Skip to main content

Làm việc với Artboards trong Illustrator – Tìm hiểu những điều cơ bản khi làm việc với các bảng nghệ thuật trong Adobe Illustrator, bao gồm điều hướng, tạo và chỉnh sửa.

Khám phá các bảng điều hướng bằng bảng điều khiển Artboards với các lệnh đơn giản.

 

Làm việc với các bảng nghệ thuật: 

  • Artboards của Illustrator tương tự như các trang trong Adobe InDesign, Photoshop hoặc Microsoft Word.
  • Artboards có thể có kích thước và định hướng khác nhau, được sắp xếp theo cách bạn thích và điều chỉnh.
  • Các artboard bạn đang làm việc là các artboard hoạt động. Các lệnh như View > Fit Artboard In Window áp dụng cho bảng nghệ thuật đang hoạt động.
  • Bảng điều khiển Artboards (Window > Artboards) là một cách khác để điều hướng các bảng điều khiển.
  • Menu điều hướng Artboard ở góc dưới bên trái của cửa sổ Document hiển thị cùng một danh sách các bảng nghệ thuật như trong bảng điều khiển Artboards.

Tạo thêm bảng Artboards

Thêm nhiều bảng Artboards vào cửa sổ làm việc Illustrator.

 

  • Chọn công cụ Artboard trong bảng Công cụ. Kéo để tạo một bảng nghệ thuật. Chọn một cài đặt trước artboard từ bảng Thuộc tính ở bên phải của tài liệu để thay đổi kích thước bảng nghệ thuật mới. Kéo bảng nghệ thuật để định vị nó.
  • Để đổi tên một bảng nghệ thuật, bấm đúp vào tên bảng nghệ thuật trong bảng Artboards (Window > Artboards), thay đổi nó, sau đó nhấn Enter hoặc Return. Trong bảng điều khiển Artboards, bạn có thể thấy tất cả các bảng điều khiển trong tài liệu.

Chỉnh sửa Artboards

Tìm hiểu cách chỉnh sửa và sao chép bảng nghệ thuật bằng công cụ Artboard và bảng Artboards.

 

  • Nhấp vào nút Edit Artboards trong bảng Thuộc tính ở bên phải.
  • Nhấp để chọn một bảng Artboard và chọn một Artboards đặt trước từ bảng Thuộc tính để thay đổi kích thước bảng nghệ thuật.
  • Để sao chép một bảng nghệ thuật, nhấn giữ Alt(Windows) hoặc Option (macOS) kéo bảng Artboard.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply