Skip to main content

Cách khắc phục lỗi file tệp trong illustrator – Bạn đang gặp vấn đề với việc mở hoặc đặt một tệp trong Illustrator? Tìm hiểu về các lý do và giải pháp có thể cho những vấn đề này. Các vấn đề cấp hệ thống có thể gây ra lỗi và hành vi bất ngờ khác.

Thông báo hệ thống Illustrator giúp bạn xác định nguyên nhân lỗi tệp bằng cách cung cấp danh sách các tình huống gây ra vấn đề. 

Bạn không thể mở tệp trên Illustrator nếu hệ thống của bạn không có đủ bộ nhớ ( RAM ) để đọc tệp. Một trong những lý do cho ít bộ nhớ hơn có thể là quá nhiều ứng dụng mở trên máy tính của bạn. 

Hãy thử những giải pháp này

 • Đảm bảo rằng máy tính của bạn đáp ứng yêu cầu hệ thống quy định.
 • Thực hiện dọn dẹp đĩa để giảm số lượng tệp không cần thiết trên ổ đĩa của bạn và đảm bảo rằng thư mục tạm thời Windows của bạn trống.
 • Thoát khỏi một số ứng dụng để giải phóng bộ nhớ hệ thống của bạn.
 • Mở rộng RAM hệ thống của bạn, nếu có thể.

Truy cập bị từ chối

Bạn không thể mở tệp trên Illustrator và nhận thông báo lỗi nếu có sự cố liên quan đến truy cập với tệp. Dưới đây là một số vấn đề liên quan đến truy cập và giải pháp của họ.

Vấn đề

Giải pháp

Không được phép mở tệp này hoặc quyền truy cập bắt buộc không có sẵn.

Có được quyền truy cập từ chủ sở hữu của tệp và thử đăng nhập lại.

Mẹo: Trước khi bạn làm việc trên một tệp được chia sẻ, hãy tạo một bản sao cục bộ nếu có thể.

Tệp đã được mở hoặc khóa ( khi sử dụng ) bởi người dùng khác.

Đóng tệp từ các ứng dụng hoặc hồ sơ người dùng khác.

Tệp được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ cho tệp.

Đảm bảo rằng thông tin đăng nhập chính xác được cung cấp.

Tệp được đặt trên mạng và vị trí mạng không thể truy cập được.

Kiểm tra kết nối mạng và thử truy cập lại tệp.

Tệp đã mở

Bạn không thể mở một tệp nếu nó đã được mở trong một phiên bản khác của Illustrator.

Hãy thử những giải pháp này

 • Đóng tệp đang mở trong phiên bản khác của Illustrator.
 • Nếu bạn không thể đóng tệp, hãy buộc đóng tất cả các phiên bản Illustrator hoặc khởi động lại máy tính của bạn. 
 • Nếu bạn đang đối mặt với vấn đề này khi lưu tệp, hãy thử thay đổi tên tệp và vị trí. Để biết thêm về khắc phục sự cố với lưu tệp, xem Khắc phục sự cố với lưu tệp.

Sự cố thiết bị đầu vào và đầu ra

Bạn không thể mở tệp trên Illustrator khi quá trình đọc bị gián đoạn hoặc nếu tệp không thể được truy cập hoặc tìm thấy.

Sau đây là một số tình huống có thể gây gián đoạn cho quá trình đọc tệp và giải pháp của chúng:

Vị trí tập tin

Lý do

Giải pháp

Thiết bị có thể tháo rời ( USB, ổ đĩa ngoài, ổ đĩa bút, v.v. trên )

Thiết bị không bị xóa hoặc đẩy ra an toàn khỏi máy tính

Đảm bảo rằng bạn tháo thiết bị một cách an toàn sau khi thao tác đọc / ghi.

Vị trí mạng

Kết nối mạng bị mất

Kiểm tra kết nối mạng của bạn.

Vị trí chung

Tập tin chia sẻ không còn có sẵn

Đảm bảo rằng vị trí được chia sẻ có thể truy cập.

Tập hỏng hoặc bị hỏng

Bạn nhận được thông báo lỗi nếu tìm thấy tệp Illustrator bị hỏng hoặc hỏng. Nói chung, nó xảy ra khi bạn sử dụng bất kỳ hình ảnh JPEG bị hỏng nào trong tài liệu của mình. Để giải quyết nhanh chóng, bạn có thể thay thế hình ảnh JPEG bị hỏng và khởi chạy lại Illustrator. 

Khi bạn khởi chạy lại Illustrator, bạn sẽ có được phiên bản tự động phục hồi của tệp:

 • Tệp tự động phục hồi có thể có một số nội dung bị thiếu hoặc thay đổi.
 • Quá trình tự động khôi phục không thay đổi tệp gốc của bạn vì nó chạy trên bản sao của tệp. 

Hãy thử các bước khôi phục

Khi tệp .ai bị hỏng, bạn có thể cố gắng khôi phục phiên bản PDF của nó và lưu tệp PDF bằng phần mở rộng .ai. Tuy nhiên, phục hồi chỉ có thể nếu Tạo tệp tương thích PDF tùy chọn đã được bật tại thời điểm lưu tệp và nội dung PDF của tệp .ai tồn tại.

Thực hiện các bước sau để khôi phục tệp .ai bị ảnh hưởng:

 1. Mở tệp .ai bị ảnh hưởng trong Acrobat Reader. 
 2. Lưu tệp dưới dạng PDF.
 3. Mở PDF đã lưu này trong Illustrator và một lần nữa lưu với phần mở rộng .ai.

Nếu không có nội dung PDF tồn tại cho tệp .ai đã chọn, bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết tệp đó đã được lưu mà không có nội dung PDF.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

 

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply