Skip to main content

Làm việc hiệu quả với các đối tượng trong Illustrator – Tìm hiểu những điều cơ bản về cách sử dụng các lớp trong Adobe Illustrator, bao gồm cách tạo, chỉnh sửa và sắp xếp nội dung.

Khám phá cách thay đổi thứ tự nội dung bằng cách dùng các lệnh sắp xếp.

 

 • Tác phẩm nghệ thuật bạn tạo trong Illustrator được xếp chồng lên nhau trên một đối tượng khác khi bạn thêm chúng.
 • Sắp xếp các lệnh, được sử dụng bằng cách nhấp vào nút Arrange trong bảng Thuộc tính ở bên phải, cho phép bạn chọn tác phẩm nghệ thuật và thay đổi thứ tự của nó trong ngăn xếp.
 • Các lệnh sắp xếp khác nhau mang nội dung trước hoặc sau nội dung khác.

Hiểu các lớp (Layer) trong Illustrator

Khám phá các lớp là gì và tại sao chúng ta sử dụng chúng trong Adobe Illustrator.

 

Những nội dung bạn sẽ được tìm hiểu về các lớp:

 • Các lớp giống như các thư mục trong suốt để quản lý nội dung. Tìm một lớp tài liệu trong bảng điều khiển Lớp/Layers panel (Window > Layers).
 • Các lớp chứa hình ảnh, văn bản hoặc các đối tượng nghệ thuật tạo thành một tập tin lớp.
 • Các lớp được sắp xếp có trình tự trong bảng Layers. Trong tài liệu, nội dung trên các lớp ở đầu bảng điều khiển Layers xuất hiện trước nội dung trên các lớp thấp hơn trong bảng điều khiển.
 • Các lớp cho phép bạn di chuyển, chỉnh sửa, ẩn, khóa và làm việc với nội dung trên một lớp mà không ảnh hưởng đến nội dung trên các lớp khác.
 • Để ẩn một lớp, nhấp vào biểu tượng con mắt trong bảng Lớp. Nhấn một lần nữa để làm cho lớp hiển thị.

Tạo và chỉnh sửa các Layer

Tìm hiểu cách tạo các lớp mới để sắp xếp nội dung trong các dự án của bạn trong bảng Lớp.

Những mục bạn sẽ được học tìm hiểu:

 

 • Bảng điều khiển Lớp thường nằm ở phía bên phải của khu vực làm việc. Nếu nó không hiển thị, chọn Window > Layers để mở nó.
 • Mỗi tài liệu mới bắt đầu với một lớp duy nhất có tên Lớp 1.
 • Để đổi tên một lớp, bấm đúp vào tên lớp trong bảng điều khiển Lớp, thay đổi tên và nhấn Enter (Windows) hoặc Return (macOS).
 • Để tạo một layer mới, hãy nhấp vào nút Create New Layer ở cuối bảng Layers.
 • Để chọn một lớp, hãy nhấp vào layer trong bảng Layers.
 • Kéo một lớp lên hoặc xuống trong bảng điều khiển Lớp để thay đổi thứ tự của các đối tượng được phân lớp trong tài liệu.

Tổ chức nội dung với các lớp

Tổ chức tốt hơn các tác phẩm nghệ thuật hiện có của bạn bằng bảng điều khiển Lớp.

 

Nội dung tìm hiểu cách sắp xếp nội dung với các lớp:

 • Để di chuyển nội dung từ lớp này sang lớp khác, hãy chọn nội dung bạn muốn di chuyển trong bảng điều khiển Lớp và kéo hộp màu (được gọi là chỉ số Selection) sang bên phải tên lớp lên hoặc xuống vị trí mới.
 • Để định vị các đối tượng trong bảng Lớp, chọn tác phẩm nghệ thuật trong tài liệu và sau đó nhấp vào Locate Object đối tượng ở cuối bảng Lớp.
 • Để ẩn các đối tượng riêng lẻ, nhấp vào biểu tượng mắt trong bảng Lớp ở bên trái của tên đối tượng trong bảng Lớp.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply