Skip to main content

Tìm hiểu thanh công cụ của Illustrator từ Cơ bản và Nâng cao, cách tùy chỉnh thanh công cụ và tạo và quản lý nhiều thanh công cụ.

Illustrator cung cấp các loại thanh công cụ sau:

 • Cơ bản: Thanh công cụ này được hiển thị theo mặc định khi Illustrator được khởi chạy. Nó bao gồm một bộ công cụ chọn lọc mà bạn thường xuyên cần khi làm việc trên Illustrator. Để xem danh sách đầy đủ các công cụ, chọn Edit Toolbar (Biểu tượng ) được hiển thị ở dưới cùng của thanh công cụ Cơ bản. All Tools cả các công cụ ngăn kéo xuất hiện liệt kê tất cả các công cụ có sẵn trong Illustrator.
 • Nâng cao: Thanh công cụ này bao gồm tất cả các công cụ có sẵn trong Illustrator. Để chuyển từ thanh công cụ Basic đến Advanced, làm một trong những điều sau đây:
  • Chọn Window > Toolbars > Advanced.
  • Chọn Advanced trong menu được mở ra.

(Dành cho các địa phương MENA) Nếu bạn không thể xem MENA các công cụ Type trong thanh công cụ Basic, được hiển thị theo mặc định, thực hiện một trong những thao tác sau để sử dụng các công cụ này:

 • Mở All Tools ngăn kéo của thanh công cụ Basic bằng cách chọn nút Edit Toolbar và kéo công cụ MENA Type từ menu mở đến thanh công cụ.
 • Mở thanh công cụ Advanced. 

A. Thanh công cụ cơ bản B. Thanh công cụ nâng cao C. Ngăn kéo Tất cả công cụ D. Menu thả xuống E. Danh mục công cụ F. Công cụ có sẵn trên thanh công cụ G. Công cụ có sẵn trong ngăn kéo

Làm việc với thanh công cụ

CHỌN MỘT CÔNG CỤ TRÊN THANH CÔNG CỤ

Để chọn một công cụ, hãy thực hiện các thao tác sau đây:

 • Nhấp vào một công cụ trên thanh công cụ. Nếu có một hình tam giác nhỏ ở một công cụ góc dưới bên phải, hãy giữ nút chuột để xem các công cụ ẩn, sau đó nhấp vào công cụ bạn muốn chọn.
 • Giữ  Alt (Windows) hoặc Option (macOS), sau đó nhấp vào một công cụ để chuyển qua và chọn các công cụ ẩn.
 • Nhấn phím tắt công cụ. Phím tắt được hiển thị trong mẹo công cụ của nó. Ví dụ: bạn có thể chọn công cụ Move bằng cách nhấn V Chìa khóa.

Để ẩn mẹo công cụ, chọn Edit > Preferences > General (Windows) hoặc Illustrator > Preferences > General (macOS),và bỏ chọn công cụ Show Tool Tips.

XEM TOOL OPTIONS

Một số công cụ trên thanh công cụ có các tùy chọn xuất hiện trong bảng Thuộc tính. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp đúp vào một công cụ trên thanh công cụ để xem và thay đổi cài đặt cho công cụ đó.

DI CHUYỂN THANH CÔNG CỤ

Bạn có thể di chuyển thanh công cụ bằng cách kéo thanh tiêu đề của nó.

XEM THANH CÔNG CỤ TRONG NGĂN XẾP ĐÔI HOẶC CỘT ĐƠN

Nhấp vào mũi tên kép trên thanh tiêu đề để chuyển đổi giữa chế độ xem một cột và ngăn xếp đôi của thanh công cụ.

ẨN THANH CÔNG CỤ

Để hiển thị hoặc ẩn thanh công cụ, hãy làm một trong những điều sau đây:

 • Chọn Window > Toolbars.
 • Nhấp vào nút đóng trên thanh tiêu đề.

Tùy chỉnh thanh công cụ

Bạn có thể tùy chỉnh một thanh công cụ bằng cách di chuyển các công cụ giữa thanh công cụ và menu. Bạn có thể thêm nhiều công cụ từ menu vào thanh công cụ hoặc xóa công cụ khỏi thanh công cụ.

Các công cụ chỉ có thể được thêm, xóa hoặc sắp xếp lại trên thanh công cụ khi menu được mở. Thanh công cụ bị khóa để chỉnh sửa khi mennu được đóng lại.    

THÊM VÀ XÓA CÁC CÔNG CỤ

Bạn có thể thêm một công cụ hoặc nhiều công cụ với nhau dưới dạng một nhóm từ nemu All tools đến thanh công cụ.

Để thêm một công cụ cùng một lúc vào thanh công cụ, hãy kéo công cụ và thả nó ở đường phân chia giữa các công cụ.

Để xóa một công cụ khỏi thanh công cụ, hãy kéo công cụ ra khỏi thanh công cụ và thả nó ở bất cứ đâu trong menu. Công cụ này được tự động thêm vào danh mục mà nó thuộc về.

Để quay lại cài đặt gốc, chọn Đặt lại trong menu mở ra.

A. Thêm một công cụ dưới dạng một nhóm trên thanh công cụ B. Thêm một công cụ riêng biệt trên thanh công cụ 

THÊM NHIỀU CÔNG CỤ DƯỚI DẠNG MỘT NHÓM

Bạn có thể chọn nhiều công cụ từ ngăn kéo, bất kể danh mục chúng thuộc về và thêm chúng dưới dạng một nhóm vào thanh công cụ:

 1. Nhấn phím Shift và bấm vào các công cụ bạn muốn thêm vào thanh công cụ. Ngoài ra, sử dụng Ctrl+ click (Windows) hoặc Cmd+click (macOS)để chọn nhiều công cụ.

 2. Kéo vùng chọn và thả nó ở đường phân chia giữa các công cụ trên thanh công cụ.

Biểu tượng cho công cụ bạn chọn đầu tiên được hiển thị trên thanh công cụ.

Tương tự, để loại bỏ nhiều công cụ cùng nhau, bạn có thể chọn chúng bằng cách sử dụng phím Shift và kéo chúng từ thanh công cụ vào menu.

A. Thêm nhiều công cụ dưới dạng một nhóm trong một công cụ trên thanh công cụ B. Thêm nhiều công cụ trong một nhóm riêng biệt trên thanh công cụ 

Ghi chú: Nếu bạn cài đặt bất kỳ công cụ của bên thứ ba nào, theo mặc định, chúng sẽ được hiển thị trên thanh công cụ. Nếu bạn đã thêm nhiều thanh công cụ tùy chỉnh, các công cụ của bên thứ ba có sẵn trong ngăn kéo của họ.

THAY ĐỔI CON TRỎ CÔNG CỤ

Con trỏ cho hầu hết các công cụ phù hợp với biểu tượng công cụ. Mỗi con trỏ có một điểm nóng khác nhau, nơi bắt đầu một hiệu ứng hoặc hành động. Với hầu hết các công cụ, bạn có thể chuyển sang các con trỏ chính xác, xuất hiện dưới dạng lông chéo tập trung vào điểm nóng và cung cấp độ chính xác cao hơn khi làm việc với tác phẩm nghệ thuật chi tiết. Thực hiện một số thao tác sau đây:

 • Chọn Edit > Preferences > General (Windows) hoặc Illustrator > Preferences > General (macOS) và chọn Use Precise Cursors..
 • Nhấn Caps Lock trên bàn phím.

Hiển thị hoặc ẩn con chỏ điểu khiển

Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các điều khiển sau trên thanh công cụ bằng cách chọn biểu tượng của chúng trong Show được phần hiển thị ở dưới cùng của ngăn kéo:

 • Fill Stroke controls
 • Coloring controls
 • Draw Mode controls
 • Screen Mode controls

THAY ĐỔI DRAWING MODES VÀ SCREEN MODES TỪ THANH CÔNG CỤ

Chọn biểu tượng Drawing Modes ở dưới cùng của thanh công cụ để thay đổi chế độ vẽ từ Draw Normal () đến Draw Behind () hoặc Draw Inside ().

Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi chế độ màn hình bằng cách chọn biểu tượng Change Screen Mode () ở dưới cùng của thanh công cụ và chọn chế độ màn hình mong muốn.

Tạo và quản lý thanh công cụ

Làm như sau để tạo thanh công cụ tùy chỉnh của riêng bạn:

 • Trong menu của thanh công cụ, chọn New Toolbar trong menu mở ra.
 • Chọn Window > Toolbars > New Toolbar

Sau khi bạn cung cấp một tên và chọn OK, một thanh công cụ trống được tạo ra. Chọn nút Edit Toolbar để mở menu và thêm công cụ vào thanh công cụ.

QUẢN LÝ THANH CÔNG CỤ

Khi bạn có nhiều thanh công cụ, hãy làm như sau để quản lý chúng:

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau để mở hộp thoại Manage Toolbars:

  • Chọn Window > Toolbars > Manage Toolbars.
  • Chọn Manage Toolbars trong menu bay của ngăn kéo.

 2. Trong hộp thoại Manage Toolbars, làm một trong những điều sau đây:

  • Rename: Chọn một thanh công cụ từ danh sách và nhập tên mới cho thanh công cụ vào hộp văn bản.
  • New/Copy: Để tạo bản sao của thanh công cụ, chọn thanh công cụ từ danh sách và chọn nút +. Nếu không có thanh công cụ nào được chọn, một thanh công cụ mới sẽ được tạo.
  • Delete: Chọn một thanh công cụ từ danh sách, sau đó chọn Delete cái nút.
Hi vọng nhưng thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!
Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply