Skip to main content

Chia sẻ và theo dõi PDF trực tuyến trong Acrobat – Bạn có thể nhanh chóng chia sẻ một liên kết đến một tài liệu PDF với những người khác để xem hoặc nhận xét. Tài liệu được chia sẻ dưới dạng liên kết mở trong bất kỳ trình duyệt nào, trên mọi thiết bị. Tài liệu được lưu trữ an toàn trong Adobe Document Cloud. Người nhận nhận được một email có liên kết và họ có thể nhấp vào liên kết để xem và nhận xét về tài liệu trong trình duyệt; không cần đăng nhập.

Chia sẻ PDF

Mở một bản PDF trong Acrobat hoặc Acrobat Reader. Các công cụ chia sẻ được hiển thị ở góc trên bên phải của thanh công cụ.

Chia sẻ công cụ tập tin PDF

Bạn có thể chia sẻ tệp PDF bằng bất kỳ một trong các phương pháp sau:

Chia sẻ tệp PDF dưới dạng Email

Thông tin theo dõi chi tiết không có sẵn cho các tệp được chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm.

 1. Nhấp vào Send File By Email biểu tượng ( ).

  Gửi tệp PDF của bạn qua email

 2. Trong hộp thoại Gửi qua Email, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn Outlook nếu đó là ứng dụng email mặc định của bạn.
  • Chọn Webmail trong danh sách thả xuống và sau đó chọn Add Gmail. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào OK. Nhập mật khẩu khi được nhắc.
  • Chọn Webmail, và sau đó chọn Add Other địa chỉ email bạn sử dụng. Nhập địa chỉ email, mật khẩu, IMAP, cài đặt SMTP trong hộp thoại Thêm tài khoản Webmail và nhấp vào Add.

  Các Attach a Link công tắc được bật theo mặc định; một liên kết chỉ xem chung đến PDF sẽ được thêm vào phần thân email. Nếu bạn muốn đính kèm PDF thay vì liên kết, nhấp vào công tắc để tắt nó.

 3. Nhấp chuột Next. Nhập địa chỉ email của người nhận và gửi.

   

Gửi lời mới để sửa và bình luận

Thông tin theo dõi chi tiết có sẵn cho các tệp được chia sẻ bằng liên kết được cá nhân hóa với các cá nhân.

 1. Nhấp vào Share This File With Others biểu tượng ().

  Mời mọi người xem hoặc bình luận
 2. Các trường Tên và Tin nhắn giống như các trường bạn sử dụng để gửi email và xuất hiện cho người nhận theo cùng một cách. Nhập thông tin mong muốn, sau đó nhấp vào Send.

  Người nhận của bạn nhận được một email thông báo cho họ rằng tệp được chia sẻ với họ.

Theo dõi các tập tin được chia sẻ

Các tệp mà bạn đã chia sẻ gần đây được liệt kê trong Home RecentKhi người nhận xem tệp, bạn sẽ nhận được thông báo trong Acrobat và email. Để xem và theo dõi tất cả các tệp được chia sẻ để xem, hãy làm như sau:

 1. Nhấp chuột Trang Chủ, và làm một trong những điều sau đây:

  • Để xem các tệp được chia sẻ bởi bạn để xem hoặc xem xét, nhấp vào Shared By You.
  • Để xem các tập tin nhận được để xem hoặc xem xét, nhấp vào Shared By Others.

  Tất cả các tệp được chia sẻ để xem được hiển thị cùng với các thông tin sau:

  • Name: Tên của tập tin được chia sẻ để xem.
  • Share: Hiển thị nếu tệp được chia sẻ hoặc không chia sẻ.
  • Date Modified: Lần cuối cùng khi tệp được sửa đổi.
  Hoạt động trên các tập tin được chia sẻ

 2. Để xem chi tiết của một tập tin, chọn tập tin. Một hình thu nhỏ của tập tin được hiển thị trong khung bên phải. Bảng hành động trong khung bên phải hiển thị các hành động bạn có thể thực hiện trên tệp. Các hành động được hiển thị khác nhau dựa trên việc bạn đã chia sẻ tệp hay nhận tệp để xem như được hiển thị bên dưới:

   

  HÀNH ĐỘNG TRÊN CÁC TỆP ĐƯỢC CHIA SẺ BỞI BẠN

  • Add People đến tập tin được chia sẻ.
  • Unshare File nếu bạn muốn ngăn chặn bất cứ ai khác xem hoặc tải xuống tập tin.
  • Copy Shared Link và chia sẻ với những người nhận khác để xem.
  • Delete được chia sẻ vĩnh viễn từ Adobe Document Cloud.
  Hành động trên các tệp được chia sẻ để xem
  Hành động trên các tập tin được chia sẻ bởi bạn

  HÀNH ĐỘNG TRÊN CÁC TỆP ĐƯỢC CHIA SẺ BỞI NGƯỜI KHÁC

  • Xem dấu thời gian của tập tin nhận được.
  • Copy Shared Link để chia sẻ nó với những người nhận khác hoặc mở tệp trên trình duyệt.
  • Remove Me loại bỏ bản thân như một người đánh giá của tập tin được chia sẻ.
  • Report Abuse cho bất kỳ nội dung không phù hợp nhận được.
  Hành động cho các tệp nhận được để xem
  Hành động cho các tệp được chia sẻ bởi người khác

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn Tech360 chúc các bạn thành công!
Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply