Skip to main content

Cách xuất File ở các định dạng đồ họa trong Photoshop

Lưu ở định dạng TIFF

TIFF là một định dạng hình ảnh raster (bitmap) linh hoạt được hỗ trợ bởi hầu như tất cả các ứng dụng vẽ, chỉnh sửa hình ảnh và dàn trang.

 1. Choose file > Save As, chọn TIFF từ menu Format và nhấp vào Save.
 2. Trong hộp thoại Tùy chọn TIFF, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi bấm OK.
  Bit depth (32‑bit only) Chỉ định độ sâu bit (16, 24 hoặc 32‑bit) của hình ảnh đã lưu.
  Image Compression Chỉ định phương pháp nén dữ liệu hình ảnh tổng hợp. Nếu bạn đang lưu tệp TIFF 32 bit, bạn có thể chỉ định rằng tệp được lưu với chế độ nén dự đoán, nhưng bạn không có tùy chọn sử dụng nén JPEG. Nén dự đoán cung cấp khả năng nén được cải thiện bằng cách sắp xếp lại các giá trị dấu phẩy động và hoạt động với cả nén LZW và ZIP.
  Note: Tính năng nén JPEG chỉ khả dụng cho các hình ảnh thang độ xám và RGB mờ có 8 bit trên mỗi kênh và chiều rộng hoặc chiều cao không quá 30.000 pixel.
  Pixel Order Ghi tệp TIFF với dữ liệu kênh được xen kẽ hoặc sắp xếp theo mặt phẳng. Trước đây, Photoshop luôn ghi các tệp TIFF với thứ tự kênh được xen kẽ. Về mặt lý thuyết, tệp thứ tự Planar có thể được đọc và ghi nhanh hơn, đồng thời cung cấp khả năng nén tốt hơn một chút. Cả hai thứ tự kênh đều tương thích ngược với các phiên bản Photoshop trước đó.
  Byte Order Chọn nền tảng mà tập tin có thể được đọc. Tùy chọn này hữu ích khi bạn không biết tệp có thể được mở bằng chương trình nào. Photoshop và hầu hết các ứng dụng gần đây có thể đọc tệp bằng thứ tự byte của IBM PC hoặc Macintosh.
  Save Image Pyramid Bảo tồn thông tin đa độ phân giải. Photoshop không cung cấp các tùy chọn để mở các tệp đa độ phân giải; hình ảnh mở ở độ phân giải cao nhất trong tệp. Tuy nhiên, Adobe InDesign và một số máy chủ hình ảnh cung cấp hỗ trợ để mở các định dạng đa độ phân giải.
  Save Transparency Duy trì độ trong suốt như một kênh alpha bổ sung khi tệp được mở trong một ứng dụng khác. Độ trong suốt luôn được giữ nguyên khi tệp được mở lại trong Photoshop.
  Layer Compression Chỉ định một phương pháp nén dữ liệu cho pixel trong các lớp (ngược lại với dữ liệu tổng hợp). Nhiều ứng dụng không thể đọc dữ liệu lớp và bỏ qua nó khi mở tệp TIFF. Tuy nhiên, Photoshop có thể đọc dữ liệu lớp trong tệp TIFF. Mặc dù các tệp bao gồm dữ liệu lớp lớn hơn các tệp không có, nhưng việc lưu dữ liệu lớp sẽ loại bỏ nhu cầu lưu và quản lý tệp PSD riêng biệt để chứa dữ liệu lớp. Chọn Discard Layers And Save A Copy nếu bạn muốn làm phẳng hình ảnh.

Lưu ở định dạng JPEG

Bạn có thể sử dụng lệnh Save As để lưu ảnh CMYK, RGB và thang độ xám ở định dạng JPEG (*.jpg). JPEG nén kích thước tệp bằng cách loại bỏ dữ liệu có chọn lọc. Bạn cũng có thể lưu hình ảnh dưới dạng một hoặc nhiều JPEG bằng cách sử dụng lệnh File > Export > Save For Web (Legacy).

JPEG chỉ hỗ trợ hình ảnh 8-bit. Nếu bạn lưu hình ảnh 16 bit ở định dạng này, Photoshop sẽ tự động giảm độ sâu bit.

Note: Để nhanh chóng lưu một JPEG chất lượng trung bình, hãy thực hiện hành động Save As JPEG Medium trên tệp. Bạn có thể truy cập hành động này bằng cách chọn Sản xuất từ ​​menu bảng Hành động.

 1. Choose File  > Save As và chọn JPEG từ menu Format.
 2. Trong hộp thoại Tùy chọn JPEG, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi bấm OK.
   Matte Cung cấp các lựa chọn màu mờ để mô phỏng sự xuất hiện của độ trong suốt của nền trong các hình ảnh có độ trong suốt.
   Image Options Chỉ định chất lượng hình ảnh. Chọn một tùy chọn từ menu Chất lượng, kéo thanh trượt bật lên Chất lượng hoặc nhập giá trị từ 0 đến 12 vào hộp văn bản Chất lượng.
   Format Options Chỉ định định dạng của tệp JPEG của bạn. Baseline (“Chuẩn”) sử dụng định dạng được hầu hết các trình duyệt web nhận dạng. Baseline Optimized tạo tệp có màu được tối ưu hóa và kích thước tệp nhỏ hơn một chút. Progressive hiển thị một loạt các phiên bản ngày càng chi tiết của hình ảnh (bạn chỉ định số lượng) khi nó tải xuống. (Không phải tất cả các trình duyệt web đều hỗ trợ hình ảnh JPEG lũy tiến và được tối ưu hóa.)
  Note: Một số ứng dụng có thể không đọc được tệp CMYK được lưu ở định dạng JPEG. Tương tự như vậy, nếu bạn thấy rằng ứng dụng Java không thể đọc tệp JPEG, hãy thử lưu tệp mà không có bản xem trước hình thu nhỏ.

Lưu ở định dạng PNG

Bạn có thể sử dụng lệnh Save As để lưu các hình ảnh ở chế độ RGB, Màu được lập chỉ mục, Thang độ xám và Bitmap ở định dạng PNG.

 1. Choose file > Save As và chọn PNG từ menu Format.
 2. Chọn một tùy chọn Xen kẽ:
   None Chỉ hiển thị hình ảnh trong trình duyệt khi quá trình tải xuống hoàn tất.
   Interlaced Hiển thị các phiên bản có độ phân giải thấp của hình ảnh trong trình duyệt khi tệp tải xuống. Việc xen kẽ làm cho thời gian tải xuống có vẻ ngắn hơn, nhưng nó cũng làm tăng kích thước tệp.
 3. Nhấp vào OK.

Note: Bạn có thể xuất các bảng vẽ, lớp, nhóm lớp hoặc tài liệu dưới dạng hình ảnh JPEG, GIF hoặc PNG. Chọn các mục trong bảng điều khiển Lớp, nhấp chuột phải vào lựa chọn, sau đó chọn Quick Export hoặc Export As  từ menu ngữ cảnh.

Lưu ở định dạng GIF

Bạn có thể sử dụng lệnh Save As để lưu tài liệu Photoshop với một hoặc nhiều khung hình dưới dạng GIF động. 

 • Chọn File > Save as và chọn GIF từ menu Format.
 • Chỉ định các tùy chọn trong hộp thoại GIF Save Options .
  Bấm  OK .

Lưu ở định dạng Photoshop EPS

Hầu như tất cả các ứng dụng bố cục trang, xử lý văn bản và đồ họa đều chấp nhận các tệp EPS (PostScript được đóng gói) đã nhập hoặc đặt. Để in các tệp EPS, bạn nên sử dụng máy in PostScript. Máy in không phải PostScript sẽ chỉ in bản xem trước có độ phân giải màn hình.

 1. Choose > Save As và chọn Photoshop EPS từ menu Format.
 2. Trong hộp thoại Tùy chọn EPS, chọn các tùy chọn bạn muốn và bấm OK:
   Preview Tạo hình ảnh có độ phân giải thấp để xem trong ứng dụng đích. Chọn TIFF để chia sẻ tệp EPS giữa các hệ thống Windows và Mac OS. Bản xem trước 8 bit có màu và bản xem trước 1 bit có màu đen trắng với hình dạng răng cưa. Bản xem trước 8 bit tạo ra kích thước tệp lớn hơn bản xem trước 1 bit. 
  Encoding Xác định cách dữ liệu hình ảnh được gửi đến thiết bị đầu ra PostScript. Các tùy chọn mã hóa được mô tả bên dưới.
  Include Halftone Screen and Include Transfer Function Kiểm soát thông số kỹ thuật in cho các lệnh in thương mại cao cấp. Tham khảo máy in của bạn trước khi chọn các tùy chọn này.
  Transparent Whites Hiển thị các vùng màu trắng dưới dạng trong suốt. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho hình ảnh ở chế độ Bitmap.
  PostScript Color Management Chuyển đổi dữ liệu tệp thành không gian màu của máy in. Không chọn tùy chọn này nếu bạn định đặt hình ảnh trong một tài liệu được quản lý màu khác.
  Include Vector Data Giữ nguyên bất kỳ đồ họa vector nào (chẳng hạn như hình dạng và loại) trong tệp. Tuy nhiên, dữ liệu vectơ trong các tệp EPS và DCS chỉ khả dụng cho các ứng dụng khác; dữ liệu vectơ được rasterized nếu bạn mở lại tệp trong Photoshop. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu tệp của bạn chứa dữ liệu vectơ.
  Image Interpolation Áp dụng phép nội suy nhị phân để làm mịn bản xem trước có độ phân giải thấp nếu được in.

Tùy chọn mã hóa Photoshop EPS

ASCII or ASCII85 Mã hóa nếu bạn đang in từ hệ thống Windows hoặc nếu bạn gặp phải lỗi in hoặc các khó khăn khác.

Binary Tạo một tệp nhỏ hơn và giữ nguyên dữ liệu gốc. Tuy nhiên, một số ứng dụng bố cục trang và một số phần mềm in mạng và cuộn in thương mại có thể không hỗ trợ các tệp EPS Photoshop nhị phân.

JPEG Nén tệp bằng cách loại bỏ một số dữ liệu hình ảnh. Bạn có thể chọn mức độ nén JPEG từ rất ít (Chất lượng tối đa của JPEG) đến rất nhiều (Chất lượng thấp của JPEG). Các tệp có mã hóa JPEG chỉ có thể được in trên máy in PostScript Cấp 2 (hoặc mới hơn) và không thể tách thành các bản riêng lẻ.

Lưu ở định dạng Photoshop DCS

Định dạng DCS (Desktop Color Separation) là một phiên bản của EPS cho phép bạn lưu các phần tách màu của các tệp CMYK hoặc đa kênh.

 1. Choose File > Save As và chọn Photoshop DCS 1.0 hoặc Photoshop DCS 2.0 từ menu Format.
 2. Trong hộp thoại Định dạng DCS, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi bấm OK.

  Hộp thoại bao gồm tất cả các tùy chọn có sẵn cho các tệp Photoshop EPS. Ngoài ra, menu DCS cung cấp cho bạn tùy chọn tạo tệp tổng hợp 72‑ppi có thể được đặt trong ứng dụng bố cục trang hoặc được sử dụng để kiểm tra hình ảnh:

  DCS 1.0 format Tạo một tệp cho mỗi kênh màu trong ảnh CMYK. Bạn cũng có thể tạo tệp thứ năm: hỗn hợp thang độ xám hoặc màu. Để xem tệp tổng hợp, bạn phải giữ tất cả năm tệp trong cùng một thư mục.
  DCS 2.0 format Giữ lại các kênh màu tại chỗ trong hình ảnh. Bạn có thể lưu các kênh màu dưới dạng nhiều tệp (đối với DCS 1.0) hoặc dưới dạng một tệp. Tùy chọn một tệp giúp tiết kiệm dung lượng ổ đĩa. Bạn cũng có thể bao gồm một hỗn hợp thang độ xám hoặc màu.

Lưu ở định dạng Photoshop Raw

Định dạng Photoshop Raw là định dạng tệp để truyền hình ảnh giữa các ứng dụng và nền tảng máy tính. Định dạng Photoshop Raw không giống với định dạng camera raw.

 • Choose File > Save As và chọn Photoshop Raw từ menu Format.
 • Trong hộp thoại Photoshop Raw Options, hãy làm như sau:
   

  • (Mac OS) Chỉ định các giá trị cho Loại tệp và Trình tạo tệp hoặc chấp nhận các giá trị mặc định.
  • Chỉ định tham số Tiêu đề.
  • Chọn lưu các kênh theo thứ tự xen kẽ hoặc không xen kẽ.

Lưu ở định dạng BMP

Định dạng BMP là một định dạng hình ảnh cho hệ điều hành Windows. Hình ảnh có thể từ đen trắng (1 bit trên mỗi pixel) cho đến 24‑bit màu (16,7 triệu màu).

 • Choose file > Save as và chọn BMP từ menu Format.
 • Chỉ định tên tệp và vị trí, rồi nhấp vào Lưu.
 • Trong hộp thoại Tùy chọn BMP, chọn định dạng tệp, chỉ định độ sâu bit và, nếu cần, chọn Lật thứ tự hàng. Để có thêm tùy chọn, hãy nhấp vào Chế độ nâng cao và chỉ định các tùy chọn BMP.
 • Nhấp vào OK.

Lưu ở định dạng Cineon (16-bit images only)

Hình ảnh RGB 16 bit trên mỗi kênh có thể được lưu ở định dạng Cineon để sử dụng trong Hệ thống Phim Kodak Cineon.

 • Choose file > Save as và chọn Cineon từ menu Format.

Lưu ở định dạng Targa

Định dạng Targa (TGA) được thiết kế cho các hệ thống sử dụng bảng video Truevision® và thường được hỗ trợ bởi các ứng dụng màu MS-DOS. Định dạng Targa hỗ trợ hình ảnh RGB 16 bit (5 bit x 3 kênh màu, cộng với một bit không sử dụng), hình ảnh RGB 24 bit (8 bit x 3 kênh màu) và hình ảnh RGB 32 bit (8 bit x 3 kênh màu cộng thêm một kênh alpha 8 bit duy nhất). Định dạng Targa cũng hỗ trợ hình ảnh thang độ xám và màu được lập chỉ mục mà không có kênh alpha. Khi lưu hình ảnh RGB ở định dạng này, bạn có thể chọn độ sâu pixel và chọn mã hóa RLE để nén hình ảnh.

 1. Choose file > Save as và chọn Targa từ menu Format.
 2. Chỉ định tên tệp và vị trí, rồi nhấp vào Save.
 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Targa, chọn độ phân giải, chọn tùy chọn Nén (RLE) nếu bạn muốn nén tệp rồi bấm OK.

 

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply