Skip to main content

Bộ symbol là một nhóm các thể hiện ký hiệu mà bạn tạo bằng công cụ Symbol Sprayer. Bạn có thể tạo các tập hợp các thể hiện ký hiệu hỗn hợp bằng cách sử dụng công cụ Symbol Sprayer với một ký hiệu và sau đó sử dụng lại nó với một ký hiệu khác.

Tác phẩm nghệ thuật được tạo ra với các công cụ tượng trưng
Tác phẩm nghệ thuật được tạo ra với các công cụ symbol

Khi bạn làm việc với các bộ symbol, hãy nhớ rằng các công cụ symbol chỉ ảnh hưởng đến ký hiệu hoặc các ký hiệu được chọn trong bảng Symbol. Ví dụ: nếu bạn tạo một bộ thể hiện biểu tượng hỗn hợp đại diện cho một đồng cỏ có cỏ và hoa, bạn có thể thay đổi hướng của chỉ cỏ bằng cách chọn biểu tượng cỏ trong Symbols panel và sau đó sử dụng công cụ Symbol Spinner. Để thay đổi kích thước của cả cỏ và hoa, hãy chọn cả hai biểu tượng trong bảng Biểu tượng và sau đó sử dụng Symbol Sizer tool.

Ghi chú: Khi bạn chọn một bộ ký hiệu hỗn hợp trên bảng vẽ, phiên bản ký hiệu được thêm gần đây nhất vào bộ sẽ tự động được chọn trong Symbols panel.

Tạo bộ Symbol

Symbol Sprayer hoạt động giống như một máy phun hạt—cho phép bạn thêm một số lượng lớn các đối tượng giống hệt nhau vào bản vẽ cùng một lúc. Ví dụ: sử dụng bình xịt biểu tượng để thêm hàng trăm ngọn cỏ, hoa dại, ong hoặc bông tuyết.

Sử dụng các công cụ xít với bản thiết kế

 1. Chọn một ký hiệu trong Symbols panel, sau đó chọn công cụ Symbol Sprayer .

 2. Nhấp hoặc kéo vào nơi bạn muốn các phiên bản biểu tượng xuất hiện.

Thêm hoặc xóa bộ Symbol từ một bộ hiện có

 1. Chọn bộ biểu tượng hiện có.
 2. Chọn công cụ Symbol Sprayer và một ký hiệu trong bảng Symbols.
 3. Thực hiện các thao tác sau:
 • Để thêm các phiên bản biểu tượng, hãy nhấp hoặc kéo vào nơi bạn muốn các phiên bản mới xuất hiện.
 • Để xóa các phiên bản biểu tượng, hãy giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) khi bạn nhấp hoặc kéo vào nơi bạn muốn xóa các phiên bản.

Sửa đổi các trường hợp Symbol trong bộ Symbol

Bạn sử dụng các công cụ biểu tượng để sửa đổi nhiều trường hợp biểu tượng trong một tập hợp. Ví dụ: bạn có thể phân tán các phiên bản trên một khu vực lớn hơn bằng cách sử dụng công cụ Symbol Scruncher hoặc tô màu dần dần các phiên bản để làm cho chúng nhìn thực tế hơn.

Mặc dù bạn có thể sử dụng các công cụ ký hiệu trên các trường hợp ký hiệu riêng lẻ, nhưng chúng hiệu quả nhất khi được sử dụng trên các bộ ký hiệu. Khi làm việc với các thể hiện ký hiệu riêng lẻ, hầu hết các tác vụ này đều có thể dễ dàng hoàn thành bằng cách sử dụng các công cụ và lệnh mà bạn sử dụng trên các đối tượng thông thường.

Thay đổi thứ tự xếp của bộ Symbol

 1. Chọn công cụ Symbol Shifter .

 2. Thực hiện thao tác sau:

  • Để di chuyển các phiên bản ký hiệu, hãy kéo theo hướng bạn muốn các phiên bản ký hiệu di chuyển.

   Để đưa các phiên bản ký hiệu về phía trước, hãy giữ Shift khi bấm vào phiên bản ký hiệu.

   Để gửi các phiên bản ký hiệu về phía sau, nhấn giữ Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và giữ Shift khi bấm vào phiên bản ký hiệu.

Nhóm hoặc tách các trường hợp Symbol

 1. Chọn công cụ Symbol Scruncher. .

 2. Thực hiện thao tác sau:

  • Nhấp hoặc kéo trong khu vực mà bạn muốn kéo các phiên bản ký hiệu về phía nhau.
  • Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp hoặc kéo vào khu vực mà bạn muốn đẩy các phiên bản biểu tượng ra xa nhau.

Thay đổi kích thước Symbol

 1. Chọn công cụ Symbol Sizer .

 2. Thực hiện các thao tác sau:

  • Nhấp hoặc kéo vào tập hợp mà bạn muốn tăng kích thước của các thể hiện ký hiệu.
  • Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp hoặc kéo vào nơi bạn muốn giảm kích thước của các phiên bản ký hiệu.
  • Giữ phím Shift khi bạn nhấp hoặc kéo để duy trì mật độ của các trường hợp ký hiệu trong khi thay đổi kích thước.

Xoay các Symbol

 1. Chọn công cụ Symbol Spinner. .

 2. Nhấp hoặc kéo theo hướng bạn muốn các trường hợp ký hiệu định hướng.

Pha trộn màu sắc ch Symbol

Việc nhuộm màu một thể hiện biểu tượng sẽ thay đổi sắc thái thành màu của tông màu, trong khi vẫn giữ nguyên độ sáng ban đầu. (Nó hoạt động tương tự như phương pháp tô màu Tints and Shades của cọ pha màu). Phương pháp này sử dụng độ sáng của màu gốc và sắc độ của màu tô màu để tạo ra màu kết quả. Do đó, các màu có độ sáng rất cao hoặc rất thấp thay đổi rất ít; đối tượng màu đen hoặc trắng không thay đổi chút nào.

Ghi chú:Để đạt được phương pháp tô màu cũng sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng đen trắng, hãy sử dụng Symbol Styler tool với kiểu đồ họa sử dụng màu tô mong muốn.
 1.  Trong Color panel, chọn màu tô mà bạn muốn sử dụng làm màu tô màu.

 2. Chọn công cụ Symbol Stainer và làm một trong những điều sau đây:

  • Nhấp hoặc kéo qua các phiên bản biểu tượng mà bạn muốn tô màu bằng màu tô. Mức độ tô màu tăng dần và màu của đối tượng biểu tượng dần dần thay đổi thành màu tô màu.

   Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) khi bạn nhấp hoặc kéo để giảm mức độ tô màu và hiển thị thêm màu biểu tượng ban đầu.

   Giữ phím Shift khi bạn nhấp hoặc kéo để giữ lượng màu hóa không đổi, đồng thời thay đổi dần màu của các thể hiện ký hiệu thành màu hóa. 

  Ghi chú: Sử dụng công cụ Symbol Stainer dẫn đến tăng kích thước tệp và giảm hiệu suất.

Điều chỉnh độ trong suốt của các Symbol

 1. Chọn công cụ Symbol Screener. .

 2. Thực hiện các thao tác sau:

  • Nhấp hoặc kéo vào nơi bạn muốn tăng độ trong suốt của biểu tượng.
  • Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và nhấp hoặc kéo vào nơi bạn muốn giảm độ trong suốt của biểu tượng.

Áp dụng phong cách đồ họa cho Symbol

Công cụ Trình tạo kiểu ký hiệu cho phép bạn áp dụng hoặc loại bỏ một kiểu đồ họa khỏi một thể hiện ký hiệu. Bạn có thể kiểm soát số lượng và vị trí của ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể áp dụng một kiểu dần dần để một số trường hợp biểu tượng hiển thị kiểu ở mức độ mạnh đầy đủ và các trường hợp khác hiển thị kiểu ở mức độ một phần.

Kiểu đồ họa được áp dụng ở cường độ tối đa ( top ) so với kiểu đồ họa được áp dụng ở các cường độ khác nhau ( dưới cùng )
Kiểu đồ họa được áp dụng ở cường độ tối đa ( top ) so với đồ họa kiểu được áp dụng ở các cường độ khác nhau ( dưới cùng )

Ghi chú: Bạn có thể chuyển sang Symbol Styler tool khi sử dụng bất kỳ công cụ ký hiệu nào khác bằng cách nhấp vào một kiểu trong Graphic Styles panel.
 1. Chọn công cụ Symbol Styler. .

 2. Chọn một kiểu trong bảng Kiểu đồ họa và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấp hoặc kéo vào nơi bạn muốn áp dụng kiểu cho bộ biểu tượng. Số lượng kiểu dáng được áp dụng cho các trường hợp ký hiệu tăng lên và kiểu dáng dần dần thay đổi.
  • Giữ phím Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) khi bạn nhấp hoặc kéo để giảm số lượng kiểu và hiển thị thêm biểu tượng gốc, chưa được tạo kiểu.
  • Giữ phím Shift khi bạn nhấp hoặc kéo để giữ số lượng kiểu không đổi, đồng thời thay đổi dần kiểu phiên bản ký hiệu thành kiểu đã chọn.

   Lưu ý: Điều rất quan trọng là thực hiện các bước 1 và 2 theo thứ tự đã chỉ định. Nếu bạn chọn một kiểu trong khi một công cụ khác với công cụ ký hiệu được chọn, thì kiểu đó sẽ áp dụng ngay lập tức cho toàn bộ tập đối tượng ký hiệu đã chọn.

Các tùy chọn cho công cụ Symbol

Bạn truy cập các tùy chọn công cụ ký hiệu bằng cách nhấp đúp vào công cụ ký hiệu trong Tools panel.

Các tùy chọn chung, chẳng hạn như đường kính, cường độ và mật độ, xuất hiện ở đầu hộp thoại. Các tùy chọn dành riêng cho công cụ xuất hiện ở cuối hộp thoại. Để chuyển sang các tùy chọn cho một công cụ khác, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ trong hộp thoại.

General options: Các tùy chọn Chung xuất hiện ở đầu hộp thoại tùy chọn công cụ Symbol bất kể công cụ biểu tượng nào được chọn.

Symbol Sprayer options: Các tùy chọn bộ phun ký hiệu (Scrunch, Size, Spin, Screen, Stain và Style) chỉ xuất hiện bên dưới các tùy chọn chung trong hộp thoại tùy chọn công cụ ký hiệu khi công cụ bộ phun ký hiệu được chọn và kiểm soát cách các phiên bản ký hiệu mới được thêm vào bộ ký hiệu. Mỗi trong số này cung cấp hai lựa chọn:

Symbol Sizer options: Các tùy chọn Symbol Sizer chỉ xuất hiện bên dưới các tùy chọn General trong hộp thoại Symbolism Tools Options khi công cụ Symbol Sizer được chọn.

HI vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply