Skip to main content

Bạn có thể di chuyển đường viền lựa chọn xung quanh một hình ảnh, ẩn đường viền lựa chọn và đảo ngược vùng chọn để phần hình ảnh chưa được chọn trước đó được chọn.

Ghi chú: Để di chuyển vùng chọn chứ không phải đường viền của vùng chọn, hãy sử dụng công cụ Move.

Di chuyển đường viền lựa chọn

 1. Sử dụng bất kỳ công cụ selection, chọn New Selection từ thanh tùy chọn và định vị con trỏ bên trong đường viền lựa chọn. Con trỏ thay đổi  để cho biết bạn có thể di chuyển vùng chọn.
 2. Kéo đường viền để bao quanh một khu vực khác của hình ảnh. Bạn có thể kéo một phần đường viền lựa chọn ra ngoài ranh giới canvas. Khi bạn kéo nó trở lại, đường viền ban đầu sẽ xuất hiện lại nguyên vẹn. Bạn cũng có thể kéo đường viền lựa chọn sang một cửa sổ hình ảnh khác.
  Photoshop Di chuyển đường viền lựa chọn
  Đường viền lựa chọn ban đầu (trái) và đường viền
  lựa chọn được di chuyển (phải)

Kiểm soát chuyển động của vùng chọn

 • Để hạn chế hướng theo bội số của 45°, hãy bắt đầu kéo, sau đó giữ phím Shift khi bạn tiếp tục kéo.
 • Để di chuyển vùng chọn theo gia số 1 pixel, hãy sử dụng phím mũi tên.
 • Để di chuyển vùng chọn theo gia số 10 pixel, nhấn giữ Shift và sử dụng phím mũi tên.

Ẩn hoặc hiển thị các cạnh lựa chọn

Thực hiện các bước sau đây:

 • Chọn View > Extras. Lệnh này hiển thị hoặc ẩn các edges, grids, guides, target paths, slices, annotations, layer borders, count, and Smart Guides
 • Chọn View > Show > Selection Edges. Thao tác này sẽ chuyển chế độ xem của các cạnh lựa chọn và chỉ ảnh hưởng đến lựa chọn hiện tại. Các cạnh lựa chọn xuất hiện lại khi bạn thực hiện một lựa chọn khác.

Chọn các phần không được chọn của hình ảnh

 1. Chọn Select > Inverse.

  Ghi chú: Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để chọn một đối tượng được đặt trên nền đồng màu. Chọn nền bằng công cụ Magic Wand và sau đó đảo ngược vùng chọn.

Điều chỉnh các lựa chọn theo cách thủ công

Bạn có thể sử dụng các công cụ lựa chọn để thêm hoặc bớt từ các lựa chọn pixel hiện có.

Trước khi thêm hoặc bớt một cách thủ công từ một vùng chọn, bạn có thể muốn đặt các giá trịfeather và anti-aliasing trong thanh tùy chọn thành cùng các cài đặt được sử dụng trong vùng chọn ban đầu.

Thêm vào một lựa chọn hoặc chọn một khu vực bổ sung

 1. Sử dụng bất kỳ công cụ selection nào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn tùy chọn Add To Selection trong thanh tùy chọn và kéo để thêm vào lựa chọn.
  • Giữ phím Shift và kéo để thêm vào vùng chọn.

Dấu cộng xuất hiện bên cạnh con trỏ khi bạn thêm vào một lựa chọn.

Trừ từ một lựa chọn

 1. Sử dụng bất kỳ công cụ selection nào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn tùy chọn Subtract From Selection  trong thanh tùy chọn và kéo để giao nhau với các lựa chọn khác.
  • Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và kéo để trừ vùng chọn khác.

Dấu trừ xuất hiện bên cạnh con trỏ khi bạn đang trừ một vùng chọn.

Chỉ chọn một khu vực được giao bởi các lựa chọn khác

 1. Sử dụng bất kỳ công cụ selection nào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn tùy chọn Intersect With Selection  trong thanh tùy chọn và kéo.
  • Giữ phím Alt+Shift (Windows) hoặc Option+Shift (Mac OS) và kéo qua phần lựa chọn ban đầu mà bạn muốn chọn.

Một “x” xuất hiện bên cạnh con trỏ khi bạn đang chọn một khu vực giao nhau.

Photoshop Các vùng chọn giao nhau
Lựa chọn giao nhau

Mở rộng hoặc thu hẹp lựa chọn theo một số pixel cụ thể

 1. Sử dụng một công cụ selection để thực hiện lựa chọn.
 2. Chọn Select > Modify > Expand or Contract.
 3. Đối với Expand By hoặc Contract By, hãy nhập giá trị pixel từ 1 đến 100 và nhấp vào OK.

  Đường viền được tăng hoặc giảm theo số pixel đã chỉ định. (Bất kỳ phần nào của đường viền lựa chọn chạy dọc theo cạnh của khung vẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh Expand.)

Tạo vùng chọn xung quanh đường viền vùng chọn

Lệnh Border cho phép bạn chọn chiều rộng pixel bên trong và bên ngoài đường viền lựa chọn hiện có. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần chọn một đường viền hoặc dải pixel xung quanh một khu vực hình ảnh, thay vì chính khu vực đó, chẳng hạn như để xóa hiệu ứng hào quang xung quanh một đối tượng được dán.

Lệnh Photoshop Border
Vùng chọn ban đầu (trái) và sau lệnh Border: 5 pixel (phải)
 1. Chọn Select > Modify > Border.
 2. Nhập giá trị từ 1 đến 200 pixel cho độ rộng đường viền của vùng chọn mới và nhấp vào OK.

  Vùng chọn mới đóng khung vùng được chọn ban đầu và được căn giữa trên đường viền lựa chọn ban đầu. Ví dụ: chiều rộng đường viền là 20 pixel sẽ tạo ra một lựa chọn mới, có cạnh mềm mở rộng 10 pixel bên trong đường viền lựa chọn ban đầu và 10 pixel bên ngoài nó.

Mở rộng lựa chọn để bao gồm các khu vực có màu tương tự

 • Chọn Select > Grow để bao gồm tất cả các pixel liền kề nằm trong phạm vi dung sai được chỉ định trong tùy chọn Magic Wand.
 • Chọn  Select > Similar tự để bao gồm các pixel trong toàn bộ hình ảnh, không chỉ các pixel liền kề, nằm trong phạm vi dung sai. Để tăng số lần lựa chọn, hãy chọn một trong hai lệnh nhiều lần.

Ghi chú: Bạn không thể sử dụng các lệnh Grow và Similar trên hình ảnh ở chế độ Bitmap hoặc hình ảnh 32 bit trên mỗi kênh.

Dọn dẹp các điểm ảnh đi lạc trong vùng lựa chọn dựa trên màu sắc

 1. Chọn Select > Modify > Smooth.
 2. Đối với Sample Radius, hãy nhập giá trị pixel từ 1 đến 100 và nhấp vào OK.

  Đối với mỗi pixel trong vùng chọn, Photoshop kiểm tra các pixel xung quanh nó theo khoảng cách bạn chỉ định trong cài đặt bán kính. Nếu hơn một nửa số pixel xung quanh này được chọn, thì pixel đó vẫn nằm trong vùng chọn và các pixel không được chọn xung quanh nó sẽ được thêm vào vùng chọn. Nếu ít hơn một nửa số pixel xung quanh được chọn, pixel đó sẽ bị xóa khỏi vùng chọn. Hiệu quả tổng thể là giảm sự loang lổ và làm mịn các góc nhọn và đường răng cưa trong vùng chọn.

Tinh chỉnh các cạnh lựa chọn

Tùy chọn Select and Mask cải thiện chất lượng của các cạnh lựa chọn, cho phép bạn trích xuất các đối tượng một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể sử dụng Select and Mask để tinh chỉnh mặt nạ lớp.

Select và Mask trong thanh tùy chọn hoặc chọn Select > Select and Mask.

Làm mềm các cạnh của vùng chọn

Bạn có thể làm mịn các cạnh cứng của vùng chọn bằng cách khử răng cưa.

khử răng cưa (Anti-aliasing): Làm mịn các cạnh lởm chởm của vùng chọn bằng cách làm dịu quá trình chuyển đổi màu giữa các pixel cạnh và pixel nền. Vì chỉ có các điểm ảnh cạnh thay đổi nên không có chi tiết nào bị mất. Khử răng cưa hữu ích khi cắt, sao chép và dán các lựa chọn để tạo hình ảnh tổng hợp.Khử răng cưa có sẵn cho công cụ Lasso, công cụ Polygonal Lasso, công cụ Magnetic Lasso, công cụ Elliptical Marquee và công cụ Magic Wand. (Chọn một công cụ để hiển thị thanh tùy chọn của nó.)

Feathering: Làm mờ các cạnh bằng cách tạo ranh giới chuyển tiếp giữa vùng chọn và các pixel xung quanh. Việc làm mờ này có thể làm mất một số chi tiết ở rìa của vùng chọn.Bạn có thể xác định lông cho các công cụ Marquee, công cụ Lasso, công cụ Polygonal Lasso hoặc công cụ Magnetic Lasso khi bạn sử dụng công cụ này hoặc bạn có thể thêm lông vào vùng chọn hiện có.

Chọn pixel bằng khử răng cưa

 1. Chọn công cụ Lasso tool, Polygonal Lasso tool, Magnetic Lasso tool, Elliptical Marquee tool hoặc Magic Wand tool.
 2. Chọn Anti-aliased trong thanh tùy chọn.

Xác định feathered edge cho công cụ chọn

 1. Chọn bất kỳ công cụ thòng lọng hoặc vùng chọn nào.
 2. Nhập giá trị Feather vào thanh tùy chọn. Giá trị này xác định chiều rộng của cạnh lông vũ và có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 250 pixel.

Xác định feathered edge cho vùng chọn hiện có

 1. Chọn Select > Modify > Feather.
 2. Nhập một giá trị cho Feather Radius, và nhấn OK.

  Ghi chú: Một lựa chọn nhỏ được thực hiện với bán kính lông vũ lớn có thể mờ đến mức các cạnh của nó không nhìn thấy được và do đó không thể lựa chọn được. Nếu bạn thấy thông báo “Không có pixel nào được chọn nhiều hơn 50%”, hãy giảm bán kính lông vũ hoặc tăng kích thước của vùng chọn. Hoặc nhấp vào OK để chấp nhận mặt nạ ở cài đặt hiện tại của nó và tạo vùng chọn mà bạn không thể nhìn thấy các cạnh.

  Lựa chọn Photoshop có và không có lông
  Lựa chọn feathering và with feathering

  A. Lựa chọn không có feather, cùng một lựa chọn có pattern  B. Lựa chọn có feather, cùng một lựa chọn có pattern

Xóa các pixel rìa khỏi vùng chọn

Khi bạn di chuyển hoặc dán một vùng chọn khử răng cưa, một số pixel xung quanh đường viền vùng chọn sẽ được đưa vào vùng chọn. Điều này có thể dẫn đến một đường viền hoặc vầng hào quang xung quanh các cạnh của vùng chọn đã dán. Các lệnh Layer > Matting này cho phép bạn chỉnh sửa các pixel cạnh không mong muốn:

 • Khử nhiễm màu thay thế màu nền trong các pixel ở rìa bằng màu của các pixel được chọn đầy đủ ở gần đó.
 • Defringe thay thế màu của các pixel rìa bằng màu của các pixel ở xa rìa của vùng chọn thiếu màu nền.
 • Remove Black Matte và Remove White Matte rất hữu ích khi vùng chọn được khử răng cưa trên nền trắng hoặc đen và bạn muốn dán nó lên một nền khác. Ví dụ: văn bản màu đen khử răng cưa trên nền trắng có các điểm ảnh màu xám ở các cạnh, có thể nhìn thấy trên nền màu.

Ghi chú: Bạn cũng có thể loại bỏ các vùng rìa bằng cách sử dụng các thanh trượt Advanced Blending trong hộp thoại Layer Styles để loại bỏ hoặc tạo các vùng trong suốt khỏi lớp. Trong trường hợp này, bạn sẽ làm cho các vùng màu đen hoặc trắng trở nên trong suốt. Alt-click (Windows) hoặc Option-click (Mac OS) các thanh trượt để tách chúng ra; tách các thanh trượt cho phép bạn loại bỏ các điểm ảnh rìa và giữ lại một cạnh mượt mà.

Giảm rìa trên vùng chọn

 1. Chọn Layer > Matting > Defringe.
 2. Nhập một giá trị vào hộp Width để chỉ định khu vực tìm kiếm các pixel thay thế. Trong hầu hết các trường hợp, khoảng cách 1 hoặc 2 pixel là đủ.
 3. Nhấp vào OK.

Xóa mờ khỏi vùng chọn

 1. Chọn Layer > Matting > Remove Black Matte hoặc Layer > Matting > Remove White Matte.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply