Skip to main content

Không gian làm việc cơ bản của Illustrator

Màn hình làm việc chính

Khi bạn khởi chạy Illustrator, Màn hình chính xuất hiện, bao gồm các nội dung sau:

 • Một loạt các hướng dẫn để giúp bạn nhanh chóng học và hiểu khái niệm, quy trình làm việc, mẹo và thủ thuật 
 • Các cài đặt trước phổ biến giúp bạn nhanh chóng bắt đầu với các tài liệu mới
 • Tài liệu gần đây
 • Có gì mới trong Illustrator

Nội dung của Màn hình chính được tùy chỉnh dựa trên mức độ quen thuộc của bạn với Illustrator và gói thành viên Creative Cloud của bạn. 

Giao diện màn hình

Màn hình chính hiển thị các tab và nút sau ở bên trái:

 • Home:  Nhấp vào tab này để mở Màn hình chính.
 • Learn:  Nhấp vào tab này để mở danh sách các hướng dẫn cơ bản và nâng cao về Illustrator để bắt đầu với ứng dụng. 
 • Create new:  Bấm vào nút này để tạo một tài liệu mới. Bạn có thể tạo tài liệu bằng cách chọn một trong nhiều mẫu và giá trị đặt trước có sẵn trong Illustrator. 
 • Open:  Nhấp vào nút này để mở một tài liệu hiện có trong Illustrator.
  Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các biểu tượng sau để điều hướng giữa tài liệu và Màn hình chính:
 • Home: Mở Màn hình chính từ tài liệu.
 • Back: Mở tài liệu từ Màn hình chính.

  Nút Home
  Nút Home

  Nút quay lại
  Nút quay lại ( mũi tên )

Tắt màn hình chính khi không có tài liệu nào được mở

 1. Chọn Preferences > General.
 2. Bỏ chọn Show The Home Screen When No Documents Are Open.

Note: Bạn có thể sử dụng phím tắt để mở tệp (Ctrl/Cmd + O) hoặc bắt đầu tài liệu mới (Ctrl/Cmd + N).

Thanh Header

Khi bạn tạo một tài liệu mới trong Illustrator, bạn có thể xem tiêu đề ứng dụng với các tùy chọn sau:

 • Share document: Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng mời mọi người vào tài liệu của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng này. Trước tiên hãy lưu tài liệu dưới dạng tài liệu đám mây trước khi bạn mời. 
 • Search and discover: Cùng với các tùy chọn tìm kiếm hiện có, giờ đây bạn có thể thấy bảng khám phá . Bảng khám phá cung cấp cho bạn các đề xuất dựa trên kỹ năng và công việc của bạn. Những đề xuất này bao gồm các mẹo và hướng dẫn về cách hoàn thành quy trình công việc gồm nhiều bước nhanh hơn. 
 • Arrange document: Nhấp vào biểu tượng này để sắp xếp tất cả các tài liệu đang mở của bạn ở định dạng lưới và ô xếp. 
 • Switch workspace: Nhấp vào biểu tượng này để xem các loại tùy chọn không gian làm việc khác nhau. Tham khảo Workspace overview bên dưới để biết thêm thông tin. 

Tổng quan về không gian làm việc

Illustrator cung cấp cho bạn mười không gian làm việc khác nhau bao gồm cả không gian làm việc Touch. Không gian làm việc mặc định là Essentials .

Không gian làm việc
 • Khung  Application frame  nhóm tất cả các thành phần không gian làm việc trong một cửa sổ tích hợp duy nhất cho phép bạn coi ứng dụng là một đơn vị duy nhất. Khi bạn di chuyển hoặc thay đổi kích thước khung Ứng dụng hoặc bất kỳ phần tử nào của nó, tất cả các phần tử bên trong nó sẽ phản hồi lẫn nhau để không có phần nào trùng lặp. Các bảng không biến mất khi bạn chuyển đổi ứng dụng hoặc khi bạn vô tình nhấp ra khỏi ứng dụng. Nếu bạn làm việc với hai ứng dụng trở lên, bạn có thể đặt từng ứng dụng cạnh nhau trên màn hình hoặc trên nhiều màn hình. Nếu bạn đang sử dụng máy Mac và thích giao diện người dùng truyền thống, dạng tự do, bạn có thể tắt khung Ứng dụng. Chọn  Window  >  Application frame để bật hoặc tắt.
 • Thanh  Application frame  trên đầu chứa trình chuyển đổi không gian làm việc, menu (chỉ dành cho Windows) và các điều khiển ứng dụng khác. Trên máy Mac, thanh ứng dụng chỉ khả dụng khi Khung ứng dụng tắt. Bạn có thể bật hoặc tắt nó bằng menu Window.
 • Thanh công cụ  chứa các công cụ để tạo và chỉnh sửa hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, thành phần trang, v.v. Các công cụ liên quan được nhóm lại.
 • Bảng  Control panel hiển thị các tùy chọn cho đối tượng hiện được chọn.
 • Document Window hiển thị tệp bạn đang làm việc. Các cửa sổ tài liệu có thể được chia theo tab và trong một số trường hợp nhất định, được nhóm và gắn vào vị trí.
 • Panels giúp bạn theo dõi và sửa đổi công việc của mình. Các bảng có thể được nhóm lại, xếp chồng lên nhau hoặc gắn vào nhau.

Bảng thuộc tính – Properties

Bảng Thuộc tính trong Illustrator cho phép bạn xem các cài đặt và điều khiển trong ngữ cảnh của tác vụ hoặc quy trình công việc hiện tại của bạn. Bảng điều khiển mới này đã được thiết kế với mục đích dễ sử dụng, đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào các điều khiển phù hợp ngay khi bạn cần.

Bảng Thuộc tính có sẵn theo mặc định trong không gian làm việc của Essentials. Bạn cũng có thể chọn  Window  >  Properties  để xem nó.


Quản lý cửa sổ và bảng điều khiển

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các bảng

 • Để ẩn hoặc hiển thị tất cả các bảng, bao gồm thanh công cụ và bảng Điều khiển, hãy nhấn Tab.
 • Để ẩn hoặc hiển thị tất cả các bảng ngoại trừ thanh công cụ và bảng Điều khiển, hãy nhấn Shift+Tab.

Tùy chọn bảng hiển thị

 • Nhấp vào biểu tượng menu bảng điều khiển  ở góc trên bên phải của bảng điều khiển.
  Bạn có thể mở menu bảng điều khiển ngay cả khi bảng điều khiển được thu nhỏ.

Điều chỉnh độ sáng bảng điểu khiển

 • Trong tùy chọn Giao diện người dùng, bạn có thể tùy chỉnh giao diện để sử dụng một trong bốn tùy chọn màu có sẵn được thiết kế để mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu:  Dark, Medium Dark, Medium Light, and Light.
   

Note: Theo mặc định, màu canvas trong Illustrator được khớp với độ sáng của giao diện người dùng. Chọn  PreferencesUser interface > Canvas color > White  để thay đổi màu vải thành màu trắng. 

Nhập giá trị trong panel và hộp thoại dialog 

Bạn nhập các giá trị bằng các phương pháp giống nhau trong tất cả các bảng và hộp thoại. Bạn cũng có thể thực hiện phép toán đơn giản trong bất kỳ hộp nào chấp nhận giá trị số. Ví dụ: nếu bạn muốn di chuyển một đối tượng đã chọn sang bên phải 3 đơn vị bằng cách sử dụng các đơn vị đo lường hiện tại, bạn không cần phải tính toán vị trí nằm ngang mới—chỉ cần nhập +3 sau giá trị hiện tại trong bảng Biến đổi.

Note: Nhấn phím Cmd/ Ctrl trong khi nhấp vào các nút mũi tên để tăng hoặc giảm các giá trị số trong phân số. Ví dụ: khi bạn nhấn phím Cmd/ Ctrl trong khi nhấp vào Mũi tên lên để tăng Độ dày nét vẽ, giá trị sẽ tăng từ 1 điểm lên 1,1 điểm. 

Tính giá trị trong panel và hộp thoại dialog

 • Trong hộp văn bản chấp nhận các giá trị số, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
   

  • Để thay thế toàn bộ giá trị hiện tại bằng một biểu thức toán học, hãy chọn toàn bộ giá trị hiện tại.
  • Để sử dụng giá trị hiện tại như một phần của biểu thức toán học, hãy bấm vào trước hoặc sau giá trị hiện tại.
 • Nhập một biểu thức toán học đơn giản bằng cách sử dụng một toán tử toán học, chẳng hạn như + (cộng), (trừ), x (nhân), / (chia) hoặc %  (phần trăm).

  Ví dụ: 0p0 + 3 hoặc 5mm + 4 . Tương tự, 3cm * 50% bằng 3 cm nhân với 50% hay 1,50 cm và 50pt + 25% bằng 50 điểm cộng 25% của 50 điểm hay 62,5 điểm.
 • Nhấn Enter hoặc Return để áp dụng phép tính.

Tổng quan về bảng điều khiển

Bảng điều khiển cung cấp quyền truy cập nhanh vào các tùy chọn liên quan đến các đối tượng bạn chọn. Theo mặc định, Bảng điều khiển được cố định ở đầu không gian làm việc.

Các tùy chọn được hiển thị trong Bảng điều khiển khác nhau tùy thuộc vào loại đối tượng hoặc công cụ bạn chọn. Ví dụ: khi bạn chọn một đối tượng văn bản, Bảng điều khiển sẽ hiển thị các tùy chọn định dạng văn bản ngoài các tùy chọn để thay đổi màu sắc, vị trí và kích thước của đối tượng. Khi một công cụ lựa chọn đang hoạt động, bạn có thể truy cập Document Setup và Preferences từ Control panel.

Bảng điều khiển
Bảng điều khiển

   A. Hidden options B. Link to another panel C. Panel menu 

Khi văn bản trong Control panel có màu xanh dương và được gạch dưới, bạn có thể nhấp vào văn bản để hiển thị bảng hoặc hộp thoại liên quan. Ví dụ: nhấp vào từ Stroke để hiển thị bảng Stroke.

Mở/đóng bảng điều khiển và hộp thoại hộp

 1. Nhấp vào một từ được gạch chân màu xanh lam để mở bảng điều khiển hoặc hộp thoại được liên kết với từ đó.
 2. Nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài bảng điều khiển hoặc hộp thoại để đóng nó.

Chuyển đổi Control panel thành floating panel

 1. Kéo thanh kẹp (nằm ở cạnh trái của bảng điều khiển) ra khỏi vị trí hiện tại.

  Để gắn lại Control panel, hãy kéo thanh kẹp lên trên cùng hoặc dưới cùng của cửa sổ ứng dụng (Windows) hoặc màn hình (Mac OS).

Thay đổi chế độ màn hình

Bạn có thể thay đổi mức độ hiển thị của cửa sổ minh họa và thanh menu bằng cách sử dụng các tùy chọn chế độ ở cuối thanh công cụ. Để truy cập các bảng khi ở Full Screen Mode, đặt con trỏ ở cạnh trái hoặc phải của màn hình và các bảng sẽ bật lên. Nếu bạn đã di chuyển chúng khỏi vị trí mặc định, bạn có thể truy cập chúng từ Window menu.

Bạn có thể chọn một trong các chế độ sau:

 • Presentation Mode: hiển thị tác phẩm nghệ thuật dưới dạng bản trình bày, với menu ứng dụng ẩn, bảng điều khiển, hướng dẫn và các cạnh khung.
 • Normal Screen Mode: hiển thị tác phẩm nghệ thuật trong cửa sổ tiêu chuẩn, với thanh menu ở trên cùng và thanh cuộn ở hai bên.
 • Full Screen Mode With Menu Bar: hiển thị tác phẩm nghệ thuật trong cửa sổ toàn màn hình, với thanh menu ở trên cùng và các thanh cuộn.
 • Full Screen Mode: hiển thị tác phẩm nghệ thuật trong cửa sổ toàn màn hình, không có thanh tiêu đề hoặc thanh menu.

Sử dụng phím F để chuyển đổi giữa các chế độ màn hình.

Sử dụng thanh trạng thái

Thanh trạng thái xuất hiện ở cạnh dưới bên trái của cửa sổ minh họa. Nó hiển thị bất kỳ điều nào sau đây:

 • mức thu phóng hiện tại
 • công cụ hiện tại đang sử dụng
 • artboard hiện tại đang được sử dụng
 • điều khiển điều hướng cho nhiều bảng vẽ

Sử dụng Illustrator với Touch Bar trên MacBook Pro

Illustrator hỗ trợ Touch Bar, màn hình cảm ứng đa điểm ở đầu bàn phím MacBook Pro mới. Sử dụng Touch Bar, bạn có thể truy cập các tính năng và điều khiển của Illustrator ngay trong ngữ cảnh tác vụ hiện tại của bạn trên màn hình chính. Touch Bar hỗ trợ các cử chỉ quen thuộc, chẳng hạn như chạm, kéo và trượt. Để biết chi tiết, hãy xem sử dụng Touch Bar với Illustrator .

Sử dụng Illustrator với Microsoft Dial

Illustrator hỗ trợ Microsoft Dial mới trên phiên bản Windows 10 Anniversary trở lên hoặc trực tiếp trên SurfaceStudio. Bạn có thể sử dụng quay số để điều chỉnh cài đặt và tham số cho tài liệu Illustrator của mình.

Trong khi sử dụng Illustrator, nhấn và giữ Quay số để truy cập các tùy chọn sau:

 • Undo/ Redo
 • Arrange
 • Zoom
 • Artboard Navigation
 • Tools, including Rotate, Scale, Brush, Blob Brush, and Eraser.

 

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply