Skip to main content

Tìm hiểu cách hoàn tác và quản lý lịch sử thiết kế trong Illustrator và sử dụng bảng Lịch sử để xem và quản lý trạng thái thiết kế của bạn.

Khi làm việc trên một thiết kế trong Illustrator, bạn thực hiện vô số chỉnh sửa và thay đổi đối với tài liệu. Khi không chắc chắn về một chỉnh sửa thiết kế cụ thể, bạn có thể quay lại trạng thái trước đó của thiết kế hoặc thậm chí chuyển sang trạng thái tiếp theo và sửa đổi nó. Bằng cách sử dụng lệnh hoàn tác hoặc làm lại, bạn có thể dễ dàng kiểm soát trạng thái thiết kế của mình. Tương tự, bạn có thể sử dụng tùy chọn Lịch sử để xem, hoàn tác, làm lại hoặc chỉnh sửa bất kỳ trạng thái nào trong thiết kế của mình.

Các tùy chọn Hoàn tác (Undo) và Làm lại (Redo) cho phép bạn hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi bạn đã thực hiện trong tài liệu, cho phép bạn sửa lỗi khi làm việc. Sau khi bạn lưu hoặc mở lại tài liệu, bạn không thể hoàn tác hoặc làm lại bất kỳ thay đổi nào.

Các tùy chọn Hoàn tác và Làm lại cho phép bạn hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi bạn đã thực hiện trong tài liệu, cho phép bạn sửa lỗi khi bạn làm việc. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn Hoàn tác và làm lại trong menu Chỉnh sửa trong Illustrator.
Hoàn tác và làm lại tùy chọn

Để hoàn tác hoặc làm lại, chọn Edit > Undo hoặc Edit > Redo.

Hoàn nguyên về phiên bản đã lưu cuối 

Bạn cũng có thể khôi phục tệp về phiên bản đã lưu gần đây nhất. Tuy nhiên, tùy chọn Hoàn nguyên (Revert) không hoạt động nếu bạn mở lại tệp hoặc tài liệu.

Bạn cũng có thể hoàn nguyên một tệp về phiên bản đã lưu cuối cùng. Tuy nhiên, hành động Revert không hoạt động nếu bạn mở lại tệp hoặc tài liệu. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn hoàn nguyên trong menu Tệp.
Tùy chọn hoàn nguyên

Để hoàn nguyên tài liệu về phiên bản đã lưu cuối cùng, chọn  File > Revert.

Sử dụng bảng Lịch sử – History panel

Bạn có thể sử dụng bảng Lịch sử để chuyển đến bất kỳ trạng thái gần đây nào của thiết kế mà bạn đã tạo trong phiên làm việc hiện tại trong Illustrator. Mỗ

i khi bạn thêm bất kỳ yếu tố nào vào thiết kế, bạn có thể thấy các trạng thái mới được thêm vào bảng Lịch sử.

Ví dụ: nếu bạn chọn, vẽ bằng công cụ bút và xoay một phần của thiết kế, mỗi trạng thái đó sẽ được liệt kê riêng trong bảng điều khiển. Khi bạn chọn một trong các trạng thái, tác phẩm nghệ thuật sẽ trở lại giao diện khi thay đổi đó được áp dụng lần đầu tiên. Sau đó bạn có thể

Bảng lịch sử và menu Bảng lịch sử làm việc từ trạng thái đó..

Thực hiện theo các bước dưới đây để mở và sử dụng bảng Lịch sử:

 1. Chọn Window > History.
 2. Để hoàn tác một thay đổi cụ thể, hãy chọn trạng thái và nhấp vào Step Backward từ menu bảng Lịch sử.
 3. Để làm lại một thay đổi cụ thể, chọn trạng thái và nhấp vào Step Forward từ menu Bảng lịch sử.
 4. Để tạo tài liệu mới từ trạng thái đã chọn, chọn trạng thái trong bảng Lịch sử và nhấp vào icon +tài liệu.
 5. Để thay đổi số lượng trạng thái hiển thị trong bảng Lịch sử, hãy nhấp vào Set History Limit từ menu bảng Lịch sử. Chọn số lượng nhỏ từ History States.

 6. Để xóa các trạng thái theo trạng thái đã chọn, sbầu trạng thái trong bảng Lịch sử. Nhấpchuột Lịch sử rõ ràng từ menu Bảng lịch sử.

NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ

 • Các thay đổi dựa trên ứng dụng, chẳng hạn như thay đổi đối với bảng điều khiển, cài đặt màu, hành động và tùy chọn, không được phản ánh trong bảng Lịch sử vì chúng không phải là thay đổi đối với một thiết kế cụ thể.
 • Khi bạn chọn một trạng thái và xóa lịch sử, các trạng thái sau trạng thái đó sẽ bị xóa. Mặc dù các trạng thái xuất hiện trước trạng thái đã chọn cũng bị xóa nhưng các thay đổi vẫn còn trong tài liệu.
 • Theo mặc định, bảng Lịch sử liệt kê 100 tiểu bang trước đó. Bạn có thể thay đổi số trạng thái được ghi nhớ bằng cách đặt History States trong Preferences > Performance. 
 • Nếu số lượng trạng thái vượt quá giới hạn được đề cập trong History States, các trạng thái cũ hơn sẽ tự động bị xóa khỏi bảng Lịch sử.
 • Khi bạn đóng và mở lại tài liệu, tất cả các trạng thái sẽ bị xóa khỏi bảng điều khiển từ phiên làm việc cuối cùng.
 • Theo mặc định, chọn một trạng thái và sau đó thay đổi thiết kế sẽ loại bỏ tất cả các trạng thái xuất hiện sau nó. 

 

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply