Skip to main content

Các layer Photoshop giống như các tấm axetat xếp chồng lên nhau. Bạn có thể nhìn xuyên qua các vùng trong suốt của một lớp đến các lớp bên dưới. Bạn di chuyển một lớp để định vị nội dung trên lớp, giống như trượt một tấm axetat trong một ngăn xếp. Bạn cũng có thể thay đổi độ mờ của lớp để làm cho nội dung trong suốt một phần.

Biểu diễn lớp Photoshop
Các vùng trong suốt trên một layer cho phép bạn nhìn
thấy các layer bên dưới.

Bạn sử dụng các để thực hiện các tác vụ như tổng hợp nhiều hình ảnh, thêm văn bản vào hình ảnh hoặc thêm hình dạng đồ họa véc-tơ. Bạn có thể áp dụng kiểu lớp để thêm hiệu ứng đặc biệt như bóng đổ hoặc ánh sáng.

Sắp xếp các Layer/lớp Photoshop

Một hình ảnh mới có một lớp duy nhất. Số lớp bổ sung, hiệu ứng lớp và bộ lớp bạn có thể thêm vào hình ảnh chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ máy tính của bạn.

Bạn làm việc với các lớp trong bảng điều khiển layer. Layer groups giúp bạn tổ chức và quản lý các lớp. Bạn có thể sử dụng các nhóm để sắp xếp các lớp của mình theo thứ tự hợp lý và để giảm sự lộn xộn trong bảng điều khiển Layer. Bạn có thể lồng các nhóm trong các nhóm khác. Bạn cũng có thể sử dụng các nhóm để áp dụng đồng thời các thuộc tính và mặt nạ cho nhiều lớp.

Các layer Photoshop để chỉnh sửa non-destructive

Đôi khi các lớp không chứa bất kỳ nội dung rõ ràng nào. Ví dụ: một adjustment layer giữa các điều chỉnh màu sắc hoặc tông màu ảnh hưởng đến các lớp bên dưới nó. Thay vì chỉnh sửa pixel hình ảnh trực tiếp, bạn có thể chỉnh sửa lớp điều chỉnh và giữ nguyên các pixel bên dưới.

Một loại lớp đặc biệt, được gọi là Smart Object, chứa một hoặc nhiều lớp nội dung. Bạn có thể chuyển đổi (chia tỷ lệ, nghiêng hoặc định hình lại) một Smart Object mà không cần chỉnh sửa trực tiếp các pixel hình ảnh. Hoặc, bạn có thể chỉnh sửa Smart Object dưới dạng một hình ảnh riêng biệt ngay cả sau khi đặt nó vào một hình ảnh Photoshop. Smart Object cũng có thể chứa các hiệu ứng bộ lọc thông minh, cho phép bạn áp dụng các bộ lọc không phá hủy cho hình ảnh để sau này bạn có thể điều chỉnh hoặc xóa hiệu ứng bộ lọc.

Layer video

Bạn có thể sử dụng các lớp video để thêm video vào hình ảnh. Sau khi nhập một video clip vào một hình ảnh dưới dạng một lớp video, bạn có thể tạo mặt nạ cho lớp, chuyển đổi lớp, áp dụng các hiệu ứng lớp, vẽ trên các khung riêng lẻ hoặc tạo điểm ảnh cho một khung riêng lẻ và chuyển đổi nó thành một lớp tiêu chuẩn. Sử dụng bảng Timeline để phát video trong hình ảnh hoặc để truy cập các khung hình riêng lẻ.

Tổng quan về bảng điều khiển Layer Photoshop

Bảng điều khiển layer trong Photoshop liệt kê tất cả các lớp, nhóm lớp và hiệu ứng lớp trong một hình ảnh. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển layer để hiển thị và ẩn các lớp, tạo các layer mới và làm việc với các nhóm lớp. Bạn có thể truy cập các lệnh và tùy chọn bổ sung trong menu bảng điều khiển layer.

Bảng điều khiển lớp Photoshop
Bảng điều khiển Lớp Photoshop

A. Menu bảng điều khiển Layer  B. Filter  C. Layer Group  D. Layer  E. Expand/Collapse Layer effects  F. Layer effec  G. Hình thu nhỏ của layer

Hiển thị bảng Layers của Photoshop

 1. Chọn Window> Lớp.

Chọn một lệnh từ menu bảng điều khiển Layer Photoshop

 1. Nhấp vào hình tam giác ở góc trên bên phải của bảng điều khiển.

Thay đổi kích thước của hình thu nhỏ của lớp Photoshop

 1. Chọn bảng Options từ menu Bảng điều khiển Layer và chọn kích thước hình thu nhỏ.

Thay đổi nội dung hình thu nhỏ

 1. Chọn Bảng Options từ menu Bảng điều khiển Layer và chọn Toàn bộ Tài liệu để hiển thị nội dung của toàn bộ tài liệu. Chọn Layer Bounds để giới hạn hình thu nhỏ đối với các pixel của đối tượng trên lớp.

  Ghi chú: Bạn có thể tắt hình thu nhỏ để cải thiện hiệu suất và tiết kiệm dung lượng màn hình.

Mở rộng và thu gọn nhóm

 1. Nhấp vào hình tam giác ở bên trái của thư mục nhóm.

Lọc các Layer Photoshop

Ở đầu bảng điều khiển Layer, các tùy chọn lọc giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các lớp chính trong các tài liệu phức tạp. Bạn có thể hiển thị một tập hợp con các lớp dựa trên tên, loại, hiệu ứng, chế độ, thuộc tính hoặc nhãn màu.

Các tùy chọn lớp lọc trong bảng Layers của Photoshop
Các tùy chọn lớp lọc trong bảng điều khiển Lớp

 1. Chọn loại bộ lọc từ menu bật lên.

 2. Chọn hoặc nhấn enter vào filter.

 3. Nhấp vào công tắc bật tắt để bật hoặc tắt tính năng lọc lớp.

Chuyển đổi các Layer nền và Photoshop

Khi bạn tạo một hình ảnh mới với nền trắng hoặc nền màu, hình ảnh dưới cùng trong bảng điều khiển Layer được gọi là Background. Một hình ảnh có thể chỉ có một lớp nền. Bạn không thể thay đổi thứ tự xếp chồng của lớp nền, chế độ hòa trộn hoặc độ mờ của lớp nền. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi nền thành một lớp thông thường, sau đó thay đổi bất kỳ thuộc tính nào trong số này.

Khi bạn tạo một hình ảnh mới với nội dung trong suốt, hình ảnh không có lớp nền. Layer dưới cùng không bị hạn chế như lớp nền; bạn có thể di chuyển nó đến bất kỳ đâu trong bảng điều khiển Layer và thay đổi độ mờ và chế độ hòa trộn của nó.

Chuyển đổi Background thành layer Photoshop

 1. Nhấp đúp vào Background trong bảng điều khiển Layer hoặc chọn Layer > New > Layer From Background.

 2. Đặt tùy chọn layer options.

 3. Nhấp vào OK.

Chuyển đổi một Layer Photoshop thành Background

 1. Chọn một lớp Photoshop trong bảng điều khiển Layer.

 2. Chọn Layer > New > Background From Layer.

  Bất kỳ pixel trong suốt nào trong lớp đều được chuyển đổi thành Background và lớp này sẽ rơi xuống cuối ngăn xếp Layer.

  Ghi chú: Bạn không thể tạo nền bằng cách đặt tên cho một lớp thông thường là Background. 

Video hướng dẫn: Biến layer background thành layer thông thường

 

Nhân đôi các Layer Photoshop

Bạn có thể sao chép các layer trong một hình ảnh hoặc vào một hình ảnh khác hoặc một hình ảnh mới.

Sao chép một Layer hoặc nhóm Photoshop trong một hình ảnh

 1. Chọn một lớp hoặc nhóm trong bảng điều khiển Layer.

 2. Thực hiện các thao tác:

  • Kéo lớp hoặc nhóm vào nút Tạo lớp mới  .
  • Chọn Duplicate Layer hoặc Duplicate Group từ menu Layers hoặc menu Layers panel. Nhập tên cho lớp hoặc nhóm và bấm OK.

Sao chép một layer hoặc nhóm Photoshop trong một hình ảnh khác

 1. Mở hình ảnh nguồn và đích.

 2. Từ bảng điều khiển Layer của hình ảnh nguồn, chọn một hoặc nhiều lớp hoặc một nhóm lớp.

 3. Thức hiện:

  • Kéo lớp hoặc nhóm từ bảng điều khiển Layer vào hình ảnh đích.
  • Chọn công cụ Move  và kéo từ ảnh nguồn sang ảnh đích. Lớp hoặc nhóm trùng lặp xuất hiện phía trên lớp đang hoạt động trong bảng điều khiển Layer của hình ảnh đích. Giữ phím Shift-kéo để di chuyển nội dung hình ảnh đến cùng một vị trí mà nó chiếm giữ trong hình ảnh nguồn (nếu hình ảnh nguồn và đích có cùng kích thước pixel) hoặc đến giữa cửa sổ tài liệu (nếu hình ảnh nguồn và đích có kích thước pixel khác nhau ).
  • Chọn Duplicate Layer hoặc Duplicate Group từ menu Layers hoặc menu Layers panel. Chọn tài liệu đích từ menu bật lên Tài liệu và nhấp vào OK.
  • Chọn Select > All để chọn tất cả các pixel trên lớp và chọn Edit > Copy. Sau đó, chọn Chỉnh sửa > Dán vào hình ảnh đích. (Phương pháp này chỉ sao chép các pixel, ngoại trừ các thuộc tính của lớp như chế độ hòa trộn.)

Tạo một tài liệu mới từ một Layer hoặc nhóm Photoshop

 1. Chọn một layer hoặc nhóm từ bảng điều khiển Layer.

 2. Chọn Duplicate Layer hoặc Duplicate Group từ menu Layers hoặc menu Layers panel.

 3. Chọn New từ menu Document bật lên và nhấp vào OK.

Mẫu từ tất cả các lớp Photoshop có thể nhìn thấy

Hành vi mặc định của các công cụ Mixer Brush, Magic Wand, Smudge, Blur, Sharpen, Paint Bucket, Clone Stamp và Healing Brush là chỉ lấy mẫu màu từ các pixel trên lớp đang hoạt động. Điều này có nghĩa là bạn có thể làm nhòe hoặc lấy mẫu trong một lớp.

 1. Để làm mờ hoặc lấy mẫu pixel từ tất cả các lớp hiển thị bằng các công cụ này, hãy chọn Sample All Layers từ thanh tùy chọn.

Thay đổi tùy chọn Transparency

 1. Trong Windows, chọn Edit > Preferences > Transparency & Gamut; trong Mac OS, chọn Photoshop > Preferences > Transparency & Gamut.
 2. Chọn kích cỡ và màu sắc cho bảng kiểm tra độ trong suốt hoặc chọn None có cho Grid Size để ẩn bảng kiểm tra độ trong suốt.
 3. Nhấp vào OK.
Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc bạn thành công!
Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply