Skip to main content

Smart Objects là các lớp chứa dữ liệu hình ảnh từ hình ảnh raster hoặc vector, chẳng hạn như tệp Photoshop hoặc Illustrator. Smart Objects bảo vệ nội dung nguồn của hình ảnh với tất cả các đặc điểm ban đầu của nó, cho phép bạn thực hiện chỉnh sửa không phá hủy đối với lớp.

Trong Photoshop, bạn có thể nhúng nội dung của hình ảnh vào tài liệu Photoshop. Trong Photoshop, bạn cũng có thể tạo các Đối tượng thông minh được liên kết có nội dung được tham chiếu từ các tệp hình ảnh bên ngoài. Nội dung của Đối tượng thông minh được liên kết được cập nhật khi tệp hình ảnh nguồn của nó thay đổi.

Với Smart Objects được liên kết, bạn có thể sử dụng tệp nguồn được chia sẻ trên nhiều tài liệu Photoshop, đây là một khái niệm quen thuộc và đáng hoan nghênh đối với các nhà thiết kế web.

Lợi ích Smart Objects

Với Smart Objects, bạn có thể:

 • Thực hiện các biến đổi không phá hủy. Bạn có thể chia tỷ lệ, xoay, nghiêng, bóp méo, biến đổi phối cảnh hoặc làm cong một lớp mà không làm mất chất lượng hoặc dữ liệu hình ảnh gốc vì các biến đổi không ảnh hưởng đến dữ liệu gốc.
 • Làm việc với dữ liệu véc-tơ, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật véc-tơ từ Illustrator, nếu không thì dữ liệu đó sẽ được rasterized trong Photoshop.
 • Thực hiện lọc không phá hủy. Bạn có thể chỉnh sửa các bộ lọc được áp dụng cho Smart Objects bất kỳ lúc nào.
 • Chỉnh sửa một Smart Objects và tự động cập nhật tất cả các phiên bản được liên kết của nó.
 • Áp dụng một lớp mặt nạ được liên kết hoặc hủy liên kết với lớp Smart Objects.

Bạn không thể thực hiện các thao tác làm thay đổi dữ liệu pixel, chẳng hạn như vẽ, xóa, ghi hoặc sao chép trực tiếp vào lớp Smart Objects, trừ khi lần đầu tiên lớp này được chuyển đổi thành lớp thông thường, lớp này sẽ được tạo điểm ảnh. Để thực hiện các thao tác thay đổi dữ liệu pixel, bạn có thể chỉnh sửa nội dung của Smart Objects, sao chép một lớp mới phía trên lớp Smart Objects, chỉnh sửa các bản sao của Smart Objects hoặc tạo một lớp mới.

Ghi chú: Khi bạn chuyển đổi một Smart Objects có Bộ lọc thông minh được áp dụng cho nó, Photoshop sẽ tắt các hiệu ứng bộ lọc trong khi quá trình chuyển đổi đang được thực hiện. Các hiệu ứng bộ lọc được áp dụng lại sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Lợi ích đối tượng thông minh Photoshop
Lớp thông thường và Smart Objects trong bảng điều khiển Layer.
Biểu tượng ở góc dưới bên phải của hình thu nhỏ biểu thị Smart Objects.

Photoshop Smart Object trong bảng Layers
Smart Objects được liên kết trong bảng điều khiển Layer.

Tạo Smart Objects

Bạn có thể tạo Smart Objects bằng một số phương pháp: sử dụng Open As mở Smart Objects; lưa dưới dạng tệp (Photoshop CS6) hoặc đặt tệp dưới dạng nhúng (Photoshop và Photoshop CS6), dán dữ liệu từ Illustrator; hoặc chuyển đổi một hoặc nhiều lớp Photoshop thành Smart Objects.

 1. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
  • (Photoshop) Chọn File > Place Embedded để nhập tệp dưới dạng Smart Objects vào tài liệu Photoshop đang mở.
  • Chọn Tệp > Mở dưới dạng Smart Objects, chọn một tệp và bấm Open.
  • (Photoshop CS6) Chọn File > Place để nhập tệp dưới dạng Smart Objects vào tài liệu Photoshop đang mở.

  Ghi chú: Mặc dù bạn có thể đặt các tệp JPEG, nhưng tốt hơn là đặt các tệp PSD, TIFF hoặc PSB vì bạn có thể thêm lớp, sửa đổi pixel và lưu lại tệp mà không bị mất. (Việc lưu tệp JPEG đã sửa đổi yêu cầu bạn phải làm xong các lớp mới và nén lại hình ảnh, khiến chất lượng hình ảnh bị giảm sút).

  • Chọn Layer > Smart Object > Convert to Smart Object để chuyển một lớp đã chọn thành Smart Object.
  • Trong Bridge, chọn File > Place > In Photoshop để nhập tệp dưới dạng Đối tượng thông minh vào tài liệu Photoshop đang mở.
  • Chọn một hoặc nhiều lớp và chọn Lớp > Đối tượng thông minh > Chuyển đổi thành Smart Object. Các lớp được nhóm vào một Smart Object.
  • Kéo các lớp hoặc đối tượng PDF hoặc Adobe Illustrator vào tài liệu Photoshop.
  • Dán tác phẩm nghệ thuật từ Illustrator vào tài liệu Photoshop và chọn Smart Object trong hộp thoại Dán. Để có tính linh hoạt cao nhất, hãy bật cả PDF và AICB (Không hỗ trợ độ trong suốt) trong phần File Handling & Clipboard của hộp thoại Preferences trong Adobe Illustrator.

Tạo Linked Smart Object

Trong Photoshop, bạn có thể tạo các Smart Objects được liên kết. Nội dung được liên kết được cập nhật khi tệp hình ảnh nguồn thay đổi. Smart Objects được liên kết đặc biệt hữu ích cho các nhóm hoặc trong trường hợp các layer phải được sử dụng lại trên các thiết kế.

Thực hiện theo các bước sau để tạo Linked Smart Object:

 1. Chọn File > Place Linked.
 2. Chọn một tệp thích hợp và nhấp vào Place .

Đối tượng thông minh được liên kết được tạo và hiển thị trong bảng điều khiển Lớp với biểu tượng liên kết ().

Ghi chú: Bạn cũng có thể tạo File > Place Linked trong tài liệu đang mở bằng cách kéo và thả tệp thích hợp trong khi nhấn phím sau:

(Windows) Alt
(Mac OS) Option

Để thay đổi hành vi mặc định này bạn thực hiện: Preferences > General > Always Create Smart Objects While Placeting .

Tiết kiệm kích thước tệp bằng cách sử dụng Linked Smart Object

Do Linked Smart Object duy trì sự phụ thuộc vào tệp bên ngoài thay vì nhúng tệp nguồn vào trong tài liệu chứa, chúng thường dẫn đến kích thước tệp nhỏ hơn đáng kể. Mặc dù chúng được liên kết không lưu trữ tệp gốc trong tài liệu chứa, nhưng chúng vẫn lưu trữ phiên bản phẳng và thu nhỏ của dữ liệu hình ảnh từ tệp gốc. Trong một số trường hợp, kích thước của dữ liệu này có thể lớn hơn nhiều so với kích thước của tệp gốc, khiến cho việc tiết kiệm kích thước tệp dường như không đáng kể.

Cập nhật Linked Smart Object

Nếu một tệp nguồn bên ngoài thay đổi trong khi tệp Photoshop tham chiếu đến nó đang mở, Linked Smart Object được liên kết có liên quan sẽ tự động được cập nhật. Tuy nhiên, khi bạn mở tài liệu Photoshop chứa Linked Smart Object không đồng bộ, bạn có thể cập nhật:

 • Nhấp chuột phải vào lớp Linked Smart Object được liên kết và chọn Update Modified Content.
 • Chọn Layer > Smart Objects > Update Modified Content.

Linked Smart Object có hình ảnh nguồn đã thay đổi được đánh dấu trực quan trong bảng điều khiển Layer:

Photoshop Các đối tượng thông minh được liên kết không đồng bộ được tô sáng trong bảng điều khiển Lớp
Linked Smart Object không đồng bộ được đánh
dấu trong bảng điều khiển Lớp.

Ghi chú: Bạn có thể cập nhật tất cả các Linked Smart Object trong tài liệu Photoshop hiện tại bằng cách chọn Layer > Smart Objects > Update All Modified Content.

Các đối tượng thông minh được liên kết với Photoshop với các tệp nguồn bên ngoài bị thiếu được đánh dấu trong bảng điều khiển Lớp
Linked Smart Object với các tệp nguồn bên ngoài
bị thiếu được đánh dấu trong bảng điều khiển Layer.

 

KHẮC PHỤC LINKED SMART OBJECT BỊ HỎNG

Để giải quyết Linked Smart Object với nguồn bên ngoài bị thiếu, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng lớp Linked Smart Object và chọn Resolve Broken Link.
 2. Điều hướng đến vị trí mới của đối tượng bị thiếu.
 3. Nhấp vào Place.

Xem thuộc tính Linked Smart Object

Với lớp Linked Smart Object được chọn trong bảng điều khiển Layer, chọn Window > Properties.

Các thuộc tính sau được hiển thị:

 • Đường dẫn của tệp nguồn bên ngoài cho Linked Smart Object
 • Kích Linked Smart Object và tọa độ vị trí (X, Y)

Bạn có thể thực hiện các hành động sau trực tiếp từ trong bảng Properties:

 • Chỉnh sửa nội dung của tệp hình ảnh bên ngoài. Nếu cần, Photoshop sẽ mở một ứng dụng bên ngoài có thể xử lý tệp hình ảnh nguồn. Ví dụ: Photoshop mở Adobe Illustrator nếu hình ảnh nguồn bên ngoài là tệp .ai.
 • Nhúng Linked Smart Object trong tài liệu hiện tại.

Nhúng các đối tượng thông minh được liên kết

Làm một điều trong số sau đây:

 • Nhấp chuột phải vào lớp Đối tượng thông minh được liên kết trong bảng điều khiển Lớp và chọn  Nhúng được liên kết.
 • Chọn  Lớp > Đối tượng thông minh > Nhúng liên kết.
 • Trong bảng Thuộc tính , nhấp vào Nhúng .

Ghi chú: Chọn  Layer > Smart Objects > Embed All Linked để nhúng tất cả các Smart Objects đã liên kết vào tài liệu Photoshop.

Package Linked Smart Objects

Bạn có thể Package Linked Smart Objects trong một tài liệu Photoshop, sao cho các tệp nguồn của chúng được lưu vào một thư mục trên máy tính của bạn. Một bản sao của tài liệu Photoshop được lưu cùng với các tệp nguồn trong thư mục.

 1. Chọn File > Package.
 2. Chọn một vị trí mà bạn muốn đặt các tệp nguồn và một bản sao của tài liệu Photoshop.

Ghi chú: Bạn phải lưu tệp trước khi Package Linked Smart Objects chứa trong đó.

Cách Photoshop định vị các tệp được liên kết

Photoshop luôn tìm kiếm các tệp được liên kết ở vị trí tương đối được biết đến lần cuối. Nếu không tìm thấy tệp được liên kết ở vị trí đó, Photoshop sẽ tìm nó:

 • Ở vị trí tuyệt đối được biết đến cuối cùng
 • Sử dụng bí danh đã lưu (chỉ dành cho Mac OS)
 • Trong cùng thư mục chứa tài liệu

Hành vi này cho phép bạn di chuyển, sao chép và chia sẻ các thư mục và tệp dự án với nguy cơ gặp phải các liên kết bị hỏng ở mức tối thiểu.

Ghi chú: Hộp thoại Resolve Missing Assets bị thiếu luôn hiển thị đường dẫn tuyệt đối được biết đến gần đây nhất của các tệp nguồn bị thiếu.

Chuyển đổi Smart Object được nhúng thành Linked Smart Object

Bạn có thể chuyển đổi Smart Object được nhúng thành Linked Smart Object. Các chuyển đổi, bộ lọc và các hiệu ứng khác được áp dụng cho Smart Object được nhúng sẽ được giữ nguyên khi nó được chuyển đổi.

Làm như sau:

 1. Chọn một lớp Smart Object được nhúng trong document Photoshop.
 2. Chọn  Layer > Smart Object > Convert To Linked .
 3. Chọn vị trí trên máy tính mà bạn muốn lưu tệp nguồn. Nhập tên cho tệp, bao gồm phần mở rộng được hỗ trợ. Ví dụ: link_file.jpg.

Filter của Layers panel cho Smart Objects

 1. Trong bảng điều khiển Layer, chọn Smart Objects từ menu bật lên.
Photoshop Lọc các lớp theo Đối tượng thông minh
Filter layers by Smart Objects

 1. Nhấp vào một trong các biểu tượng sau:
 •    Bộ lọc cho Linked Smart Objects cập nhật
 •    Bộ lọc cho Linked Smart Objects không đồng bộ
 •    Bộ lọc cho Linked Smart Objects bị thiếu
 •    Bộ lọc cho Linked Smart Objects được nhúng

Ghi chú: Bạn có thể sử dụng công tắc bật tắt ( ) để tắt tính năng lọc Layer.

Sao chép Smart Object được nhúng

 1. Trong bảng điều khiển Layer, chọn một lớp Smart Object và thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để tạo một bạn sao Smart Object được liên kết với bản gốc, hãy chọn Layer > New > Layer qua bản sao hoặc kéo lớp Đối tượng thông minh vào biểu tượng Create A New ở cuối bảng điều khiển Lớp. Các chỉnh sửa bạn thực hiện đối với bản gốc sẽ ảnh hưởng đến bản sao và ngược lại.
  • Để tạo một Đối tượng thông minh trùng lặp không được liên kết với bản gốc, hãy chọn Layer > Smart Objects > New Smart Object Via Copy. Các chỉnh sửa bạn thực hiện đối với bản gốc không ảnh hưởng đến bản sao.

  Một Smart Object mới xuất hiện trong bảng điều khiển Layer có cùng tên với đối tượng gốc và “copy” dưới dạng hậu tố.

Chỉnh sửa nội dung của Smart Object

Khi bạn chỉnh sửa Smart Object, nội dung nguồn sẽ được mở trong Photoshop (nếu nội dung là dữ liệu raster hoặc tệp thô của máy ảnh) hoặc ứng dụng xử lý định dạng được đặt theo mặc định (ví dụ: Adobe Illustrator hoặc Adobe Acrobat). Khi bạn lưu các thay đổi đối với nội dung nguồn, các chỉnh sửa sẽ xuất hiện trong tất cả các phiên bản được liên kết của Đối tượng thông minh trong tài liệu Photoshop.

 1. Chọn Smart Object từ bảng điều khiển Layer và thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn Layer > Smart Objects > Edit Contents.
  • Nhấp đúp vào hình thu nhỏ Smart Object trong bảng điều khiển Lớp.
  • Trong bảng Properties, nhấp vào Edit Contents.
 2. Nhấn OK để đóng hộp thoại.
 3. Thực hiện các chỉnh sửa đối với tệp nội dung nguồn, sau đó chọn File > Save.

  Photoshop cập nhật Smart Object để phản ánh những thay đổi bạn đã thực hiện. (Nếu bạn không thấy các thay đổi, hãy kích hoạt tài liệu Photoshop chứa Smart Object.)

Thay thế nội dung của Smart Object

Bạn có thể thay thế dữ liệu hình ảnh trong một Smart Object hoặc nhiều phiên bản được liên kết. Tính năng này cho phép bạn nhanh chóng cập nhật thiết kế trực quan hoặc thay thế hình ảnh giữ chỗ có độ phân giải thấp bằng phiên bản cuối cùng.

Ghi chú: Khi bạn thay thế một Smart Object, bất kỳ tỷ lệ hoặc hiệu ứng nào mà bạn đã áp dụng cho Smart Object đầu tiên đều được duy trì.

 1. Chọn Smart Object và chọn Layer > Smart Objects > Replace Contents.
 2. Dẫn hướng đến tệp bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Địa điểm.
 3. Nhấp vào OK. Nội dung mới được đặt trong Smart Object.

Chuyển đổi một Smart Object được nhúng hoặc liên kết thành các Layer

Được giới thiệu trong Photoshop 21.0 (bản phát hành tháng 11 năm 2019)

Bạn có thể chuyển đổi Smart Object được nhúng hoặc liên kết trở lại các lớp thành phần của nó trực tiếp thành tài liệu Photoshop. Nếu có nhiều lớp Smart Object, các lớp sẽ được giải nén thành một nhóm lớp mới trong bảng điều khiển Layer. Transforms và Smart Filters trên Smart Object chứa nhiều hơn một lớp sẽ không được giữ lại khi bạn giải nén.

Chuyển đổi một Đối tượng thông minh trở lại thành các lớp thành phần của nó
Chuyển đổi một Smart Object trở lại thành các lớp thành phần của nó

 1. Chọn lớp Smart Object từ bảng điều khiển Layer .

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Nhấp chuột phải (Win) / Control-click (Mac) lớp Smart Object và chọn Convert To Layers từ context menu.
  • Từ thanh menu, chọn Layer > Smart Objects > Convert To Layers.
  • Trong bảng Properties, nhấp vào Convert To Layers.
  • Từ menu tùy chọn của bảng Layers , chọn Convert To Layers .
 3. Các lớp được giải nén thành một nhóm lớp trong bảng điều khiển Layer.

   

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply