Skip to main content

Sử dụng Content-Aware Patch và Move trong Photoshop

Công cụ Content-Aware Patch

Công cụ Patch được sử dụng để loại bỏ các yếu tố hình ảnh không mong muốn. Tùy chọn Content-Aware trong công cụ Patch tổng hợp nội dung gần đó để trộn liền mạch với nội dung xung quanh.

 1. Trong thanh công cụ, giữ xuống Spot Healing Brush và chọn công cụ Patch .

 2. Trong thanh tùy chọn, làm như sau:

  Tùy chọn Content-Aware Patch

  Patch: Chọn Content-Aware để chọn tùy chọn nhận biết nội dung.

  Structure: Nhập một giá trị trong khoảng từ 1 đến 7 để chỉ định mức độ chặt chẽ của bản vá sẽ phản ánh các mẫu hình ảnh hiện có. Nếu bạn nhập 7, bản vá sẽ tuân thủ rất mạnh các mẫu hình ảnh hiện có. Nếu bạn nhập 1, bản vá sẽ tuân thủ rất lỏng lẻo với các mẫu hình ảnh hiện có.

  Color: Nhập giá trị từ 0 đến 10 để chỉ định mức độ bạn muốn Photoshop áp dụng pha trộn màu thuật toán cho bản vá. Nếu bạn nhập 0, pha trộn màu bị vô hiệu hóa. Color giá trị 10 áp dụng pha trộn màu tối đa.

  Sample All Layers: Cho phép tùy chọn này để tạo kết quả di chuyển trong lớp khác bằng cách sử dụng thông tin từ tất cả các lớp. Chọn lớp cần đến trong bảng Lớp.

 3. Chọn một khu vực để thay thế trên hình ảnh. Bạn có thể sử dụng công cụ Patch để vẽ một lựa chọn, hoặc sử dụng bất kỳ công cụ Selection nào khác.

 4. Kéo lựa chọn trên khu vực bạn muốn tạo một điền từ.

Content-Aware Move

Sử dụng công cụ Content-Aware Move để chọn và di chuyển một phần của ảnh. Hình ảnh được phân tách lại và lỗ hổng phía sau được lấp đầy bằng các yếu tố phù hợp từ hình ảnh. Bạn không cần phải thực hiện các chỉnh sửa chuyên sâu liên quan đến các lớp và các lựa chọn phức tạp.

Bạn có thể sử dụng công cụ Content-Aware Move ở hai chế độ:

 • Sử dụng chế độ Move để đặt các đối tượng ở các vị trí khác nhau (hiệu quả nhất khi nền vẫn tương tự).
 • Sử dụng chế độ Extend để mở rộng hoặc co lại các vật thể như tóc, cây cối hoặc các tòa nhà. Để mở rộng tốt nhất các đối tượng kiến trúc, sử dụng ảnh chụp trên mặt phẳng song song, thay vì ở một góc.
 1. Trong thanh công cụ, giữ xuống Spot Healing Brush  và chọn công cụ Content-Aware Move.

 2. Trong thanh tùy chọn, làm như sau:

  Tùy chọn di chuyển nội dung

  Mode: Sử dụng Move chế độ để đặt các đối tượng được chọn tại một vị trí khác. Sử dụng Extend chế độ để mở rộng hoặc hợp đồng đối tượng.

  Structure: Nhập một giá trị trong khoảng từ 1 đến 7 để chỉ định mức độ chặt chẽ của bản vá sẽ phản ánh các mẫu hình ảnh hiện có. Nếu bạn nhập 7, bản vá sẽ tuân thủ rất mạnh các mẫu hình ảnh hiện có. Nếu bạn nhập 1, bản vá sẽ tuân thủ rất lỏng lẻo với các mẫu hình ảnh hiện có.
  Color: Nhập giá trị từ 0 đến 10 để chỉ định mức độ bạn muốn Photoshop áp dụng pha trộn màu thuật toán cho bản vá. Nếu bạn nhập 0, pha trộn màu bị vô hiệu hóa. A Màu sắc giá trị 10 áp dụng pha trộn màu tối đa.

  Photoshop nội dung nhận biết di chuyển

  A. Không pha trộn màu B. Với pha trộn màu

  Sample All Layers: Cho phép tùy chọn này sử dụng thông tin từ tất cả các lớp để tạo kết quả di chuyển trong lớp đã chọn. Chọn lớp đích trong bảng Lớp.

  Transform On Drop: Khi tùy chọn này được bật, bạn có thể chia tỷ lệ phần hình ảnh mà bạn vừa chuyển đến vị trí mới. Chỉ cần điều chỉnh các tay cầm thay đổi kích thước cho phần di chuyển của hình ảnh.

 3. Chọn một khu vực để di chuyển hoặc mở rộng. Bạn có thể sử dụng công cụ Move để vẽ một lựa chọn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ lựa chọn nào khác.

 4. Kéo lựa chọn đến khu vực bạn muốn đặt đối tượng.

   

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply