Skip to main content

Chế độ xem Trang chủ cho phép bạn truy cập nhanh vào các tệp gần đây, các tệp được chia sẻ, các công cụ được sử dụng thường xuyên, các tác vụ việc cần làm và tài khoản lưu trữ.

Trang chủ của ứng dụng máy tính để bàn Adobe Acrobat.

A. Menu ứng dụng B. Tạo một bản PDF C. Xem tất cả các công cụ D. Trợ giúp E. Thông báo F. Tài khoản Adobe G. Xem danh sách H. Xem hình thu nhỏ TÔI. Menu trang chủ

Từ trang chủ Acrobat Reader, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Truy cập các tập tin gần đây – Chọn tab Gần đây để xem danh sách các tệp mà bạn đã làm việc gần đây. Nó có thể chứa các tệp trên hệ thống của bạn, trên bộ lưu trữ đám mây Adobe hoặc bộ lưu trữ của bên thứ ba khác như OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint và Google Drive. Bạn có thể lọc các tệp để xem danh sách các tệp được chia sẻ bởi bạn, được chia sẻ bởi người khác hoặc các tệp trên hệ thống của bạn. Nhãn Chia sẻ cho biết liệu tệp được chia sẻ hay cục bộ với bạn.
 • Xem chi tiết nhanh – Khi bạn chọn bất kỳ tệp nào từ danh sách, một bảng bên phải sẽ hiển thị bên phải hiển thị bản xem trước hình thu nhỏ của tệp và danh sách các công cụ được sử dụng thường xuyên. Bạn có thể chọn bất kỳ công cụ nào để thực hiện hành động mong muốn trên tệp.
 • Truy cập tập tin Starred – Bạn có thể xem tất cả các tệp được gắn dấu sao của mình bằng cách chọn Starred từ bảng điều khiển bên trái. Bạn có thể gắn nhãn các tệp quan trọng của mình là được gắn sao để truy cập nhanh trên các thiết bị khác nhau. Các tệp được gắn sao chép vào bộ lưu trữ đám mây Adobe. Để ẩn tệp được gắn sao khỏi danh sách các tệp gần đây của bạn, chọn  > Preferences > General và sau đó bỏ chọn View Starred files in Recent tab.
 • Truy cập các tệp trên bộ lưu trữ đám mây Adobe – Tất cả các tệp của bạn được lưu trữ trên bộ lưu trữ đám mây Adobe có thể được truy cập từ các tệp của bạn, Quét, Được chia sẻ bởi bạn, hoặc Được chia sẻ bởi các liên kết khác trong menu lưu trữ đám mây Adobe ở bảng điều khiển bên trái.
 • Xem và ký thỏa thuận – Từ bảng điều khiển bên trái, chọn Dấu hiệu Adobe Acrobat theo Thỏa thuận để xem và quản lý các thỏa thuận mà bạn đã gửi hoặc nhận.
 • Truy cập tập tin từ các tài khoản lưu trữ khác – Từ các tài khoản trực tuyến của bạn, chẳng hạn như Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive và Microsoft SharePoint. Bạn có thể thêm các tài khoản bằng liên kết Thêm tài khoản trong khung bên trái.
 • Nhận thông báo – Chuông thông báo cho bạn biết bất kỳ thay đổi trạng thái nào trên các tài liệu được chia sẻ. Nó hiển thị thông báo về tất cả các yêu cầu đến và đi cho các tài liệu được chia sẻ để xem, xem xét và ký tên.
 • Công cụ truy cập – Bạn có thể nhanh chóng truy cập một vài công cụ từ thanh công cụ ở đầu trang chủ.
 • Quản lý tài khoản – Để chỉnh sửa hoặc cập nhật tài khoản của bạn, chọn biểu tượng hồ sơ từ góc trên bên phải và sau đó chọn Quản lý tài khoản của tôi. Nó mở trang tài khoản của bạn nơi bạn có thể xem các gói đã đăng ký hoặc chỉnh sửa hồ sơ của mình.
 • Trợ giúp – Đối với bất kỳ truy vấn nào liên quan đến việc sử dụng ứng dụng Acrobat Reader, bạn có thể chọn xx từ thanh trên cùng và truy cập Acrobat Help, xem Hướng dẫn Acrobat, cung cấp phản hồi, hoặc tìm hiểu về các tính năng mới.

Tất cả các công cụ

Từ các thanh công cụ trên Trang chủ, chọn See all tools để xem tất cả các công cụ có sẵn trong Acrobat hoặc Reader. Các công cụ được liệt kê trong danh mục. Khi bạn chọn bất kỳ công cụ nào, nó sẽ hiển thị menu dành riêng cho công cụ ở bảng điều khiển bên trái. Bạn có thể chọn bất kỳ lệnh nào để thực hiện hành động trên tài liệu mở. Nếu bạn không có bất kỳ tài liệu nào mở, hãy chọn Select a file để mở tập tin mà bạn muốn làm việc.

Danh sách tất cả các công cụ có sẵn trong ứng dụng máy tính để bàn Adobe Acrobat.
Tất cả các trang công cụ liệt kê các công cụ theo danh mục.

Cửa sổ xem Tài Liệu

Khi bạn mở một tài liệu trong ứng dụng Acrobat, nó sẽ được hiển thị dưới một tab mới với menu ‘All tools’ ở bảng điều khiển bên trái, thanh công cụ hành động nhanh, và một bảng điều khiển bên phải, như được hiển thị dưới đây.

Adobe Acrobat xem ứng dụng máy tính để bàn khi PDF được mở.

A. Trang chủ B. Thanh công cụ hành động nhanh C. In D. Chia sẻ E. Nhận một liên kết đến tài liệu F. Công cụ bình luận G. Công cụ đánh dấu H. Công cụ hình thu nhỏ trang I. Công cụ đọc đơn đặt hàng J. Thẻ truy cập K. Xoay trang L. Cài đặt hiển thị trang M. Phóng to / thu nhỏ

Tùy chỉnh chế độ xem

Thay đổi chủ để hiển thị

Bạn có thể thay đổi giao diện tổng thể của ứng dụng Acrobat của mình bằng cách thay đổi chủ đề hiển thị. Để chọn chủ đề, hãy đến   > View > Display theme, và sau đó chọn một trong các chủ đề sau:

 • System Theme – Acrobat thay đổi giao diện người dùng theo chủ đề HĐH. Nếu chủ đề HĐH được thay đổi trong khi Acrobat đang chạy, thì chủ đề Acrobat cũng được cập nhật.
 • Light grey – Đây là chủ đề mặc định. Tất cả các yếu tố UI và nền tài liệu có màu xám nhạt.
 • Dark grey – Nó cải thiện công thái học thị giác bằng cách giảm mỏi mắt, cải thiện việc sử dụng màn hình trong môi trường tối và tiết kiệm pin. Chủ đề tối hiện được mở rộng để bao gồm menu trên cùng, menu ngữ cảnh trên trang, thanh cuộn và khung nhận xét.

TÙY CHỈNH THANH CÔNG CỤ VỚI THAO TÁC NHANH

Khi bạn mở một tài liệu trong Acrobat, nó sẽ hiển thị một Quick action toolbar cho phép bạn nhanh chóng truy cập vào các công cụ thường được sử dụng.

Thanh công cụ hành động nhanh đang hoạt động trên các tệp PDF trong ứng dụng máy tính để bàn Adobe Acrobat.

A. Chọn công cụ B. Công cụ bình luận C. Công cụ Highlight D. Công cụ Vẽ E. Điền vào các trường văn bản F. Thêm dấu hiệu hoặc nội bộ

Bạn có thể thay đổi các công cụ xuất hiện trên thanh công cụ hành động nhanh theo yêu cầu cụ thể của bạn.

Để tùy chỉnh thanh công cụ hành động nhanh:

 1. Từ thanh công cụ hành động nhanh, chọn   > Customize.

  Tùy chỉnh thanh công cụ hành động nhanh

 2. Trong Customize quick action toolbar hộp thoại mở ra, thực hiện các hành động sau theo yêu cầu:

  • Để thêm một công cụ, chọn công cụ trong khung bên phải và sau đó chọn 
  • Để xóa một công cụ khỏi thanh công cụ, chọn công cụ và sau đó chọn
  • Để thay đổi vị trí của một công cụ, chọn nó và sử dụng mũi tên lên và xuống để di chuyển nó đến vị trí mong muốn.
  • Để thêm một đường thẳng đứng để tách các nhóm công cụ trên thanh công cụ, chọn 
  Tùy chỉnh thanh công cụ hành động nhanh bằng cách thêm hoặc xóa công cụ.

TÙY CHỈNH BẢNG ĐIỀU KHIỂN BÊN

Acrobat cho phép bạn tùy chỉnh các menu bảng điều khiển bên để xem các công cụ mà bạn muốn truy cập nhanh trong khi làm việc trên một tài liệu. Để tùy chỉnh các bảng điều khiển bên, sử dụng bất kỳ hai cách sau:

 • Nhấp chuột phải vào bảng điều khiển bên và sau đó từ hộp thoại mở ra, chọn các công cụ bạn muốn xem hoặc bỏ chọn các công cụ mà bạn muốn ẩn.
 • Đi đến   > View > Show/Hide > Side panels  và chọn các công cụ bạn muốn xem và bỏ chọn những công cụ bạn muốn ẩn.
bảng điều khiển bên tùy chỉnh

Không giống như các menu xuất hiện ở đầu màn hình của bạn, các menu ngữ cảnh hiển thị các lệnh liên quan đến công cụ hoặc lựa chọn đang hoạt động. Bạn có thể sử dụng các menu ngữ cảnh như một cách nhanh chóng để chọn các lệnh thường được sử dụng. Ví dụ: khi bạn nhấp chuột phải vào bảng điều khiển bên, nó sẽ hiển thị menu tùy chỉnh bảng điều khiển bên. Khi bạn nhấp chuột phải vào tài liệu, nó sẽ hiển thị menu ngữ cảnh tài liệu, như được hiển thị bên dưới.

Menu ngữ cảnh của tài liệu PDF trong Adobe Acrobat

Điều hướng qua các trang

Bạn có thể dễ dàng điều hướng qua các trang của tài liệu bằng cách đi đến  > View > Page navigation và sử dụng các công cụ menu điều hướng, như được hiển thị dưới đây.

Công cụ điều hướng tài liệu PDF trong ứng dụng máy tính để bàn Adobe Acrobat

Các công cụ điều hướng cũng xuất hiện ở dưới cùng của bảng điều khiển bên phải cho phép bạn truy cập nhanh vào các nút điều hướng.

 • Bạn có thể sử dụng các mũi tên lên và xuống để điều hướng qua các trang.
 • Để nhảy đến một trang, nhập số trang mong muốn vào hộp.
 • Để xoay trang, chọn biểu tượng xoay.
 • Để thay đổi cài đặt hiển thị trang, chọn  và sau đó chọn công cụ mong muốn.

Các nút ở đầu bảng điều khiển bên cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như Hình thu nhỏ trang , Dấu trang , Bình luận , và nhiều hơn nữa.

Khi bạn chọn một công cụ, nó sẽ xuất hiện trong một cột ở bên trái của khu vực làm việc. Bạn có thể thay đổi chiều rộng của khung điều hướng bằng cách kéo đường viền bên phải của nó.

Đặt tùy chọn

Bạn có thể đi đến  > Preferences để thay đổi cài đặt để hiển thị, công cụ, chuyển đổi, chữ ký, hiệu suất và hơn thế nữa.

Trong Sở thích hộp thoại, bên dưới Thể loại, chọn loại tùy chọn bạn muốn thay đổi. Khi bạn đặt tùy chọn, chúng vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn thay đổi chúng.

KHÔI PHỤC LẠI TÙY CHỌN

Khôi phục các tệp tùy chọn Acrobat trong Windows

Khôi phục Sở thích Acrobat thư mục để loại bỏ các vấn đề mà sở thích bị hư hỏng gây ra. Sở thích nhất các vấn đề được gây ra bởi các tùy chọn dựa trên tệp này, mặc dù hầu hết Tùy chọn Acrobat được lưu trữ trong sổ đăng ký.

Ghi chú: Giải pháp này xóa cài đặt tùy chỉnh cho Cộng tác, JavaScript, An ninh, tem, Quản lý màu, Tự động Điền vào, Chụp web, và Updater.

 1. Thoát khỏi Acrobat.

 2. Trong Windows Explorer, đi đến thư mục Preferences:

  • ( Windows 10, 8 hoặc 7 ) C:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[version]

   

 3. Di chuyển thư mục Preferences đến một vị trí khác ( chẳng hạn, C:\Temp ).

 4. Khởi động lại Acrobat.

Nếu vấn đề tái diễn sau khi bạn khôi phục thư mục Acrobat Preferences, sau đó vấn đề không liên quan vào thư mục Tùy chọn. Để khôi phục cài đặt tùy chỉnh, hãy kéo thư mục bạn đã chuyển ở bước 2 trở lại vị trí ban đầu của nó. Sau đó bấm vào Yes To All cả để thay thế thư mục Tùy chọn mới.

Khôi phục các tệp tùy chọn Acrobat trong Mac OS

Trong trường hợp bạn đang gặp sự cố do tệp tùy chọn bị hỏng, bạn có thể khôi phục các tệp tùy chọn Acrobat để có được cài đặt mặc định. Làm như vậy:

 1. Nhanh chóng ứng dụng Adobe Acrobat.

 2. Kéo các tệp sau từ thư mục Users/[Username]/Library/Preferences cho Máy tính để bàn:

  • Acrobat WebCapture Cookies
  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist hoặc com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist
  • Acrobat Distiller Prefs và com.adobe.Acrobat.Pro.plist  ( nếu bạn đang khắc phục sự cố với Distiller )
  • Thư mục The Acrobat chứa các tùy chọn cho các biểu mẫu (MRUFormsList), cộng tác (OfferlineDocs) và cài đặt màu (AcrobatColor Settings.csf)
 3. Khởi động lại ứng dụng.

Nếu sự cố tái diễn sau khi bạn khôi phục các tệp tùy chọn Acrobat, thì vấn đề không liên quan đến các tệp tùy chọn. Để khôi phục cài đặt tùy chỉnh:

 1. Kéo các tệp bạn đã di chuyển trong Bước 2 trở về vị trí ban đầu của chúng.
 2. Đối với cảnh báo “ Một mục mới hơn có tên ‘ [ tên tệp ] ’ đã tồn tại ở vị trí này. Bạn có muốn thay thế nó bằng cái cũ hơn bạn đang di chuyển không? ”, chọn Ok.
 3. Chọn  > Preferences.
 4. Trong Danh mục, chọn loại tùy chọn bạn muốn thay đổi.
Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!
Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply