Skip to main content

Cách đóng gói / Package file trong illustrator

Bạn có thể đóng gói các tệp mà bạn đã sử dụng, bao gồm phông chữ ( ngoại trừ tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nhật ) và đồ họa được liên kết, để dễ dàng xử lý. Khi bạn đóng gói một tệp, bạn tạo một thư mục chứa tài liệu Illustrator, mọi phông chữ cần thiết, đồ họa được liên kết và báo cáo gói. Báo cáo này, được lưu dưới dạng tệp văn bản, bao gồm thông tin về các tệp được đóng gói.

 1. Chọn File > Package.

  Hộp thoại gói
  Hộp thoại gói

 2. Chỉ định cài đặt thư mục và vị trí:

  Location: Chỉ định vị trí để tạo thư mục đóng gói

  Folder Name: Chỉ định tên cho gói. Theo mặc định, tên của thư mục được lấy từ tên của tài liệu Illustrator.

 3. Chỉ định các tùy chọn sau:

  Copy Links: Bản sao đồ họa và tập tin được liên kết đến vị trí thư mục gói.

  Collect Links in a Separate Folder: Tạo thư mục Liên kết và đặt tất cả các tài sản được liên kết trong thư mục đó. Nếu không được chọn, tài sản được sao chép vào cùng cấp thư mục với tệp .ai.

  Relink Linked files to the Document: Thay đổi liên kết đến vị trí thư mục gói. Nếu không được chọn, tài liệu Illustrator được đóng gói sẽ duy trì các liên kết đến tài sản ở vị trí ban đầu và tài sản được thu thập trong gói.

  Copy Fonts used in the Documents (Except CJK): Sao chép tất cả các tệp phông chữ cần thiết, không phải toàn bộ họ phông chữ.

  Create Report: Tạo một báo cáo tóm tắt để đi kèm với các tập tin đóng gói. Nó bao gồm một bản tóm tắt các đối tượng màu tại chỗ, tất cả các phông chữ được sử dụng và bị thiếu, các liên kết bị thiếu và chi tiết của tất cả các hình ảnh được liên kết và nhúng.

 4. Nhấp chuột Package. Cấu trúc thư mục sau được tạo, với các tài sản được đặt trong các thư mục tương ứng của chúng.

  Cấu trúc thư mục gói
  Cấu trúc thư mục gói

Hi vọng nhưng thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply