Skip to main content

Chỉnh sửa toàn cầu Global trong Illustrator – Thông thường, thiết kế của bạn chứa nhiều bản sao của các đối tượng hoặc hình dạng tương tự, chẳng hạn như logo. Nếu có nhu cầu chỉnh sửa tất cả các đối tượng như vậy, bạn không cần chỉnh sửa từng đối tượng một.

Với tùy chọn chỉnh sửa toàn cầu trong Illustrator, bạn có thể chỉnh sửa tất cả các đối tượng tương tự trên toàn bản thiết chỉ trong một bước.

Trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa các đối tượng tương tự, bạn có thể chọn đối tượng bạn muốn chỉnh sửa. Để thực hiện việc này, bạn có thể đặt các tùy chọn chỉnh sửa toàn cầu để tìm các đối tượng sẽ được chỉnh sửa cùng nhau.

Để đặt các tùy chọn chỉnh sửa toàn cầu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nhấp vào Global Edit Options danh sách thả xuống bên cạnh nút Start Global Edit trong bảng Thuộc tính.
 • Nhấp vào Global Edit Options danh sách thả xuống bên cạnh, xuất hiện biểu tượng   trong bảng điều khiển.
Chỉ định các tùy chọn chỉnh sửa toàn cầu để tìm các đối tượng tương tự để chỉnh sửa

Chọn các tùy chọn sau:

 • Trong phần Match:
  • Chọn Appearance để tìm các đối tượng có cùng ngoại hình, chẳng hạn như tô, nét.
   Note: Tùy chọn này được bật theo mặc định khi lựa chọn bao gồm nghệ thuật trình cắm hoặc nghệ thuật lưới.
  • Chọn Size để tìm các đối tượng có cùng kích thước.
 • Trong On Artboards:
  • Trong Select danh sách thả xuống, chỉ định xem có nên tìm các đối tượng tương tự trên tất cả các bảng nghệ thuật hoặc trong các bảng nghệ thuật với một hướng cụ thể.
  • Trong Range trường, chỉ định một loạt các bảng nghệ thuật để tìm các đối tượng tương tự. Phạm vi có thể được chỉ định là 1, 2, 3 hoặc 4-7.
  • Chọn Include Objects On Canvas để tìm các đối tượng tương tự trong và ngoài các bảng nghệ thuật. Tùy chọn này được chọn theo mặc định. Bỏ chọn tùy chọn này để giới hạn tìm kiếm chỉ cho các bảng nghệ thuật. 

Các phần Result(s) trên cùng hiển thị tổng số đối tượng được chọn để chỉnh sửa toàn cầu.

Ghi chú: Nếu bạn không đặt các tùy chọn chỉnh sửa, theo mặc định, tất cả các đối tượng tương tự trên tất cả các bảng nghệ thuật được chọn để chỉnh sửa.

Bắt đầu chỉnh sửa các đối tượng 

Sau khi bạn chỉ định các tùy chọn chỉnh sửa, bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa các đối tượng tương tự với nhau. Để làm điều này, hãy làm một trong những điều sau đây:

 • Chọn Select Start Global Edit.
 • Nhấp vào biểu tượng  trong bảng điều khiển. Lưu ý rằng không gian làm việc Essentials không hiển thị bảng điều khiển.
 • Chọn một đối tượng và nhấp vào nút  Start Global Edit trong phần Quick Actions của bảng Thuộc tính. 
Nút Chỉnh sửa Toàn cầu trong phần Hành động nhanh của bảng Thuộc tính

Tất cả các đối tượng tương tự được chọn để chỉnh sửa toàn cầu. Bây giờ, nếu bạn chỉnh sửa đối tượng đã chọn, tất cả các chỉnh sửa được áp dụng trên tất cả các đối tượng được tô sáng tương tự.

Ghi chú:

 • Chỉnh sửa toàn cầu không được hỗ trợ cho hình ảnh, đối tượng văn bản, mặt nạ được cắt, đối tượng được liên kết và plugin của bên thứ ba.
 • Chỉnh sửa toàn cầu không hoạt động khi nhiều đối tượng được chọn.
Chọn các đối tượng để chỉnh sửa toàn cầu và thay đổi hình dạng của tất cả các đối tượng được chọn.

Ghi chú: 

Trong khi chỉnh sửa các đối tượng trên toàn cầu, tất cả các thay đổi bạn thực hiện đối tượng được chọn sẽ được truyền tới các đối tượng tương tự khác theo kích thước của chúng. Ví dụ: nếu bạn giảm chiều cao của đối tượng được chọn xuống một nửa, chiều cao của tất cả các đối tượng tương tự cũng giảm xuống còn một nửa. Nếu chiều cao của đối tượng được chọn là 100 điểm và bạn giảm chiều cao xuống 50 điểm ( giảm một nửa ), thì chiều cao của các đối tượng tương tự khác, giả sử 20 điểm, cũng giảm xuống còn một nửa, tức là 10 điểm.

Dừng chỉnh sửa các đối tượng tương tự

Sau khi bạn hoàn thành các chỉnh sửa của mình, bạn có thể ngừng chỉnh sửa các đối tượng hơn nữa. Để làm điều này, hãy làm một trong những điều sau đây:

 • Chọn Select > Stop Global Edit.
 • Nhấp vào nút Stop Global Edit trong phần Quick Actions của bảng Thuộc tính.
 • Nhấp vào biểu tượng  trong bảng điều khiển.
 • Nhấn phím Esc.

Chỉnh sửa các đối tượng cụ thể

Trong khi chỉnh sửa các đối tượng tương tự trên toàn cầu, bạn có thể chọn không chỉnh sửa một đối tượng cụ thể trong lựa chọn bằng cách bỏ chọn nó. Để bỏ chọn một đối tượng, giữ phím Shift và nhấp vào đối tượng, các đối tượng sẽ được bỏ chọn, nhưng vẫn hiển thị hộp tô sáng.

Bây giờ, khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với lựa chọn, hình dạng của đối tượng được chọn không còn khớp với các đối tượng được chọn khác. Do đó, hộp tô sáng được xóa để chỉ ra rằng đối tượng này không phải là một phần của chỉnh sửa toàn cầu. 

Chỉnh sửa các nhóm tương tự trên toàn cầu

Bạn cũng có thể chỉnh sửa toàn cầu các nhóm tương tự có chứa các đối tượng tương tự.

Ghi chúCác nhóm chỉ được coi là tương tự khi phân cấp nhóm và hình dạng của các đối tượng khớp.

Khi bạn chỉnh sửa các nhóm tương tự trên toàn cầu, tất cả các chỉnh sửa bạn thực hiện cho các đối tượng trong một nhóm được truyền đến các đối tượng tương ứng trong các nhóm tương tự khác.

Chọn tất cả các nhóm có cùng diện mạo, chọn hình dạng cụ thể trong một nhóm để chỉnh sửa toàn cầu, chỉnh sửa màu của các hình đã chọn.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply