Skip to main content

Đan xen các đối tượng trong Illustrator – Tìm hiểu cách sử dụng Intertwine trong Illustrator để tạo các mẫu chồng chéo.

Bạn có muốn sáng tạo cho thiết kế của bạn một nhận thức về chiều sâu và kích thước? Hãy tìm hiểu sử dụng Intertwine trong Illustrator để đan xen các đối tượng theo những cách mới năng động phá cách. Bạn có thể dùng Iintertwine để tạo các hình dạng, văn bản khác nhau, và các đối tượng 2D và 3D và chỉnh sửa chúng.

Nhiều đối tượng được đan xen
Hình dạng đan xen

Nhiều đối tượng văn bản được đan xen
Đối tượng loại đan xen

Hình dạng và đối tượng văn bản được đan xen
Hình dạng đan xen với các đối tượng loại

Để đan xen các đối tượng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Sử dụng công cụ Selection để chọn các đối tượng mà bạn muốn đan xen.

 2. Chọn Object > Intertwine > Make

 3. Làm một trong những điều sau đây:

  CLICK INTERTWINE

  Di chuột qua các đối tượng để tìm vùng chồng chéo được tô sáng. Nhấp vào vùng chồng chéo để đan xen.

  BÔI ĐEN INTERTWINE

  Vẽ một đường dẫn kèm theo xung quanh vùng chồng chéo để đan xen. Để thực hiện lựa chọn hình chữ nhật, nhấn Ca trong khi bạn vẽ.

ĐAN XEN NHIỀU ĐỐI TƯỢNG

Làm theo các bước để đan xen nhiều hơn hai đối tượng chồng chéo:

 1. Chọn các đối tượng và chọn Object Intertwine Make.

 2. Vẽ một đường theo xung quanh khu vực chồng chéo.

 3. Di chuột qua đường dẫn kèm theo để xem ranh giới được tô sáng.

 4. Nhấp chuột phải vào ranh giới được tô sáng và chọn Bring to FrontBring ForwardSend Backward, hoặc Send to Back.

Chỉnh sửa các đối tượng đan xen

Nếu bạn muốn tiếp tục đan xen cùng một nhóm đối tượng sau đó, hãy làm như sau:

 1. Chọn các đối tượng đan xen.

 2. Chọn Object > Intertwine > Edit.

Phát hành các đối tượng đan xen

 1. Chọn các đối tượng đan xen.

 2. ChọnObject > Intertwine > Release.

   

 

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply