Skip to main content

Tổng quan

Layer trong file PDF – Lớp PDF cho phép bạn xem, điều hướng và in nội dung xếp lớp trong tệp PDF từ các ứng dụng như InDesign, AutoCADVisio. Bạn có thể kiểm soát việc hiển thị các lớp bằng cách sử dụng cài đặt trạng thái ban đầu và mặc định. Trong Acrobat Pro, bạn có nhiều tùy chọn khác nhau để quản lý các lớp, chẳng hạn như đổi tên, làm phẳng, hợp nhất, thay đổi thuộc tính và thêm hành động.

Acrobat Pro không cho phép bạn tạo các lớp thay đổi mức độ hiển thị dựa trên mức thu phóng. Tuy nhiên, bạn có thể đánh dấu một phần của lớp bằng cách tạo dấu trang phóng to hoặc ẩn lớp đó bằng các thao tác trên trang. Bạn cũng có thể thêm các liên kết cho phép người dùng chọn liên kết hiển thị hoặc vô hình để điều hướng hoặc phóng to một lớp.

Để giữ lại các lớp khi chuyển đổi tài liệu InDesign CS sang PDF trong Acrobat Pro, bạn phải làm như sau:

 • Đặt khả năng tương thích thành Acrobat 6 (PDF 1.5) hoặc cao hơn.
 • Trong hộp thoại Export Adobe PDF, chọn Create Acrobat Layer.

Xem và quản lý các lớp

Để hiển thị hoặc ẩn các Layer, hãy sử dụng bảng điều khiển Layer. Các lớp bị khóa không thể ẩn được và một số lớp có thể được tổ chức thành các nhóm lồng nhau. Biểu tượng khóa cho biết rằng một lớp chỉ dành cho thông tin. Trong Acrobat Pro, khả năng hiển thị của lớp bị khóa có thể được thay đổi bằng hộp thoại Thuộc tính lớp.

 • Để mở bảng điều khiển lớp, từ bảng bên phải, chọn
 • Nếu biểu tượng không hiển thị, hãy đi tới  View > Show/Hide > Side panels > Layers
Layers panel in Acrobat Reader

Kiểm soát mức độ hiển thị của lớp

Bảng điều khiển Lớp cung cấp các tùy chọn để kiểm soát khả năng hiển thị của lớp cho các mục đích khác nhau:

 • List Layers For All Pages – Hiển thị mọi lớp trên tất cả các trang.
 • List Layers For Visible Pages – Chỉ hiển thị các lớp trên các trang hiện đang hiển thị.
 • Reset To Initial Visibility – Đặt lại các lớp về trạng thái mặc định của chúng.
 • Apply Print Overrides – Hiển thị các lớp theo cài đặt in.
 • Apply Export Overrides – Hiển thị các lớp theo cài đặt xuất.
 • Apply Layer Overrides – Hiển thị tất cả các lớp, ghi đè cài đặt riêng lẻ.

Để Show/Hide a layer, hãy chọn biểu tượng con mắt. Cài đặt này tạm thời ghi đè cài đặt trong hộp thoại Thuộc tính lớp.

Mức độ hiển thị của lớp được đặt bằng biểu tượng con mắt trong bảng điều khiển Lớp sẽ không lưu khi bạn đóng tệp. Để lưu chế độ xem khác của tệp PDF xếp lớp trong Acrobat Pro, hãy thay đổi trạng thái mặc định của các lớp trong hộp thoại Layer Properties.

Chỉnh sửa thuộc tính lớp

Trong Acrobat Pro, bạn có thể chỉnh sửa thuộc tính lớp để kiểm soát khả năng hiển thị và in ấn. Hộp thoại Thuộc tính lớp cho phép bạn thay đổi tên lớp, trạng thái mặc định, khả năng hiển thị, cài đặt in và xuất. Những thay đổi này có hiệu lực nếu tùy chọn “Cho phép thiết lập trạng thái lớp theo thông tin người dùng” được chọn trong tài liệu Tùy chọn .

Để truy cập các thuộc tính của lớp:

 1. Mở bảng điều khiển lớp và sau đó chọn lớp.
 2. Chọn > Layer Properties.
 3. Trong hộp thoại Layer Properties, đặt các thuộc tính sau theo yêu cầu.
 • Mục đích là View để bật hoặc tắt lớp.
 • Mục đích tham khảo để giữ cho lớp luôn bật để chỉnh sửa (xuất hiện in nghiêng).
 • Trạng thái mặc định xác định khả năng hiển thị ban đầu khi tài liệu được mở hoặc khi khả năng hiển thị được đặt lại. Biểu tượng con mắt cho các lớp ban đầu được hiển thị hoặc ẩn dựa trên cài đặt này. Ví dụ: nếu được đặt thành “tắt”, biểu tượng con mắt sẽ bị ẩn khi tài liệu được mở hoặc khi “Đặt lại về chế độ hiển thị ban đầu” được chọn.
 • Khả năng hiển thị xác định khả năng hiển thị trên màn hình của lớp PDF
 • In xác định xem lớp có được in hay không.
 • Xuất xác định xem lớp có xuất hiện trong tài liệu kết quả hay không khi xuất tệp PDF sang định dạng lớp được hỗ trợ.
 • Nhiều thuộc tính liên quan đến các lớp cụ thể được hiển thị ở hộp dưới cùng của hộp thoại Layer Properties.

Ví dụ: nếu một lớp chứa hình mờ mà bạn muốn ẩn trên màn hình nhưng lại xuất hiện khi in và khi xuất sang các định dạng khác, hãy sửa đổi các cài đặt sau:

 • Đặt trạng thái Default thành On.
 • Khả năng hiển thị trạng thái ban đầu thành không bao giờ hiển thị. 
 • In trạng thái ban đầu thành Always Prints.
 • Xuất khẩu trạng thái ban đầu sang Always Exports

Sắp xếp lại các lớp

Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các lớp riêng lẻ trong ngăn Lớp ngoại trừ các lớp bị khóa và các lớp trong các nhóm lồng nhau. Để sắp xếp lại một lớp, hãy chọn nó và kéo nó đến vị trí mong muốn.

Ghi chú: Bạn không thể sắp xếp lại các lớp bị khóa và bạn không thể sắp xếp lại các lớp trong các nhóm lớp lồng nhau.

Thêm điều hướng lớp

Bạn có thể thêm liên kết và đích đến vào các lớp để thay đổi chế độ xem tài liệu khi người dùng chọn dấu trang hoặc liên kết. Bằng cách liên kết khả năng hiển thị của lớp với dấu trang hoặc đích liên kết, bạn có thể kiểm soát việc hiển thị các lớp cụ thể.

Để liên kết khả năng hiển thị lớp với dấu trang :

 1. Đặt các thuộc tính lớp, mức độ hiển thị và mức phóng đại cần thiết cho lớp PDF mục tiêu trong ngăn tài liệu.
 2. Từ bảng bên phải, chọn biểu tượng Bookmarks icon > New bookmark icon.
 3. Chọn dấu trang mới rồi chọn > Properties.
 4. Trong hộp thoại Bookmark properties, chọn Actions tab.
 5. Đối với Select Action, chọn Set layer visibility rồi chọn Add. Sau đó, chọn Ok.
 6. Chọn nhãn dấu trang trong bảng Bookmarks và đặt tên cho dấu trang.

Để liên kết khả năng hiển thị của lớp với đích liên kết:

 1. Đặt các thuộc tính lớp cần thiết cho đích trong ngăn tài liệu.
 2. Chọn > View > Show/Hide > Side panels > Destinations.
 3. Ngăn Điểm đến xuất hiện trong bảng điều khiển nổi. Bạn có thể thêm nó vào các bảng khác bằng cách kéo nó vào ngăn điều hướng. Nếu bảng bị thu gọn, hãy chọn Destinations để mở rộng bảng.
 4. Từ menu Options, chọn New Destination và đặt tên cho điểm đến.
 5. Chọn biểu tượng công cụ Links và kéo nó vào ngăn tài liệu để tạo Links. Lưu ý: Vì nội dung được thêm vào tất cả các lớp nên liên kết sẽ hoạt động từ bất kỳ lớp nào, ngay cả khi rõ ràng bạn đang tạo liên kết trên lớp đích.
 6. Trong hộp thoại Create Link, chọn Custom Link, sau đó chọn Next.
 7. Trong  hộp thoại Link Properties:
  1. Trong tab Appearance, đặt giao diện của liên kết.
  2. Trong Action tab chọn Set Layer Visibility.
  3. Chọn Add.
 8. Đóng các hộp thoại. 
 9. Bạn có thể kiểm tra liên kết bằng cách thay đổi cài đặt lớp, chọn công cụ Hand và chọn liên kết.

Ghi chú: Nếu bạn thay đổi mức độ hiển thị của lớp bằng biểu tượng con mắt, những thay đổi về mức độ hiển thị sẽ không được ghi lại trên thanh công cụ Navigation.

Nhập lớp

Trong Acrobat Pro, bạn có thể nhập các lớp từ tệp PDF hoặc hình ảnh vào tệp PDF mục tiêu. Các định dạng tệp hình ảnh được hỗ trợ bao gồm BMP, GIF, JPEG, JPEG 2000, PCX, PNG và TIFF. Các tùy chọn nhập bao gồm tạo các lớp mới, thêm vào các lớp hoặc nhóm lớp hiện có và sao chép các lớp từ tài liệu nguồn.

Để nhập các lớp :

 1. Chọn > View > Show/Hide > Side panels > Layers.
 2. Từ Option menu, chọn Import as layer.
 3. Trong hộp thoại Import as layer xuất hiện, chọn Browse và tìm tệp cần nhập.
  Nếu tệp nguồn là tài liệu nhiều trang, hãy nhập số trang bạn muốn nhập vào Số trang. Nếu tệp đích là tài liệu nhiều trang, hãy chỉ định Số trang đích trong phần Xem trước của hộp thoại.
 4. Chọn một trong các tùy chọn nhập sau:
  • Create New Layer – Nó tạo một lớp riêng biệt với tài liệu nguồn. Nhập tên cho lớp mới.
  • Add To Group – Chỉ định nhóm lớp hiện có để thêm lớp đã nhập. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi tệp PDF đích chứa một hoặc nhiều nhóm lớp hiện có và khi Create New Layer được chọn.
  • Add To Existing Layer – Thêm nội dung từ tài liệu nguồn vào lớp hiện có trong tài liệu đích. Chọn một lớp từ tài liệu mục tiêu của bạn. Nội dung được nhập sẽ có cùng thuộc tính lớp với lớp hiện có trong tài liệu đích. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi tài liệu đích chứa các lớp.
  • Copy Layers From Source – Nhập các lớp từ tài liệu nguồn. Tùy chọn này chỉ khả dụng khi tài liệu nguồn chứa các lớp.
 5. Điều chỉnh cài đặt PositionAppearance nếu cần, sau đó chọn OK.

Hợp nhất và làm phẳng các lớp

Các lớp hợp nhất kết hợp các thuộc tính của chúng thành một lớp mục tiêu, trong khi các lớp làm phẳng sẽ ẩn nội dung không nhìn thấy được và hợp nhất tất cả các lớp. Lưu ý rằng các thao tác hợp nhất hoặc làm phẳng không thể hoàn tác được.

Để hợp nhất các lớp:

 1. Chọn > View > Show/Hide > Side panels > Layers.
 2. Từ menu Options, chọn Merge Layers.
 3. Trong hộp thoại Layer cần hợp nhất, chọn một hoặc nhiều lớp rồi chọn Add.
 4. Để xóa một lớp khỏi bảng trung tâm, hãy chọn lớp đó rồi chọn Delete.
 5. Trong khung Target Layer To Merge Into, chọn lớp để hợp nhất các lớp đã chọn.
 6. Để làm phẳng các lớp, từ menu Options, chọn Flatten Layers.

Ghi chú: Bạn không thể hoàn tác thao tác hợp nhất hoặc làm phẳng.

Chỉnh sửa nội dung theo lớp

Khi chỉnh sửa nội dung theo lớp, hãy chọn hoặc sao chép bằng công cụ Select hoặc công cụ Snapshot. Lựa chọn nội dung bao gồm tất cả nội dung hiển thị bất kể lớp nào. Việc chỉnh sửa nội dung được liên kết với một lớp chỉ ảnh hưởng đến lớp đó, trong khi nội dung được liên kết với nhiều lớp sẽ thay đổi trong tất cả các lớp. Nội dung bổ sung có thể được thêm vào các tài liệu được xếp lớp nhưng nó không được liên kết với các lớp cụ thể.

Kết hợp các tệp PDF xếp lớp

Acrobat cho phép bạn hợp nhất các tài liệu PDF có chứa các lớp bằng cách sử dụng lệnh Merge Files Into A Single tệp PDF duy nhất. Các lớp cho mỗi tài liệu được nhóm theo các tiêu đề riêng biệt trong bảng điều khiển Layer, có thể được mở rộng hoặc thu gọn khi cần.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply