nhất với tờ giấy và chỉ định mức độ chồng chéo của mỗi “ô xếp”. Sau đó bạn có thể ghép các viên gạch lại với nhau.

Bạn cũng có thể mở rộng tài liệu có kích thước tiêu chuẩn và in nó trên nhiều trang.

 • 1. Chọn File > Print.
 • 2. Bấm vào Poster.
  3. (Tùy chọn) Đặt bất kỳ tùy chọn nào trong số này, tham khảo hình ảnh xem trước để kiểm tra kết quả đầu ra:
   
 • Tile Scale
 • Điều chỉnh tỷ lệ. Việc chia tỷ lệ ảnh hưởng đến cách các phần của trang PDF ánh xạ tới trang giấy vật lý. (Nhấp vào trường Overlap để buộc bản xem trước vẽ lại với giá trị tỷ lệ mới.)
   
 • Overlap
 • Chỉ định lượng thông tin trùng lặp tối thiểu bạn muốn in trên mỗi ô để dễ lắp ráp. Tùy chọn Overlap sử dụng đơn vị đo được chỉ định cho tài liệu. Giá trị phải lớn hơn lề không in tối thiểu cho máy in. Bạn có thể chỉ định tối đa một nửa kích thước của cạnh ngắn nhất của trang tài liệu để chồng lên nhau. Ví dụ: các ô cho một trang có kích thước 11 x 17 inch (279.4 mm x 431.8 mm) có thể chồng lên nhau tới 5,5 inch (139.7 mm).
   
 • Labels
 • Bao gồm tên PDF, ngày in và tọa độ ô trên mỗi trang. Ví dụ: Trang 1 (1,1) nghĩa là hàng 1, cột 1 của trang đầu tiên. Tọa độ ô được sử dụng để ghép lại các ô.
   
 • Cut Marks
 • In dấu trên mỗi góc của trang lát gạch để dễ lắp ráp. Sử dụng tùy chọn này kết hợp với tùy chọn Chồng chéo. Khi bạn chỉ định một cạnh chồng lên nhau và sau đó chồng các cạnh đó lên, bạn có thể sử dụng các dấu cắt để xếp các ô xếp thẳng hàng.
   
 • Tile Only Large Pages
  Chỉ xếp các trang có kích thước lớn và in các trang tiêu chuẩn.

Chia tỷ lệ tài liệu để in

Acrobat có thể tự động chia tỷ lệ tệp PDF để vừa với giấy hoặc bạn có thể thay đổi kích thước trang bằng cách đặt tỷ lệ phần trăm cụ thể.

 • 1. Chọn File > Print.
 • 2. Nhấp vào Size và chọn một trong các tùy chọn sau:
   
 • Fit
 • Thu nhỏ các trang nhỏ lên và các trang lớn xuống để vừa với giấy.
   
 • Shrink Oversize Pages
 • Chỉ thay đổi kích thước các trang lớn cho vừa với giấy và in các trang nhỏ như cũ.
   
 • Custom Scale
 • Thay đổi kích thước trang theo tỷ lệ phần trăm bạn chỉ định.
   
 • Note: Nếu bạn không thấy tùy chọn Page Scaling, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh menu Printer để hiển thị thêm các điều khiển trong hộp thoại Print.

 

Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply