Skip to main content

Tìm hiểu chuyển đổi đối tượng thành Icon trong Illustrator – Chuyển đổi các đối tượng bạn sử dụng lại trong tài liệu thành các ký hiệu và sử dụng nhiều ký hiệu đặt trước để tiết kiệm thời gian và giảm kích thước tệp.

Các biểu tượng cho phép bạn tạo các phần tử đồ họa có thể tái sử dụng. Bạn có thể linh hoạt tạo các biểu tượng từ nhiều loại đối tượng, bao gồm hình dạng, đường dẫn, văn bản, đối tượng lưới và thậm chí cả hình ảnh raster.

Hơn nữa, các ký hiệu động cho phép mỗi phiên bản ký hiệu có một diện mạo độc đáo trong khi chia sẻ một hình dạng cơ sở chung. Các thay đổi được thực hiện đối với hình dạng cơ sở được áp dụng tự động cho từng phiên bản trong khi vẫn duy trì hình thức độc đáo của chúng.

Trước khi bắt đầu với các ký hiệu, hãy làm quen với bảng Symbols ( Window > Symbols ). Bảng Symbols cho phép bạn tạo và quản lý các ký hiệu trong tài liệu của mình. Bảng Symbols chứa cả các ký hiệu đặt sẵn và bất kỳ ký hiệu nào bạn tạo. Bạn cũng có thể thêm nhiều ký hiệu từ libraries vào bảng Symbols.

Sử dụng các biểu tượng có sẵn tại thư viện biểu tượng

Sau khi chọn Menu Thư viện Biểu tượng, thư viện biểu tượng Mũi tên được mở.
Thêm các ký hiệu đặt trước từ các thư viện ký hiệu vào bảng Biểu tượng.

Thư viện biểu tượng là tập hợp các biểu tượng đặt trước. Để mở một thư viện ký hiệu, chọn Symbol Libraries Menu trên bảng Symbols, sau đó chọn một thư viện từ danh sách. Để thêm một ký hiệu từ thư viện vào bảng Symbols, hãy chọn ký hiệu đó.

Bạn có thể sắp xếp và xem các mục trong thư viện ký hiệu như trong bảng Symbols. Tuy nhiên, bạn không thể thêm các mục vào, xóa các mục khỏi hoặc chỉnh sửa các mục trong thư viện ký hiệu. Để tự động mở thư viện khi bạn khởi động Illustrator, hãy chọn Persistent từ menu bảng điều khiển của thư viện.

Tạo thư viện Symbol tùy chỉnh

 1. Thêm tất cả các ký hiệu cần thiết từ thư viện vào bảng Symbols. Để thêm nhiều ký hiệu từ thư viện vào bảng Symbols, Shift-select các ký hiệu rồi chọn Add to Symbols từ menu thư viện.
 2. Từ bảng Symbols, xóa bất kỳ ký hiệu nào bạn không muốn trong thư viện mới. Chọn các ký hiệu không mong muốn rồi chọn Delete Symbol trong bảng Symbols.
  Để xóa tất cả các ký hiệu không được sử dụng trong tài liệu của bạn, chọn  Select All Unused từ menu bảng Symbols, sau đó chọn Delete Symbol.
 3. Chọn Save Symbol Library từ menu bảng Symbols và lưu thư viện mới vào thư mục Symbols mặc định. Sau khi được tạo, tên thư viện sẽ tự động xuất hiện trong  menu User Defined của danh sách thư viện ký hiệu.
 4. Nếu bạn đã lưu thư viện mới vào một thư mục khác với thư mục Symbols mặc định, bạn có thể mở nó bằng cách chọn Other Library từ danh sách thư viện ký hiệu. Khi bạn mở nó, nó sẽ xuất hiện trong danh sách thư viện ký hiệu.

Nhập thư viện Symbol từ tài liệu khác

 1. Chọn Other Library từ danh sách thư viện ký hiệu.
 2. Chọn tệp mà bạn muốn nhập biểu tượng, sau đó chọn Open.
  Thư viện xuất hiện trong danh sách thư viện ký hiệu.

Tạo một biểu tượng/Symbol

Kéo một đối tượng vào bảng Biểu tượng để tạo biểu tượng.

 1. Chọn đối tượng bạn muốn sử dụng làm ký hiệu. 
 2. Kéo đối tượng vào bảng Symbols.
  Theo mặc định, đối tượng được chọn sẽ trở thành một thể hiện của biểu tượng mới. Nếu bạn không muốn đối tượng trở thành một thể hiện, hãy nhấn  Shift khi bạn kéo tác phẩm nghệ thuật. 
 3. Trong hộp thoại Symbol Options, hãy làm như sau:
 • Nhập tên cho biểu tượng.
 • Chọn Export TypeMovie Clip hoặc Graphic.
 • Chọn Symbol TypeDynamic Symbol hoặc Static Symbol.
 • Chọn một registration point (optional).

Chọn Enable Guides for 9-slice Scaling (optional).

Nếu bạn không muốn hộp thoại Symbol Options xuất hiện khi bạn tạo một biểu tượng mới, hãy nhấn Alt (Windows) hoặc Option (mac OS) và kéo đối tượng vào biểu tượng New Symbol trong bảng Symbols. Illustrator sẽ sử dụng tên mặc định cho ký hiệu, chẳng hạn như New Symbol 1.

Trong bảng Symbols, các biểu tượng động xuất hiện với một biểu tượng dấu cộng nhỏ ở góc dưới bên phải của chúng.

Những hạn chế của Symbol

Bạn không thể tạo biểu tượng từ nghệ thuật được liên kết hoặc một số nhóm, chẳng hạn như nhóm biểu đồ.

Khi tạo biểu tượng động, bạn không thể bao gồm văn bản, hình ảnh được đặt hoặc đối tượng lưới.

Chỉnh sửa hoặc xác định lại biểu tượng

Bạn có thể chỉnh sửa biểu tượng bằng cách sửa đổi hình minh họa của biểu tượng hoặc bạn có thể xác định lại biểu tượng bằng cách thay thế bằng hình minh họa mới. Chỉnh sửa hoặc xác định lại một biểu tượng sẽ thay đổi diện mạo của nó trong bảng điều khiển Symbols, cũng như tất cả các phiên bản của biểu tượng trên bảng vẽ.

Chỉnh sửa biểu tượng

 1. Nhấp đúp vào phiên bản của biểu tượng và chọn Ok để mở biểu tượng ở chế độ cách ly. 
 2. Chỉnh sửa đối tượng. 
 3. Thoát khỏi chế độ cách ly bằng cách chọn ở góc trên bên trái của không gian làm việc.

Xác định lại một biểu tượng với một đối tượng khác

 1. Chọn đối tượng mà bạn muốn sử dụng để xác định lại một ký hiệu hiện có. Đảm bảo chọn một đối tượng ban đầu chứ không phải một thể hiện ký hiệu.
 2. Trong bảng Symbols, chọn ký hiệu bạn muốn xác định lại, sau đó chọn Redefine Symbol từ menu bảng điều khiển.

Đối tượng được chọn tự động trở thành một thể hiện của biểu tượng. Nếu bạn không muốn đối tượng đã chọn trở thành một thể hiện ký hiệu, hãy nhấn Shift khi bạn chọn Redefine Symbol từ menu bảng điều khiển.

Chuyển đổi và sửa đổi các trường hợp ký hiệu/Symbol

Bạn có thể chuyển đổi (di chuyển, chia tỷ lệ, xoay, cắt hoặc phản chiếu) các phiên bản biểu tượng giống như cách bạn có thể chuyển đổi các đối tượng khác. Bạn cũng có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào từ bảng Transparency, Appearance, và Graphic Styles và áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào từ menu Effect. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sửa đổi các thành phần riêng lẻ của một thể hiện ký hiệu, trước tiên bạn phải mở rộng nó. Khi bạn mở rộng một thể hiện ký hiệu, bạn ngắt liên kết giữa ký hiệu và thể hiện ký hiệu và chuyển đổi thể hiện thành một đối tượng thông thường. Nếu bạn mở một biểu tượng động trong phiên bản Illustrator cũ hơn, thì biểu tượng đó sẽ mở rộng.

Mở rộng và sửa đổi bộ ký hiệu/Symbol

Sau khi bạn mở rộng và sửa đổi một phiên bản ký hiệu, bạn có thể xác định lại ký hiệu ban đầu trong bảng Symbols. Khi bạn xác định lại một ký hiệu, tất cả các trường hợp ký hiệu hiện có sẽ tuân theo định nghĩa mới.

 1. Chọn trường hợp biểu tượng. 
 2. Chọn Break Link To Symbol trong bảng Symbols để mở rộng phiên bản ký hiệu. Thể hiện biểu tượng biến thành một đối tượng thông thường. 
 3. Sửa đổi đối tượng. 
 4. Thay thế biểu tượng gốc bằng phiên bản đã sửa đổi hoặc tạo biểu tượng mới:
 • Để thay thế biểu tượng gốc bằng phiên bản đã sửa đổi, Alt‑drag (Windows) hoặc Option‑drag (macOS) đối tượng đã sửa đổi ở trên cùng của biểu tượng gốc trong bảng Symbols.
 • Để tạo một biểu tượng mới, hãy kéo đối tượng đã sửa đổi vào bảng Symbols.

Sử dụng điểm đăng ký làm tham chiếu cho chuyển đổi các trường hợp ký hiệu

Một ngôi nhà có một điểm đăng ký ở phía trên bên phải của nó.
Sử dụng điểm đăng ký làm tham chiếu đến các trường hợp biểu tượng tỷ lệ, di chuyển, xoay hoặc phản ánh.

Khi bạn tạo một biểu tượng, bạn có thể chọn một trong chín điểm đăng ký làm tham chiếu để chuyển đổi các trường hợp biểu tượng. Một điểm đăng ký xuất hiện dưới dạng hình chữ thập ở chế độ cách ly và ở chế độ bình thường khi bạn chọn một phiên bản biểu tượng. Ở chế độ cách ly, bạn có thể di chuyển biểu tượng so với điểm đăng ký.

Trong menu bảng Transform (Window > Transform), chọn Use Registration Point for Symbol để cho phép chuyển đổi các phiên bản ký hiệu dựa trên điểm đăng ký đã chỉ định. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, thay vào đó, các biến đổi của thể hiện ký hiệu sẽ dựa trên Reference Point. Sau khi được bật, bạn có thể xem tọa độ của điểm đăng ký trong bảng Transform khi bạn chọn một phiên bản ký hiệu.

Sử dụng tùy chọn Reset Transformation để đặt lại các biến đổi được áp dụng cho ký hiệu.

Đặt lại phép biến đổi

Để đặt lại bất kỳ phép biến đổi nào (di chuyển, chia tỷ lệ, xoay, cắt hoặc phản chiếu) thành ký hiệu, hãy chọn ký hiệu rồi chọn Reset trong Bảng Control.

Note: Khi một ký hiệu được đặt trong phối cảnh, các tùy chọn để thay thế một thể hiện ký hiệu bằng một ký hiệu khác, ngắt liên kết với ký hiệu gốc và đặt lại các chuyển đổi bị vô hiệu hóa.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!
Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply