Skip to main content

Tệp tùy chọn Illustrator quản lý các lệnh và cài đặt bảng điều khiển trong Illustrator. Khi bạn mở Illustrator, vị trí của bảng và lệnh được lưu trữ trong tệp tùy chọn Illustrator. Ngoài ra, nhiều cài đặt chương trình được lưu trữ trong tệp tùy chọn, bao gồm tùy chọn hiển thị chung, tùy chọn lưu tệp, tùy chọn hiệu suất, tùy chọn loại và tùy chọn cho trình cắm và đĩa cào. Hầu hết các tùy chọn này được đặt trong hộp thoại Preferences. Cài đặt tùy chọn được lưu mỗi khi bạn thoát khỏi ứng dụng.

Khi các có các cài đặt không mong muốn có thể chỉ ra các tùy chọn không theo ý bạn. Nếu bạn muốn thay đổi lại các tùy chọn, hãy khôi phục các tùy chọn về cài đặt mặc định của chúng.

Cài đặt không gian cho bạn – Set preference

 1. Hãy thực hiện các bước sau:

  • (Windows) chọn Edit > Preferences > [preference set name].
  • (macOS) chọn Illustrator > Preferences > [preference set name].
  • Nhấp vào nút Preferences trên bảng điều khiển.
  Nút tùy chọn trên bảng điều khiển
 2. Chọn một tùy chọn từ menu bên trái của hộp thoại Preferences để chuyển sang bộ ưu tiên khác.

Đặt lại tùy chọn – Reset preferences

Để đặt lại các tùy chọn cho Illustrator:

 • Nhấp vào nút Reset Preferences trong tab General của hộp thoại Preferences.
Ghi chú: Tùy chọn sẽ chỉ được đặt lại khi bạn khởi động lại Illustrator.

ĐỂ KHÔI PHỤC TÙY CHỌN VỀ MẶC ĐỊNH

 • Xóa hoặc đổi tên tệp Adobe Illustrator Prefs. Khi bạn khởi động lại Illustrator, một tệp tùy chọn mới sẽ được tạo ở vị trí ban đầu.

ĐỂ KHÔI PHỤC TÙY CHỌN NHANH CHÓNG BẰNG PHÍM TẮT

 • Nhấn và giữ Alt+Control+Shift (Windows) hoặc Option+Command+Shift (macOS) khi bạn khởi động Illustrator. Các tệp tùy chọn mới được tạo vào lần tiếp theo bạn khởi động Illustrator.

Tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang sử dụng, tệp tùy chọn Illustrator có sẵn tại vị trí sau:

macOS

<OSDisk>/Users/<username>/Library/Preferences/Adobe Illustrator <version number> Settings/en_US*/Adobe Illustrator Prefs

Windows

<OSDisk>\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <version number> Settings\en_US*\x64\Adobe Illustrator Prefs

Ghi chú:

 • Thay thế <version number> với phiên bản Illustrator được cài đặt trên hệ thống của bạn.
 • Tên thư mục có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản ngôn ngữ bạn đã cài đặt.
 • Trong Windows, thư mục Dữ liệu ứng dụng được ẩn theo mặc định. Để hiển thị thư mục này, hãy mở Tùy chọn thư mục trong Bảng điều khiển và chọn tab Xem. Trong ngăn Cài đặt nâng cao, chọn tùy chọn Hiển thị tệp và thư mục ẩn hoặc Hiển thị các tệp, thư mục hoặc ổ đĩa ẩn.
 • Nếu bạn không thể xác định vị trí tệp tùy chọn, hãy sử dụng lệnh Tìm hệ điều hành của bạn và tìm kiếm AIPrefs ( Windows ) hoặc Adobe Illustrator Prefs ( macOS ).

Video – Tạo bản sao lưu và đặt lại tùy chọn Illustrator của bạn

Hãy xem video dưới đây bạn có thể dễ hiểu hơn về tìm hiểu cách tạo bản sao lưu thư mục tùy chọn Illustrator và đặt lại chúng theo cách thủ công trên thiết bị của bạn.

macOS

Windows

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply