Skip to main content

Bài viết hôm này Tech360 giới thiệu cho người dùng chế độ hòa trộn – blend color trong Photoshop.

Chế độ hòa trộn được chỉ định trong thanh tùy chọn kiểm soát cách các pixel trong hình ảnh bị ảnh hưởng bởi công cụ vẽ hoặc chỉnh sửa. Hãy tìm hiểu về các màu sau khi hình dung hiệu ứng của chế độ hòa trộn:

  • Base color là màu gốc trong ảnh.
  • Blend color là màu được áp dụng với công cụ vẽ hoặc chỉnh sửa.
  • Result color là màu thu được từ sự pha trộn.

Blending mode hay còn gọi là chế độ hòa trộn, là tập hợp các hiệu ứng trộn màu từ các pixel màu của các layer khác với nhau. Bạn chọn các chế độ trong phần menu Blending của bảng Layer. Ở trong phần menu đó gồm 27 chế độ màu hòa trộn.

Chế độ hòa trộn gồm 27 màu và chia ra làm 6 nhóm màu:

Normal: Chỉnh sửa hoặc vẽ từng pixel để biến nó thành màu kết quả. Đây là chế độ mặc định. (Chế độ này là chế độ mặc định của ảnh, tất cả ảnh bạn chỉnh sửa bạn đầu đều đang ở chế độ mặc định này)

Dissolve: Chỉnh sửa hoặc vẽ từng pixel để biến nó thành màu kết quả. Tuy nhiên, màu kết quả là sự thay thế ngẫu nhiên các pixel bằng màu cơ bản hoặc màu hòa trộn, tùy thuộc vào độ mờ tại bất kỳ vị trí pixel nào.

Behind: Chỉ chỉnh sửa hoặc vẽ trên phần trong suốt của một lớp. Chế độ này chỉ hoạt động trong các lớp không được chọn Khóa độ trong suốt và tương tự như vẽ mặt sau của các vùng trong suốt trên một tấm axetat.

Clear: Chỉnh sửa hoặc vẽ từng pixel và làm cho nó trong suốt. Chế độ này khả dụng cho các công cụ Hình dạng (khi vùng tô màu  được chọn), công cụ Thùng sơn  , công cụ Bút vẽ  , công cụ Bút chì  , lệnh Tô màu và lệnh Nét vẽ. Bạn phải ở trong một lớp đã bỏ chọn Khóa Độ trong suốt để sử dụng chế độ này.

Darken: Xem thông tin màu trong mỗi kênh và chọn màu cơ bản hoặc màu hòa trộn—bất kỳ màu nào tối hơn—làm màu kết quả. Các pixel sáng hơn màu hòa trộn được thay thế và các pixel tối hơn màu hòa trộn không thay đổi.

Multiply: Nhìn vào thông tin màu trong mỗi kênh và nhân màu cơ bản với màu hòa trộn. Màu kết quả luôn là màu đậm hơn. Nhân bất kỳ màu nào với màu đen sẽ tạo ra màu đen. Nhân bất kỳ màu nào với màu trắng để lại màu không thay đổi. Khi bạn vẽ bằng một màu không phải đen hoặc trắng, các nét vẽ liên tiếp bằng công cụ vẽ sẽ tạo ra các màu đậm hơn dần dần. Hiệu ứng này tương tự như vẽ trên hình ảnh bằng nhiều bút đánh dấu.

Color Burn: Nhìn vào thông tin màu trong mỗi kênh và làm tối màu cơ bản để phản ánh màu hòa trộn bằng cách tăng độ tương phản giữa hai kênh. Trộn với màu trắng không tạo ra thay đổi.

Linear Burn: Xem thông tin màu trong mỗi kênh và làm tối màu cơ bản để phản ánh màu hòa trộn bằng cách giảm độ sáng. Trộn với màu trắng không tạo ra thay đổi.

Lighten: Xem thông tin màu trong mỗi kênh và chọn màu cơ bản hoặc màu hòa trộn—bất kỳ màu nào nhạt hơn—làm màu kết quả. Các pixel tối hơn màu hòa trộn được thay thế và các pixel sáng hơn màu hòa trộn không thay đổi.

Screen: Nhìn vào thông tin màu sắc của mỗi kênh và nhân lên nghịch đảo của màu pha trộn và màu cơ bản. Màu kết quả luôn là màu sáng hơn. Sàng lọc với lá màu đen không thay đổi màu sắc. Sàng lọc với màu trắng tạo ra màu trắng. Hiệu ứng này tương tự như chiếu nhiều slide ảnh chồng lên nhau.

Color Dodge: Xem thông tin màu trong mỗi kênh và làm sáng màu cơ bản để phản ánh màu hòa trộn bằng cách giảm độ tương phản giữa hai màu. Pha trộn với màu đen không tạo ra thay đổi.

Linear Dodge (Add): Xem thông tin màu trong mỗi kênh và làm sáng màu cơ bản để phản ánh màu hòa trộn bằng cách tăng độ sáng. Pha trộn với màu đen không tạo ra thay đổi.

Overlay: Nhân hoặc sàng lọc các màu, tùy thuộc vào màu cơ bản. Các mẫu hoặc màu phủ lên các pixel hiện có trong khi vẫn giữ được các điểm sáng và bóng tối của màu cơ bản. Màu cơ bản không được thay thế mà được trộn với màu hòa trộn để phản ánh độ đậm nhạt của màu gốc.

Soft Light: Làm tối hoặc làm sáng màu, tùy thuộc vào màu hòa trộn. Hiệu ứng này tương tự như việc chiếu một ánh đèn sân khấu khuếch tán lên hình ảnh. Nếu màu hòa trộn (nguồn sáng) sáng hơn 50% màu xám, hình ảnh sẽ sáng lên như thể nó bị lu mờ. Nếu màu pha trộn tối hơn 50% màu xám, hình ảnh sẽ bị tối như thể nó bị cháy trong. Vẽ bằng màu đen hoặc trắng thuần túy tạo ra vùng tối hơn hoặc sáng hơn rõ rệt, nhưng không tạo ra màu đen hoặc trắng thuần túy.

Hard Light: Nhân hoặc sàng lọc các màu, tùy thuộc vào màu hòa trộn. Hiệu ứng này tương tự như việc chiếu một ánh đèn sân khấu gay gắt lên hình ảnh. Nếu màu pha trộn (nguồn sáng) sáng hơn 50% màu xám, hình ảnh sẽ sáng lên, như thể nó được sàng lọc. Điều này rất hữu ích để thêm các điểm nổi bật vào một hình ảnh. Nếu màu pha trộn tối hơn 50% màu xám, hình ảnh sẽ bị tối đi, như thể nó được nhân lên. Điều này rất hữu ích để thêm bóng vào hình ảnh. Vẽ với màu đen hoặc trắng thuần túy dẫn đến màu đen hoặc trắng thuần túy.

Vivid Light: Đốt cháy hoặc làm mờ màu sắc bằng cách tăng hoặc giảm độ tương phản, tùy thuộc vào màu hòa trộn. Nếu màu hòa trộn (nguồn sáng) sáng hơn 50% màu xám, hình ảnh sẽ sáng hơn bằng cách giảm độ tương phản. Nếu màu pha trộn tối hơn 50% màu xám, hình ảnh sẽ bị tối đi bằng cách tăng độ tương phản.

Linear Light: Làm cháy hoặc làm lệch màu bằng cách giảm hoặc tăng độ sáng, tùy thuộc vào màu hòa trộn. Nếu màu pha trộn (nguồn sáng) sáng hơn 50% màu xám, hình ảnh sẽ được làm sáng bằng cách tăng độ sáng. Nếu màu pha trộn tối hơn 50% màu xám, hình ảnh sẽ bị tối đi do giảm độ sáng.

Pin Light: Thay thế các màu, tùy thuộc vào màu hòa trộn. Nếu màu hòa trộn (nguồn sáng) sáng hơn 50% màu xám, các pixel tối hơn màu hòa trộn sẽ được thay thế và các pixel sáng hơn màu hòa trộn sẽ không thay đổi. Nếu màu hòa trộn tối hơn 50% màu xám, các pixel sáng hơn màu hòa trộn sẽ được thay thế và các pixel tối hơn màu hòa trộn không thay đổi. Điều này rất hữu ích để thêm các hiệu ứng đặc biệt vào hình ảnh.

Hard Mix: Thêm các giá trị kênh màu đỏ, lục và lam của màu hòa trộn vào các giá trị RGB của màu cơ bản. Nếu tổng kết quả cho một kênh là 255 hoặc lớn hơn, kênh đó sẽ nhận được giá trị là 255; nếu nhỏ hơn 255, giá trị là 0. Do đó, tất cả các pixel được pha trộn có các giá trị kênh màu đỏ, lục và lam là 0 hoặc 255. Điều này thay đổi tất cả các pixel thành các màu phụ chính (đỏ, lục hoặc lam), trắng hoặc đen.

  • Note: Đối với hình ảnh CMYK, Hard Mix thay đổi tất cả các pixel thành các màu trừ chính (lục lam, vàng hoặc đỏ tươi), trắng hoặc đen. Giá trị màu tối đa là 100.

Difference: Xem thông tin màu trong mỗi kênh và trừ màu hòa trộn khỏi màu cơ bản hoặc màu cơ bản khỏi màu hòa trộn, tùy thuộc vào màu nào có giá trị độ sáng lớn hơn. Pha trộn với màu trắng sẽ đảo ngược các giá trị màu cơ bản; trộn với màu đen không tạo ra thay đổi.

Exclusion: Tạo hiệu ứng tương tự nhưng có độ tương phản thấp hơn chế độ Difference. Pha trộn với màu trắng sẽ đảo ngược các giá trị màu cơ bản. Pha trộn với màu đen không tạo ra thay đổi.

Subtract: Nhìn vào thông tin màu trong mỗi kênh và trừ màu hòa trộn khỏi màu cơ bản. Trong hình ảnh 8 và 16 bit, mọi giá trị âm thu được đều bị cắt bớt về 0.

Divide: Nhìn vào thông tin màu sắc trong mỗi kênh và phân chia màu pha trộn từ màu cơ bản.

Hue: Tạo màu kết quả với độ chói và độ bão hòa của màu cơ bản và sắc thái của màu hòa trộn.

Saturation: Tạo màu kết quả với độ chói và sắc độ của màu cơ bản và độ bão hòa của màu hòa trộn. Vẽ bằng chế độ này trong khu vực không có (0) độ bão hòa (màu xám) không gây ra thay đổi.

Color: Tạo màu kết quả với độ chói của màu cơ bản, màu sắc và độ bão hòa của màu hòa trộn. Điều này bảo toàn các mức xám trong ảnh và rất hữu ích để tô màu cho ảnh đơn sắc và pha màu cho ảnh màu.

Luminosity: Tạo màu kết quả với màu sắc và độ bão hòa của màu cơ bản và độ chói của màu hòa trộn. Chế độ này tạo ra hiệu ứng nghịch đảo của chế độ Màu.

Lighter Color: So sánh tổng tất cả các giá trị kênh cho màu hòa trộn và màu cơ bản, đồng thời hiển thị màu có giá trị cao hơn. Lighter Color không tạo ra màu thứ ba, có thể là kết quả của sự hòa trộn Lighten, bởi vì nó chọn các giá trị kênh cao nhất từ ​​cả màu cơ bản và màu hòa trộn để tạo ra màu kết quả.

Darker Color: So sánh tổng tất cả các giá trị kênh cho màu hòa trộn và màu cơ bản, đồng thời hiển thị màu có giá trị thấp hơn. Darker Color không tạo ra màu thứ ba, có thể là kết quả của sự pha trộn Darken, bởi vì nó chọn các giá trị kênh thấp nhất từ ​​cả màu gốc và màu hòa trộn để tạo ra màu kết quả.

 

Ví dụ về chế độ hòa trộn

Những ví dụ này cho thấy kết quả vẽ một phần khuôn mặt của hình ảnh bằng cách sử dụng từng chế độ hòa trộn.


Original image


Normal, 100% opacity


Normal, 50% opacity


Dissolve, 50% opacity


Behind


Clear


Darken


Multiply


Color Burn


Linear Burn


Lighten


Screen


Color Dodge


Linear Dodge (Add)


Overlay


Soft Light


Hard Light


Vivid Light


Linear Light


Pin Light


Hard Mix


Difference


Exclusion


Subtract


Divide


Hue


Saturation


Color


Luminosity, 80% opacity


Lighter Color


Darker Color

 

 

Hy vọng những thông tin trên giúp ích cho công việc của bạn!

 

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply