Skip to main content

Adjustment Layer chỉnh áp dụng các điều chỉnh màu sắc và tông màu cho hình ảnh của bạn mà không làm thay đổi giá trị pixel vĩnh viễn. Ví dụ: thay vì thực hiện điều chỉnh Levels or Curves cong trực tiếp cho hình ảnh của bạn, bạn có thể tạo một lớp điều chỉnh Levels or Curves. Các điều chỉnh màu sắc và tông màu được lưu trữ trong lớp điều chỉnh và áp dụng cho tất cả các lớp bên dưới nó; bạn có thể sửa nhiều lớp bằng cách thực hiện một điều chỉnh duy nhất, thay vì điều chỉnh từng lớp riêng biệt. Bạn có thể hủy các thay đổi của mình và khôi phục ảnh gốc bất kỳ lúc nào.

Các lớp tô cho phép bạn tô một lớp bằng một màu đơn sắc, một dải màu hoặc một mẫu. Không giống như các lớp điều chỉnh, các lớp lấp đầy không ảnh hưởng đến các lớp bên dưới chúng.

Adjustment layers cung cấp các ưu điểm sau:

 • Nondestructive edits. Bạn có thể thử các cài đặt khác nhau và chỉnh sửa lại lớp điều chỉnh bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể giảm hiệu ứng điều chỉnh bằng cách giảm độ trong suốt của lớp.
 • Selective editing. Vẽ trên mặt nạ hình ảnh của lớp điều chỉnh để áp dụng điều chỉnh cho một phần của hình ảnh. Sau đó, bạn có thể kiểm soát phần nào của hình ảnh được điều chỉnh bằng cách chỉnh sửa lại mặt nạ lớp. Bạn có thể thay đổi sự điều chỉnh bằng cách sơn lên mặt nạ với các tông màu xám khác nhau.
 • Khả năng áp dụng điều chỉnh cho nhiều hình ảnh. Sao chép và dán các lớp điều chỉnh giữa các hình ảnh để áp dụng các điều chỉnh màu sắc và tông màu giống nhau.

Các lớp điều chỉnh có nhiều đặc điểm giống như các lớp khác. Bạn có thể điều chỉnh độ mờ và chế độ hòa trộn của chúng, đồng thời bạn có thể nhóm chúng lại để áp dụng điều chỉnh cho các lớp cụ thể. Tương tự như vậy, bạn có thể bật và tắt khả năng hiển thị của chúng để áp dụng hoặc xem trước hiệu ứng.

Điều chỉnh Photoshop và điền vào các lớp
Bản gốc (trái); lớp điều chỉnh chỉ áp dụng cho nhà (ở giữa),
làm nổi bật chi tiết trong nhà; và lớp điều chỉnh được áp dụng
cho toàn bộ hình ảnh (phải), làm sáng toàn bộ hình ảnh
và tạo pixel cho các đám mây

Note: Vì các lớp điều chỉnh chứa dữ liệu điều chỉnh chứ không phải pixel nên chúng làm tăng kích thước tệp ít hơn nhiều so với các lớp pixel tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu bạn đang làm việc với một tệp lớn bất thường, bạn có thể muốn giảm kích thước tệp bằng cách hợp nhất các lớp điều chỉnh thành các lớp pixel.

Tạo và giới hạn các adjustment và fill layers

Adjustment và fill layers có các tùy chọn chế độ hòa trộn và độ mờ giống như các lớp hình ảnh. Bạn có thể sắp xếp lại, xóa, ẩn và sao chép chúng giống như bạn thực hiện với các lớp hình ảnh.

Tạo một lớp điều chỉnh hoặc tô màu trong Photoshop

Tạo một adjustment layer

 1. Thực hiện các bước sau:
  • Nhấp vào nút Adjustment layer mới  ở cuối bảng điều khiển Layer và chọn loại layer adjustment.
  • Chọn Layer > Adjustment layer mới và chọn một tùy chọn. Đặt tên cho layer, đặt tùy chọn Layer và nhấp vào OK.
  Note: Để giới hạn các hiệu ứng của Adjustment layer đối với các layer hình ảnh cụ thể, hãy chọn các layer hình ảnh, chọn Layer > New > Group From Layers, và thay đổi Pass Through sang bất kỳ chế độ hòa trộn nào khác. Sau đó, đặt adjustment layer ở trên cùng của nhóm layer.

Tạo một fill layer

Bạn thực hiện các bước sau:  

 • Chọn Layer > New Fill Layer và chọn một tùy chọn – Solid Color, Gradient, or Pattern. Đặt tên cho layer, đặt tùy chọn layer và nhấp vào OK.
 • Nhấp vào nút New Adjustment Layer   ở cuối bảng điều khiển Layer và chọn loại fill layer – Solid Color, Gradient, or Pattern.

Solid Color

Tô màu nền trước hiện tại cho adjustment layer. Sử dụng Color Picker để chọn một màu tô khác.

Gradient

Nhấp vào Gradient để hiển thị Gradient Editor hoặc nhấp vào mũi tên đảo ngược và chọn một dải màu từ bảng điều khiển bật lên. Đặt các tùy chọn bổ sung nếu muốn.

 • Kiểu chỉ định hình dạng của dải màu.
 • Angle chỉ định góc mà gradient được áp dụng.
 • Tỷ lệ thay đổi kích thước của gradient.
 • Reverse lật hướng của gradient.
 • Phối màu làm giảm dải bằng cách áp dụng phối màu cho dải màu.
 • Căn chỉnh với lớp sử dụng hộp giới hạn của lớp để tính toán màu tô chuyển sắc. Bạn có thể kéo trong cửa sổ hình ảnh để di chuyển trung tâm của dải màu.

Pattern

Trong hộp thoại Pattern Fill, chọn một pattern từ menu bật lên. Đặt các tùy chọn sau theo yêu cầu: 

 • Angle chỉ định góc mà mẫu được áp dụng. Đặt bộ chọn góc ở một mức độ nhất định hoặc nhập giá trị góc theo cách thủ công để xoay mẫu của bạn ở góc mong muốn.
 • Tỷ lệ thay đổi kích thước của mẫu. Nhập một giá trị hoặc kéo thanh trượt.
 • Liên kết với lớp di chuyển mẫu cùng với lớp khi lớp di chuyển. Khi được chọn, bạn có thể kéo hình ảnh để định vị mẫu trong khi hộp thoại Pattern Fill đang mở.
 • Snap To Origin làm cho điểm gốc của pattern giống với điểm gốc của tài liệu.

Giới hạn adjustment và fill layers cho các khu vực cụ thể

Để hạn chế adjustment and fill layers vào các khu vực cụ thể, hãy sử dụng layer masks. Theo mặc định, adjustment and fill layers tự động có layer masks, được biểu thị bằng biểu tượng mặt nạ ở bên phải hình thu nhỏ của layer. (Để tạo layer adjustment không có mặt nạ, hãy bỏ chọn Add Mask theo mặc định trong menu  Adjustments.)

Để thay đổi hình dạng của mặt nạ trên một lớp hiện có, hãy xem chỉnh sửa layer masks. Để tạo một lớp adjustment or fill layer mới với mặt nạ có hình dạng cụ thể, hãy thực hiện các quy trình sau:

Tạo adjustment và fill layers sử dụng vùng chọn hoặc đường dẫn

 1. Trong bảng điều khiển Layer, chọn layer mà bạn muốn áp dụng adjustment or fill layer.

 2. Trong hình ảnh, tạo vùng chọn pixel hoặc create và chọn closed path.

  Một lựa chọn giới hạn adjustment và fill layer mới bằng layer mask. Một đường dẫn giới hạn adjustment và fill layer mới bằng mặt nạ véc tơ.

 3. Tạo một adjustment và fill layers.

Tạo adjustment layer mask điều chỉnh bằng color range

Tính năng Color Range, hữu ích để tạo vùng lựa chọn dựa trên các màu được lấy mẫu trong ảnh, cũng có thể được sử dụng để tạo mặt nạ lớp điều chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem Color Range.

 1. Trong bảng điều khiển Layers, chọn layer mà bạn muốn áp dụng layer điều chỉnh.

 2. Chọn Layer > New Adjustment Layer và chọn một loại adjustment.

 3. Trong phần Masks của bảng Properties panel, nhấp vào Color Range.

 4. Trong hộp thoại Color Range, chọn Sampled Colors được lấy mẫu từ Select Color.

 5. Chọn Localized Color Clusters để tạo mặt nạ dựa trên các dải màu khác nhau trong ảnh.

 6. Đặt tùy chọn hiển thị thành Selection và Selection Preview thành Không.

 7. Nhấp vào một vùng màu trong ảnh.

   

  Note: Để lấy mẫu nhiều khu vực, hãy giữ phím Shift để kích hoạt ống nhỏ mắt cộng. Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) để kích hoạt ống nhỏ mắt trừ.

  Khi bạn nhấp vào các vùng hình ảnh, bạn có thể xem trước mặt nạ trong hộp thoại Color Range. Các vùng màu trắng là các pixel không được che, các vùng màu đen được che và các vùng màu xám được che một phần.

 8. Sử dụng thanh trượt Fuzziness để tăng hoặc giảm phạm vi màu xung quanh các màu mẫu của bạn được bao gồm trong vùng mặt nạ. Sử dụng thanh trượt Range để kiểm soát khoảng cách xa hoặc gần của một màu tính từ các điểm mẫu để được đưa vào mặt nạ. Sau khi điều chỉnh mặt nạ, bấm OK để đóng hộp thoại Color Range.

 9. Sửa đổi điều chỉnh khi cần trong bảng Properties panel.

  Việc điều chỉnh chỉ được áp dụng cho các vùng không được che (hoặc che một phần) của hình ảnh. Nếu cần, nhấp lại vào Color Range để thực hiện các điều chỉnh tiếp theo đối với adjustment layer mask.

Chỉnh sửa hoặc hợp nhất adjustment và fill layers

Chỉnh sửa adjustment và fill layers

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt điều chỉnh hoặc Layer lấp đầy. Bạn cũng có thể chỉnh sửa mặt nạ của lớp điều chỉnh hoặc lớp tô để kiểm soát hiệu ứng mà lớp có trên hình ảnh. Theo mặc định, tất cả các vùng của lớp điều chỉnh hoặc lớp lấp đầy đều được “bật mặt nạ” và do đó có thể nhìn thấy được. (Xem Giới thiệu về lớp và mặt nạ vectơ .)

Thay đổi các tùy chọn điều chỉnh và điền vào lớp

Thực hiện các bước:
 • Bấm đúp vào adjustment và fill layers lấp đầy trong bảng điều khiển Layer.
 • Chọn Layer > Layer Content Options.

   

Hợp nhất adjustment và fill layers

Bạn có thể adjustment và fill layers theo nhiều cách: với layer bên dưới nó, với các layer trong layer được nhóm riêng của nó, với các layer được chọn khác và với tất cả các layer hiển thị khác. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụngadjustment và fill layers làm lớp đích để hợp nhất. Khi bạn hợp nhất một lớp điều chỉnh hoặc layer tô với layer bên dưới nó, các điều chỉnh sẽ được rasterized và được áp dụng vĩnh viễn trong layer đã hợp nhất. Bạn cũng có thể rasterize một layer tô màu mà không hợp nhất nó.

Adjustment và fill layers có mặt nạ chỉ chứa các giá trị màu trắng không bổ sung đáng kể vào kích thước tệp, vì vậy không cần thiết phải hợp nhất các lớp điều chỉnh này để tiết kiệm dung lượng tệp.

Adjustments Presets trong Photoshop

Adjustments Presets là các bộ lọc cho phép bạn xem trước và thay đổi giao diện của hình ảnh chỉ trong vài bước. Với bản phát hành này, khoảng 30 Cài đặt trước Adjustments Presets mới được thêm vào Adjustments panel, cho phép bạn di chuột và xem trước hình ảnh của mình với từng cài đặt trước được áp dụng trước khi chọn. Khi một giá trị đặt trước được chọn, nó có thể được tinh chỉnh thêm bằng cách chỉnh sửa các điều chỉnh của nó trong bảng Layers panel.

cài đặt trước điều chỉnh

Khi một giá trị đặt trước được chọn, nó có thể được tinh chỉnh thêm bằng cách chỉnh sửa các điều chỉnh của nó trong Layers panel.

Các cài đặt trước trong bảng điều chỉnh

Adjustments panel giờ đây đi kèm với các cài đặt trước — PortraitsLandscapePhoto RepairCreativeBlack & White, và Cinematic  — một giải pháp lý tưởng cho những người chỉnh sửa ảnh bắt đầu tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp, có thể tiết kiệm thời gian và công sức trong các quy trình công việc phức tạp. 

Di chuột qua các hình thu nhỏ đặt trước và bạn sẽ xem tên của chúng cũng như tác dụng của chúng đối với hình ảnh trong khung vẽ. Chọn một giá trị đặt trước để xem nhóm hiệu ứng trong Layers panel. 

Trong các cài đặt trước, bạn sẽ có hai cách để xem Adjustments khác nhau — ở dạng danh sách hoặc biểu tượng. Sử dụng biểu tượng ba dòng bên cạnh PropertiesAdjustments, và Libraries để chọn giữa View as icons hoặc View in list

Hi vọng nhưng thông tin trên sẽ giúp ích cho công việc các bạn. Tech360 chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả!
Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply