Skip to main content

Thay vì sử dụng bộ chọn màu Adobe, bạn có thể tùy chỉnh bộ chọn màu và mẫu màu Photoshop từ bộ chọn màu tiêu chuẩn của hệ điều hành máy tính hoặc từ bộ chọn màu của bên thứ ba.

 1. Chọn Edit > Preferences > General (Windows) hoặc Photoshop > Preferences > General (Mac OS).
 2. Chọn Bộ chọn màu từ menu Color Picker và nhấp vào OK.

Thêm và xóa mẫu màu – color swatches

Thêm màu vào bảng Swatches

 1. Bạn cần xác định được màu muốn thêm mới.
 2. Thực hiện 2 bước sau để có thể thu được màu mới:
  • Nhấp vào nút New Swatch trong bảng Swatches (có hình dấu cộng, ở vị trí góc dưới)
  • Đặt con trỏ lên một khoảng trống ở hàng dưới cùng của bảng Swatches (con trỏ biến thành công cụ Paint Bucket) và nhấp vào add the color. Nhập tên cho màu mới và nhấp vào OK.
  Bảng điều khiển Photoshop Swatches
  Màu được chọn từ hình ảnh (trái) và được thêm vào bảng Swatches (phải)

  Ghi chú: Các màu mới được lưu trong tệp tùy chọn Photoshop để chúng tồn tại giữa các phiên chỉnh sửa. Để lưu vĩnh viễn một màu, hãy lưu nó vào thư viện.

Xóa một màu khỏi bảng Swatches

Thực hiện 2 bước sau để xóa màu khỏi bảng Swatches:
 • Kéo một mẫu màu vào biểu tượng Xóa   (nằm cạnh biểu tượng thêm màu)
 • Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS), định vị con trỏ trên một mẫu màu (con trỏ biến thành cái kéo) và nhấp.

Tải hoặc thay thế thư viện mẫu màu

Thư viện mẫu màu cung cấp một cách dễ dàng để truy cập các bộ màu khác nhau. Bạn có thể lưu các bộ mẫu màu tùy chỉnh làm thư viện để sử dụng lại. Bạn cũng có thể lưu các mẫu màu ở định dạng để chia sẻ trong các ứng dụng khác.

Chọn một trong các tùy chọn sau từ menu bảng Swatches:
 • Load Swatches: Thêm thư viện vào bộ mẫu màu hiện tại. Chọn tệp thư viện bạn muốn sử dụng, rồi bấm Load.

 • Replace Swatches: Thay thế danh sách hiện tại bằng một thư viện khác. Chọn tệp thư viện bạn muốn sử dụng, rồi bấm Load. Photoshop cung cấp cho bạn tùy chọn lưu bộ mẫu màu hiện tại trước khi thay thế chúng.
 • Name of a color library: Tải một hệ màu cụ thể được liệt kê ở phần dưới của menu bảng Swatches. Bạn có thể thay thế hoặc nối thêm bộ màu hiện tại với thư viện bạn đang tải.

Lưu một bộ mẫu màu làm thư viện

 1. Chọn Lưu Swatches từ menu bảng Swatches.
 2. Chọn một vị trí cho thư viện mẫu màu, nhập tên tệp và nhấp vào Save.

  Bạn có thể lưu thư viện ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nếu bạn đặt tệp thư viện trong thư mục Presets/Swatches ở vị trí đặt trước mặc định, tên thư viện sẽ xuất hiện ở cuối menu bảng Swatches sau khi bạn khởi động lại ứng dụng.

Quay lại thư viện mẫu màu mặc định

 1. Chọn Đặt lại Swatches từ menu bảng Swatches. Bạn có thể thay thế hoặc nối thêm bộ màu hiện tại bằng thư viện mẫu màu mặc định.

Chia sẻ mẫu màu giữa các ứng dụng

Bạn có thể chia sẻ các mẫu màu rắn mà bạn tạo trong Photoshop, Illustrator và InDesign bằng cách lưu thư viện mẫu màu để trao đổi. Các màu xuất hiện giống hệt nhau trên các ứng dụng miễn là cài đặt màu của bạn được đồng bộ hóa.

 1. Trong bảng Swatches, tạo quy trình và mẫu màu vết bạn muốn chia sẻ, đồng thời xóa bất kỳ mẫu màu nào bạn không muốn chia sẻ.

  Ghi chú: Bạn không thể chia sẻ các loại mẫu màu sau giữa các ứng dụng: mẫu, độ dốc và mẫu màu Đăng ký từ Illustrator hoặc InDesign; và đặt tham chiếu màu, HSB, XYZ, duotone, monitorRGB, độ mờ, mực tổng và mẫu webRGB từ Photoshop. Các loại mẫu màu này sẽ tự động bị loại trừ khi bạn lưu các mẫu màu để trao đổi.

 2. Chọn Save Swatches For Exchange từ menu bảng Swatches và lưu các thư viện mẫu màu ở một vị trí dễ truy cập.
 3. Tải thư viện mẫu màu vào bảng Swatches cho Photoshop, Illustrator hoặc InDesign.
Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply