Skip to main content

Bạn có thể sao chép một kênh và sử dụng nó trong hình ảnh hiện tại hoặc một hình ảnh khác.

Ví dụ: bạn có thể muốn sử dụng tính năng Duplicate Channel để tạo mặt nạ kênh; hoặc bạn có thể muốn sao lưu một bản sao của kênh trước khi chỉnh sửa.

Nhân bản kênh

Nếu bạn đang sao chép các kênh alpha giữa các hình ảnh, các kênh phải có kích thước pixel giống hệt nhau. Bạn không thể sao chép kênh thành hình ảnh ở chế độ Bitmap.

 1. Trong bảng Kênh, chọn kênh để sao chép.
 2. Chọn Duplicate Channel từ menu Bảng điều khiển kênh.
 3. Nhập tên cho Duplicate Channel (kênh trùng lặp).
 4. Đối với Tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn điểm đến. Chỉ những hình ảnh mở có kích thước pixel giống với hình ảnh hiện tại mới có sẵn. Để sao chép kênh trong cùng một tệp, hãy chọn tệp hiện tại của kênh.
  • Chọn Mới để sao chép kênh sang hình ảnh mới, tạo hình ảnh đa kênh chứa một kênh duy nhất. Nhập tên cho hình ảnh mới.
 5. Để đảo ngược các vùng được chọn và che trong kênh trùng lặp, chọn Invert.

Sao chép một kênh trong một hình ảnh

 1. Trong bảng Kênh, chọn kênh bạn muốn sao chép.
 2. Kéo kênh vào nút Create New Channel  ở cuối bảng điều khiển.

Sao chép một kênh trong một hình ảnh khác

 1. Trong bảng Kênh, chọn kênh bạn muốn sao chép.
 2. Đảm bảo rằng hình ảnh đích đang mở.

  Ghi chú: Hình ảnh đích không nhất thiết phải có cùng kích thước pixel với kênh trùng lặp.

 3. Làm một điều trong số sau đây:
  • Kéo kênh từ bảng Kênh vào cửa sổ hình ảnh đích. Kênh trùng lặp xuất hiện ở cuối bảng điều khiển Kênh.
  • Chọn Select > All, rồi chọn  Edit > Copy. Chọn kênh trong hình ảnh đích và chọn Edit > Paste. Kênh đã dán sẽ ghi đè lên kênh hiện có.

Tách các kênh thành các hình ảnh riêng biệt

Bạn chỉ có thể tách các kênh của hình ảnh được làm phẳng. Tách kênh rất hữu ích khi bạn muốn giữ lại thông tin kênh riêng lẻ ở định dạng tệp không giữ lại kênh.

 1. Để chia kênh thành các hình ảnh riêng biệt, hãy chọn Chia kênh từ menu Bảng điều khiển kênh.

  Tệp gốc được đóng lại và các kênh riêng lẻ xuất hiện trong các cửa sổ hình ảnh thang độ xám riêng biệt. Các thanh tiêu đề trong cửa sổ mới hiển thị tên tệp gốc cùng với kênh. Bạn lưu và chỉnh sửa hình ảnh mới một cách riêng biệt.

Hợp nhất các kênh

Nhiều hình ảnh thang độ xám có thể được kết hợp thành các kênh của một hình ảnh. Hình ảnh bạn muốn hợp nhất phải ở chế độ thang độ xám, được làm phẳng (không có lớp), có cùng kích thước pixel và được mở. Số lượng hình ảnh thang độ xám bạn đã mở xác định các chế độ màu khả dụng khi hợp nhất các kênh. Ví dụ: nếu bạn mở ba hình ảnh, bạn có thể hợp nhất chúng thành một hình ảnh RGB; nếu bạn mở bốn hình ảnh, chúng có thể trở thành hình ảnh CMYK.

Ghi chú: Nếu bạn đang làm việc với các tệp DCS vô tình bị mất liên kết của chúng (và do đó không thể mở, đặt hoặc in), hãy mở các tệp kênh và hợp nhất chúng thành một hình ảnh CMYK. Sau đó lưu lại tệp dưới dạng tệp DCS EPS.

 1. Mở các hình ảnh thang độ xám có chứa các kênh bạn muốn hợp nhất và kích hoạt một trong các hình ảnh đó. Bạn phải mở nhiều hơn một hình ảnh để có thể sử dụng tùy chọn Hợp nhất các kênh.
 2. Chọn Merge Channels từ menu Bảng điều khiển kênh.
 3. Đối với Mode, chọn chế độ màu bạn muốn tạo. Số lượng kênh phù hợp với chế độ xuất hiện trong hộp văn bản Kênh.
 4. Nếu cần, hãy nhập một số vào hộp văn bản Kênh.

  Nếu bạn nhập một số không tương thích với chế độ đã chọn, chế độ Đa kênh (Multichannel) sẽ tự động được chọn. Điều này tạo ra một hình ảnh đa kênh với hai hoặc nhiều kênh.

 5. Nhấp vào OK.
 6. Đối với mỗi kênh, đảm bảo rằng hình ảnh bạn muốn đang mở. Nếu bạn thay đổi ý định về loại hình ảnh, hãy nhấp vào Mode để quay lại hộp thoại Multichannel.
 7. Nếu bạn đang hợp nhất các kênh thành một hình ảnh đa kênh, hãy nhấp vào Next và chọn các kênh còn lại.

  Ghi chú:Tất cả các kênh của hình ảnh đa kênh là kênh alpha hoặc kênh điểm.

 8. Khi bạn chọn xong các kênh, hãy nhấp vào OK.

  Các kênh đã chọn được hợp nhất thành một hình ảnh mới thuộc loại đã chỉ định và các hình ảnh ban đầu được đóng lại mà không có bất kỳ thay đổi nào. Hình ảnh mới xuất hiện trong một cửa sổ không có tiêu đề.

  Ghi chú:Bạn không thể tách và kết hợp lại (hợp nhất) một hình ảnh với các kênh màu vết. Kênh màu vết sẽ được thêm dưới dạng kênh alpha.

   

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply