Skip to main content

Khi quá trình cài đặt phần mềm AutoCAD và sản phẩm khác của Autodesk không thành công, bạn có thể cần thực hiện gỡ cài đặt sạch (clean uninstall) trước. Gỡ cài đặt sạch sẽ xóa các tệp còn lại khỏi mọi cài đặt trước đó và, nếu cần, đặt lại một số Windows registry key. Việc gỡ cài đặt sạch có thể cần thiết nếu:

 • Bạn đang cố nâng cấp AutoCAD lên phiên bản mới và tiếp tục gặp lỗi.
 • Bạn thử cài đặt sản phẩm lần đầu tiên và quá trình cài đặt dừng lại giữa chừng.
 • Bạn nghĩ rằng bạn đã cài đặt thành công, nhưng sản phẩm không khởi động được.

Sau khi gỡ cài đặt sạch, bạn có thể thử cài đặt lại AutoCAD hoặc các sản phẩm của mình.

Quan trọng: Chỉ sử dụng quy trình này nếu bạn gặp vấn đề. Để gỡ cài đặt thông thường, hãy sử dụng Uninstall control panel để gỡ cài đặt trong Windows hoặc công cụ Remove cho phần mềm trên máy Mac.

Chuyển đến thư mục Windows TEMP bằng cách nhập % TEMP% vào hộp Windows Run và xóa tất cả các tệp trong thư mục đó. Để hiển thị hộp Run, bấm START trong Windows XP hoặc 7; bấm chuột phải vào START trong Windows 8 hoặc 10.

1. Gỡ cài đặt phiên bản trước của phần mềm Autodesk.

 • Đối với các sản phẩm Windows, hãy chuyển đến danh sách ứng dụng trong bảng điều khiển Uninstall. Gỡ cài đặt các chương trình ngoại vi (từ nhỏ nhất đến lớn nhất) đã được cài đặt cùng với sản phẩm trước khi bạn gỡ cài đặt sản phẩm.
 • Đối với các ứng dụng Mac, sử dụng công cụ Remove từ Finder > Applications > Product Name. Nếu không có công cụ Remove cho sản phẩm của bạn, hãy di chuyển tệp ứng dụng vào thùng rác và sau đó xóa mọi tệp còn lại (xem bước 4 bên dưới).

2. Kiểm tra các Windows registry key bị hỏng và các vấn đề nội bộ khác.

Đối với các sản phẩm Windows, tải xuống, cài đặt và chạy Microsoft Program Install and Uninstall Troubleshooter (trước đây gọi là Microsoft Fix It ). Nó kiểm tra các khóa registry bị hỏng và các vấn đề khác có thể ngăn cản việc cài đặt.

Công cụ Microsoft Fix It có thể tự động giải quyết các sự cố gỡ cài đặt và hoạt động với Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.

 1. Truy cập bài viết Hỗ trợ của Microsoft, Khắc phục sự cố chặn chương trình không được cài đặt hoặc gỡ bỏ .
 2. Nhấp vào nút Download.
 3. Bấm Run hoặc Open , rồi làm theo các bước trong Program Install and Uninstall Troubleshooter.

Microsoft Fix it sửa cái gì:

 • Registry bị hỏng trên hệ điều hành 64 bit
 • Các registry key có vai trò kiểm soát cập nhật dữ liệu bị hỏng
 • Các sự cố ngăn chương trình mới được cài đặt
 • Các sự cố ngăn chương trình hiện tại bị gỡ cài đặt hoặc cập nhật hoàn toàn
 • Các sự cố ngăn bạn gỡ cài đặt chương trình thông qua Add hoặc Remove Programs (hoặc Programs and Features) trong Control

3. Xóa các tệp lưu trữ cấp phép chỉ khi bạn gặp vấn đề về cấp phép. Bỏ qua bước này nếu bạn không có vấn đề về cấp phép. Dưới đây là các vấn đề phổ biến nhất của lỗi cấp phép:

 • Khi bạn cố gắng khởi động sản phẩm, sản phẩm sẽ bị treo ở bước “Checking License” hoặc “Loading”
 • Khi bạn thử khởi động sản phẩm, bạn sẽ thấy thông báo lỗi này: “Unable to initialize adlm: Internal Error Message: <Error initializing the Usage tracking component.> Error Code: <-104>”

Xóa các tệp cấp phép sau (chúng ở các vị trí khác nhau, tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn):

Vista hoặc Windows 7/8/10

• C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_########_tsf.data
C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_########_tsf.data.backup

Windows XP

• C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_########_tsf.data
• C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_########_tsf.data.backup

macOS

• /Library/Preferences/Flexnet Publisher/FLEXnet/adskflex_########_event.log
• /Library/Preferences/Flexnet Publisher/FLEXnet/adskflex_########_tsf.data
• /Library/Preferences/Flexnet Publisher/FLEXnet/adskflex_########_backup

Lưu ý: nếu bạn không có sản phẩm Adobe trên máy tính của mình, hãy xóa thư mục sau:  /Library/Application Support/Flexnet Publisher

4. Loại bỏ tất cả tập tin còn lại. Đừng làm trống các thư mục. Chỉ xóa những tệp liên quan đến sản phẩm bạn đang gỡ cài đặt.

Windows Products

• C:\Program Files\Autodesk\
C:\ProgramData\Autodesk\
C:\Users\YourUserid\AppData\Local\Autodesk\
C:\Users\YourUserid\AppData\Roaming\Autodesk\
C:\Users\YourUserid\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT (if applicable)

Mac Products

• Library\Application Support\Autodesk
• Library\Application Support\Preferences

5. Xóa các tệp Windows TEMP.

6. Từ Trình cài đặt, hãy thử cài đặt lại sản phẩm Autodesk của bạn .

7. Nếu cài đặt vẫn không thành công , bạn có thể cần xóa các tệp liên quan đến tất cả các sản phẩm Autodesk và phần mềm hỗ trợ (chẳng hạn như bổ trợ).

 • Để biết chi tiết đầy đủ về quy trình này cho Windows, hãy xem Xóa phần mềm AutoCAD trên Windows .
 • Đối với các sản phẩm Mac, sử dụng Spotlight để tìm kiếm tất cả các phần mềm Autodesk và các tệp hỗ trợ và di chuyển chúng vào thùng rác.

Nguồn: www.autodesk.com

Tech360

Author Tech360

Tech360 Việt Nam là nhà cung cấp bản quyền phần mềm uy tín tại Việt Nam. Mọi thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ liên quan đến vấn đề bản quyền phần mềm vui lòng liên hệ hotline: 0945 211 292 hoặc email: info@congnghe360vn.com. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ bạn!

More posts by Tech360

Leave a Reply