Skip to main content

Tìm hiểu các công cụ sử đổi trong Illustrator – Các công cụ sửa đổi này sẽ giúp ích và thông dụng nhất cho các bạn mới bắt đầu sử dụng phần mềm Illustrator.

Xoay một đối tượng bằng công cụ Rotate

Công cụ Rotate cho phép bạn xoay một đối tượng xung quanh một điểm cố định.

 1. Chọn một hoặc nhiều đối tượng với công cụ Selection.
 2. Nhấp vào công cụ Rotate hoặc nhấn phím tắt R.
 3. Kéo để xoay đối tượng xung quanh điểm trung tâm của nó.
 4. Để đặt một điểm trung tâm khác, nhấp vào bất cứ nơi nào trên bảng nghệ thuật hoặc khung vẽ.

 

Lật các đối tượng bằng công cụ Reflect

Công cụ Reflect cho phép bạn lật một đối tượng trên một trục.

Công cụ phản xạ
 1. Chọn một đối tượng.
 2. Chọn công cụ Reflect hoặc nhấn phím tắt O.
 3. Để tạo trục cho đối tượng được chọn lật qua, hãy đặt các điểm cuối của nó. Hình dung vị trí bạn muốn đặt trục, sau đó nhấp để đặt điểm cuối đầu tiên.
 4. Nhấp để đặt điểm thứ hai của trục và đối tượng được chọn lật trên trục được xác định.
 5. Bấm đúp vào công cụ Reflect để mở hộp thoại Reflect và tùy chỉnh các cài đặt như Trục và Góc của đối tượng được chọn.

 

Thay đổi kích thước đối tượng xung quanh một điểm cố định bằng công cụ Scale

Công cụ Scale cho phép bạn phóng to hoặc giảm các đối tượng và hình dạng.

 1. Nhấp vào công cụ Scale hoặc nhấn phím tắt S để chọn nó.
 2. Để duy trì tỷ lệ của đối tượng, nhấn và giữ Shift khi bạn kéo con trỏ.
 3. Để chia tỷ lệ đối tượng dọc theo một trục duy nhất, nhấn và giữ Shiftkhi bạn kéo theo chiều dọc hoặc chiều ngang.
 4. Để tùy chỉnh kích thước tỷ lệ của bạn, bấm đúp vào biểu tượng và nhập các giá trị cụ thể vào hộp thoại Scale.

 

Tạo bóng nghiêng bằng công cụ Shear

Công cụ Shear cho phép bạn làm nghiêng các vật thể theo bất kỳ hướng nào.

Công cụ cắt
 1. Chọn một đối tượng và nhấp vào công cụ Shear.
 2. Kéo theo bất kỳ hướng nào để xiên đối tượng.
 3. Điểm tham chiếu mặc định là trung tâm của đối tượng đã chọn. Để đặt một cái khác, hãy nhấp vào bất kỳ đâu và kéo để nghiêng.
 4. Bấm đúp vào công cụ Shear để mở hộp thoại Shear và tùy chỉnh các cài đặt như Góc cắt và Trục của đối tượng được chọn.

 

Thay đổi chiều rộng các nét bằng công cụ Width

Công cụ Width cho phép bạn tạo các nét có độ rộng thay đổi và tạo cấu hình nét viền để bạn có thể áp dụng các kiểu một cách thống nhất hơn.

 1. Nhấp vào công cụ Width hoặc nhấn Shift + W để chọn nó.
 2. Kéo một điểm neo để mở rộng hoặc thu nhỏ nét vẽ.
 3. Để tạo các đầu nhọn, hãy kéo các điểm ở cuối nét vẽ.

 

Sử dụng công cụ Free Transform thay đổi hình dạng nghệ thuật của bạn

Công cụ Free Transform cho phép bạn xoay, chia tỷ lệ, cắt và làm biến dạng các đối tượng.

Công cụ chuyển đổi miễn phí
 1. Chọn một đối tượng và nhấp vào công cụ Free Transform hoặc nhấn phím tắt E.

 2. Một tiện ích chứa các tùy chọn công cụ xuất hiện. Free Transform sẽ được chọn theo mặc định.

  • Free Transform: Kéo một điểm trên hộp giới hạn để biến đổi các đối tượng.
  • Perspective Distort: Kéo tay cầm góc của đối tượng để thay đổi kích thước của nó trong khi duy trì góc của nó, tạo cảm giác về phối cảnh.
  • Free Distort : Kéo tay cầm góc của đối tượng để thay đổi cả kích thước và góc của nó.
  • Constrain: Chọn tùy chọn này khi sử dụng Free Transform Free Distort tùy chọn để chia tỷ lệ các đối tượng theo tỷ lệ.

   

Chọn màu bằng công cụ Eyedropper

Công cụ Eyedropper cho phép bạn chọn màu từ một đối tượng hoặc hình ảnh và áp dụng nó cho các đối tượng khác.

 1. Chọn một đối tượng vớicông cụ Selection.

 2. Nhấp vào công cụ Eyedropper hoặc nhấn phím tắt I.

 3. Chọn màu bạn muốn lấy mẫu. Màu được lấy mẫu được áp dụng trên đối tượng đã chọn.

   

Biến đổi màu sắc và hình dạng của đối tưởng của bạn bằng công cụ Blend

Xóa các đường dẫn hoặc hình dạng bằng công cụ Eraser

Công cụ Eraser cho phép bạn loại bỏ các phần của tác phẩm nghệ thuật của bạn.

 1. Nhấp vào công cụEraser hoặc nhấn Shift + E.
 2. Kéo qua khu vực mà bạn muốn loại bỏ.
 3. Bấm đúp vào công cụ Eraser để mở bảng Eraser.
 4. Để tùy chỉnh góc, độ tròn và kích thước của cục tẩy, bấm đúp vào công cụ Eraser và đặt các tùy chọn trong hộp thoại Eraser.

Cắt các đối tượng bằng công cụ Scissors

Công cụ Scissors cho phép bạn phân chia một đường dẫn hoặc các phần tử tại một điểm neo hoặc dọc theo một phân đoạn.

 1. Nhấp và giữ công cụ Eraser, sau đó nhấp vào công cụ Scissor hoặc nhấn phím tắt C.

 2. Nhấp vào điểm trên đường dẫn bạn muốn chia.
 3. Chọn các điểm neo được tạo do sự phân tách hoặc đường dẫn bạn tách để sửa đổi đối tượng.

Trên đây là một số công cụ chỉnh sửa nhanh cho các bạn mới sử dụng Illustrator. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công.

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply