Skip to main content

Hộp thoại xác thực chữ kí số trong BricsCAD

Hiển thị trạng thái của tất cả chữ ký số cho bản vẽ và Xref của nó.

Note: Bản vẽ đầu tiên trong danh sách được viết bằng phông chữ lớn đậm là bản vẽ chính.

Name
Hiển thị tên file bản vẽ.
Folder
Hiển thị thư mục bản vẽ.
Status
Hiển thị bản vẽ có được ký bằng chữ ký số hợp lệ hay không.
Signed
Bản vẽ được ký bằng chữ ký số hợp lệ.
Not signed
Bản vẽ không được ký bằng bất kỳ chữ ký số nào hoặc bản sửa đổi đã được lưu mà không áp dụng lại chữ ký số.
Unknown certificate
Chứng chỉ số không được đặt ở vị trí thích hợp hoặc chứng chỉ số đã bị cơ quan cấp chứng chỉ thu hồi.
Not found
Bản vẽ mất vị trí ban đầu.
Invalid signature
Bản vẽ đã ký đã được sửa đổi trong phiên bản BricsCAD cũ không hỗ trợ chữ ký số (V21).
Unloaded
Tệp được tham chiếu không được tải.
Error
Đã xảy ra lỗi trong quá trình xác thực chữ ký.
View Signature
Mở hộp thoại Digital Signature Content :

Drawing identifying
Hiển thị đường dẫn của bản vẽ.
Status of the signature
 • Được đánh dấu màu xanh lá cây trong trường hợp chữ ký hợp lệ.
 • Đánh dấu màu đỏ trong trường hợp chữ ký không hợp lệ.
Digital Signature
Subject : hiển thị tên chứng chỉ.

Issuer : hiển thị tên tác giả.

Valid from :hiển thị ngày mà chứng chỉ có hiệu lực.

Valid to : hiển thị ngày cho đến khi chứng chỉ nào có hiệu lực.

Serial number : hiển thị số serial của chứng chỉ.

Comment
Hiển thị bình luận chữ ký.
Signature date and time
Hiển thị ngày và giờ khi bản vẽ được ký.
Time service
Hiển thị máy chủ thời gian đã chọn.

 

 

Hộp thoại trình quản lí VBA

Hộp thoại VBA Manager cho phép bạn quản lý các dự án VBA.

 1. Drawing
 2. Embedded Project
 3. Projects
 4. Extract
 5. Embed
 6. New
 7. Save As
 8. Load
 9. Unload
 10. Macros
 11. Visual Basic Editor

Drawing

Hiển thị tên các bản vẽ hiện đang mở trong BricsCAD:

Chọn tên bản vẽ từ danh sách thả xuống; dự án nhúng được liệt kê trong hộp văn bản Embedded Project, nếu có.

Embedded Project

Hiển thị tên của dự án được nhúng, nếu có.

Projects

Name
Hiển thị tên của các dự án được tải vào BricsCAD tại thời điểm này.
Location
Hiển thị tên ổ đĩa và thư mục của tập tin DVBVBI.

Extract

Xóa dự án khỏi bản vẽ hiện tại; hiển thị hộp thoại:

Yes : hiển thị hộp thoại Save As :

Đặt tên cho dự án và nhấp vào Save.

No : xóa dự án khỏi bản vẽ mà không lưu nó dưới dạng tệp DVB.

Cancel : hủy lệnh; dự án vẫn còn trong bản vẽ.

Embed

Nhúng dự án vào bản vẽ hiện tại. Nếu dự án là một dự án mới và chưa được lưu, tùy chọn này sẽ hiển thị hộp thoại Save As.

Mỗi bản vẽ chỉ có thể chứa một dự án được nhúng; sau khi một dự án được nhúng, nút Nhúng sẽ không khả dụng. Để thay đổi các dự án được nhúng, hãy sử dụng tùy chọn Trích xuất để xóa dự án hiện tại.

New

Tạo một dự án VBA mới; đặt tên chung là VbaProject. Sử dụng tùy chọn Save As để đổi tên và lưu tệp dự án DVB hoặc VBI.

Save As

Lưu dự án đã chọn bằng tên khác. Hiển thị hộp thoại Save As.

Load

Tải các tệp dự án DVBVBI; hiển thị hộp thoại Open.

Unload

Dỡ bỏ dự án đã chọn mà không có cảnh báo.

Macros

Hiển thị hộp thoại Run BricsCAD VBA Macro.

Visual Basic Editor

Mở môi trường phát triển tích hợp VBA.

 

Hộp thoại xem chi tiết

Hộp thoại View Detail hiển thị chi tiết chế độ xem.

Xem chi tiết để biết chi tiết nâng cao (có thể lan truyền):

 1. Info
 2. Tolerance Parameters
 3. General Tags
 4. Solid Reference Tags
 5. Save
 6. Open
 7. Propagate
 8. Cancel

Info

Hiển thị thông tin chung về chi tiết.

Name
Hiển thị tên của chi tiết.
Category
Hiển thị tên danh mục của chi tiết.
Propagatable
Chỉ định xem chi tiết có thể được truyền bá hay không.
Path
Hiển thị đường dẫn của tệp chi tiết.

Tolerance Parameters

Hiển thị các tham số của chi tiết hoặc tùy chọn tham số hóa chi tiết.

Tham số hóa

Mở tệp chi tiết DWG và thực thi lệnh BIM PARAMETRIZE DETAIL.

Note: Nếu các chi tiết đã được tham số hóa, tùy chọn này sẽ bị tắt và các tham số sẽ được hiển thị.

General Tags

Hiển thị các thẻ thường xác định chi tiết.

 • Nhấp vào nút chéo để xóa thẻ.
 • Nhấp vào nút dấu cộng để thêm thẻ. Các thẻ mới được thêm sẽ nằm trong hộp màu cam.

Solid Reference Tags

Hiển thị các thẻ xác định một tham chiếu rắn riêng lẻ từ chi tiết. Bạn không thể thêm các thẻ rắn tham chiếu ở đây, bạn chỉ có thể xóa các thẻ hiện có.

Note: Thẻ được sử dụng để tìm kiếm một chi tiết cụ thể trong thư viện.

Note: Thẻ được tạo tự động cho chi tiết trong lệnh BIM CREATE DETAIL.

Save

Lưu các thay đổi và đóng hộp thoại View Detail.

Open

Mở File DWG của chi tiết.

Propagate

Tuyên truyền chi tiết. Xem lệnh BIM PROPAGATE.

Cancel

Đóng hộp thoại View Detail mà không lưu.

Xem chi tiết để biết chi tiết cơ bản:

9. Add references

Add references

Khởi chạy lệnh MU ADD DETAIL REFS.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply