Skip to main content
BricsCAD

Thao tác với bản vẽ mới đơn giản trong BricsCAD

By Tháng Mười Một 10, 2023Tháng Mười Một 13th, 2023No Comments

Thao tác với bản vẽ mới đơn giản trong BricsCAD

Cài đặt tạo thực thể

Các thực thể mới được tạo trên lớp hiện tại bằng cách sử dụng cài đặt tạo thực thể hiện tại.

Bạn có thể xác định cài đặt tạo thực thể trong phần General của bảng Properties.

Theo mặc định, tất cả cài đặt tạo thực thể được đặt ByLayer. Điều này có nghĩa là cài đặt tương ứng của lớp hiện tại được sử dụng.

Thuộc tính lớp có thể được đặt trong phần Layer trong hộp thoại Explorer Drawing.

 

Cách vẽ chính xác

Các thực thể mới được tạo trong mặt phẳng XY của hệ tọa độ hiện tại. Theo mặc định, đây là Hệ thống Tọa độ Thế giới (WCS). Tất cả các kích thước trong tệp DWG được thể hiện bằng đơn vị bản vẽ (DU). Biến hệ thống INSUNITS (Đơn vị chèn) đặt giá trị 1 DU.

Đối với các bản vẽ mới, biến hệ thống INSUNITS được xác định trong bản vẽ mẫu mà bạn đã chọn để tạo bản vẽ. BricsCAD cung cấp một loạt các bản vẽ mẫu cho các đơn vị thập phân và hệ đo lường Anh.

Để vẽ chính xác, BricsCAD cung cấp một số công cụ hỗ trợ vẽ:

 • Chụp nhanh thực thể 2D: bạn có thể sử dụng các điểm chính trên các thực thể 2D hiện có, chẳng hạn như điểm cuối, điểm giữa hoặc tâm và giao điểm. Bạn cũng có thể vẽ vuông góc, song song hoặc tiếp tuyến với một thực thể.
 • Chụp nhanh thực thể 3D: bạn có thể sử dụng các điểm chính trên các thực thể 3D, chẳng hạn như khối rắn.
 • Kích thước động. Khi kích thước động được ON, bạn có thể nhập khoảng cách và góc vào các trường kích thước động. Khi hiển thị nhiều trường kích thước động, ví dụ khi vẽ hình chữ nhật, nhấn phím Tab để chuyển sang trường tiếp theo. Khi bạn nhập một giá trị và nhấn phím Tab, trường này sẽ chuyển sang màu đỏ, cho biết giá trị đó đã được cố định.
 • Theo dõi cực buộc hướng vẽ theo các góc được chỉ định đối với các trục (X, Y, Z) của hệ tọa độ hiện tại.
 • Theo dõi ảnh chụp thực thể kết hợp ảnh chụp thực thể và theo dõi cực.
 • Đầu vào tọa độ cho phép bạn nhập tọa độ XYZ để xác định điểm.
 • Chụp và lưới. Lưới là một tập hợp các đường hoặc dấu chấm cách đều nhau dùng làm tham chiếu khoảng cách trực quan. Con trỏ bám vào các điểm lưới, cho phép bạn vẽ nhanh theo các khoảng thời gian cố định.
 • Giới hạn bản vẽ cho phép bạn giới hạn vùng vẽ, điều này ngăn cản việc tạo đối tượng bên ngoài giới hạn bản vẽ.
 • Chế độ Ortho buộc con trỏ di chuyển song song với trục X hoặc Y của hệ tọa độ hiện tại.
 • Hệ tọa độ người dùng. Bạn có thể xác định hệ tọa độ người dùng được đặt tên (UCS) ở bất kỳ đâu trong không gian ba chiều. Bạn có thể khôi phục UCS có tên bất kỳ lúc nào.
 • Nhập khoảng cách trực tiếp cho phép bạn nhập chiều dài, bán kính, đường kính và vectơ chuyển động.
 • Khoảng cách gần nhất cho phép bạn tự động xem và sửa đổi khoảng cách giữa 2 thực thể hoặc thực thể phụ được chọn.
 • Manipulator là một công cụ cầm nắm linh hoạt để nhanh chóng di chuyển, xoay, chia tỷ lệ và phản chiếu các thực thể được chọn.

 

Thực hiện các lệnh

Trong BricsCAD bạn có thể khởi chạy các lệnh theo các cách sau:

 • Nhập lệnh trong Dòng lệnh.
 • Chọn lệnh trong một menu.
 • Nhấp vào nút công cụ lệnh trên thanh công cụ.
 • Nhấp vào biểu tượng lệnh trong Ribbon.
 • Chọn lệnh trong Quad.

Nhập một lệnh trong dòng Lệnh

Nếu biết tên lệnh, bạn có thể nhập nó vào dòng lệnh. Khi dòng lệnh đóng lại, mục nhập bàn phím và lời nhắc lệnh sẽ hiển thị trên thanh trạng thái.

Nếu Enable của biến hệ thống AUTOCOMPLETEMODE được đặt, tên lệnh sẽ tự động được hoàn thành khi bạn nhập.

Tất cả các lệnh và/hoặc biến hệ thống và/hoặc tùy chọn của người dùng có chứa chuỗi ký tự hiện tại sẽ hiển thị trong danh sách gợi ý.

Làm một điều trong số sau đây:

 • Nhấn Enter nếu lệnh hiện được đánh dấu hiển thị.
 • Bấm vào một lệnh trong danh sách gợi ý.

Bạn có thể khởi chạy một số lệnh bằng bí danh lệnh. Ví dụ: bạn có thể khởi chạy lệnh LINE bằng cách nhập L vào dấu nhắc lệnh.

Chọn tùy chọn lệnh

Nhiều lệnh BricsCAD cung cấp nhiều tùy chọn. Các tùy chọn này xuất hiện trong Dòng lệnh hoặc thanh trạng thái (khi dòng lệnh bị đóng) và tùy chọn cũng có trong menu nhắc.

Làm một điều trong số sau đây:

 • Nhấn Enter để chọn tùy chọn mặc định. Tùy chọn mặc định nằm ở cuối dấu nhắc lệnh giữa các dấu ngoặc mũi tên (<>).
 • Bấm vào tùy chọn trong dòng lệnh.
 • Nhấp vào tùy chọn trong menu nhắc.
 • Nhập chữ in hoa của tùy chọn và nhấn Enter hoặc nhấp chuột phải.

 

Xem điều khiển

Trong BricsCAD bạn có thể kiểm soát việc hiển thị bản vẽ của mình theo nhiều cách khác nhau:

 • Bằng cách sử dụng chuột và bàn phím
 • Bằng cách sử dụng lệnh Xem
 • Bằng cách sử dụng tiện ích Nhìn từ

Các thao tác xem được sử dụng thường xuyên nhất là:

Hoạt động Chuột Yêu cầu Nhìn từ
Xem mức độ Bấm đúp vào bánh xe cuộn Zoom > Extents Nhấp vào vùng kích hoạt sẽ xoay chế độ xem và thu phóng theo phạm vi của bản vẽ.
Phóng Bánh xe cuộn Zoom > In Zoom > Out
Chảo Giữ bánh xe cuộn

Note: Khi biến hệ thống MBUTTONPAN = ON

Pan
Khôi phục chế độ xem kế hoạch (Chế độ xem hàng đầu) Plan > Current UCS Nhấp vào vùng kích hoạt trung tâm

 

Lựa chọn thực thể

Các lệnh thao tác, chẳng hạn như MOVE, COPYMIRROR sẽ nhắc bạn chọn một hoặc nhiều thực thể. Nếu biến PICKFIRST BẬT, bạn cũng có thể soạn tập lựa chọn trước khi khởi chạy lệnh.

BricsCAD cung cấp một số phương pháp lựa chọn. Bạn có thể kết hợp các phương pháp lựa chọn để soạn một tập lựa chọn.

Lựa chọn từng thực thể một

 1. Di chuyển con trỏ qua thực thể.
  Điểm nổi bật của thực thể.
  Quad xuất hiện và hiển thị lệnh được sử dụng gần đây nhất và lựa chọn các thuộc tính thực thể.
 2. Làm một điều trong số sau đây:
  • Bấm để chọn thực thể.
  • Nhấn liên tục phím Tab để đánh dấu các đối tượng bị che khuất và nhấp vào khi đối tượng mong muốn được đánh dấu.
 3. Lặp lại các bước trước đó để chọn thêm thực thể hoặc khởi chạy lệnh.

Chọn nhiều thực thể

BricsCAD sử dụng các phương pháp chọn cửa sổ để chọn nhiều thực thể:

 1. Bấm vào để xác định góc của hình chữ nhật lựa chọn.
 2. Làm một điều trong số sau đây:
  • Di chuyển con trỏ sang phải. Một hình chữ nhật màu xanh được hiển thị. circle inside the rectangle cho biết rằng tất cả các đối tượng nằm hoàn toàn bên trong hình chữ nhật lựa chọn sẽ được chọn.
  • Di chuyển con trỏ sang trái. Một hình chữ nhật màu xanh lá cây được hiển thị. circle overlapping the rectangle cho biết rằng tất cả các đối tượng nằm bên trong hoặc chồng lên hình chữ nhật lựa chọn sẽ được chọn.
 3. Bấm vào để xác định góc đối diện của hình chữ nhật lựa chọn.

Xóa các thực thể khỏi tập lựa chọn

Giữ phím Shift khi thực hiện phương pháp lựa chọn để loại bỏ các đối tượng khỏi bộ lựa chọn hiện tại.

Nhấn phím Esc để xóa tập lựa chọn hiện tại.

 

Sử dụng thao tác

Manipulator là một công cụ cầm linh hoạt để nhanh chóng di chuyển, xoay, chia tỷ lệ và phản chiếu các thực thể được chọn.

Nếu bạn giữ phím Ctrl trong một trong những hành động này, các thực thể được chọn sẽ được sao chép.

Theo mặc định, Trình thao tác hiển thị khi chọn một thực thể bằng một cú nhấp chuột dài (giữ nút chuột trái dài hơn một chút).

Điểm neo của Manipulator nằm ở điểm kẹp gần nhất, liên quan đến điểm chọn.

Đặt con trỏ lên một trong các vùng kích hoạt, để bắt đầu một hành động:

 • Các trục, để di chuyển dọc theo trục:
 • Arcs, để xoay:
 • Các mẫu máy bay (= hình vuông tại điểm neo), để di chuyển tự do trong mặt phẳng đã chọn (XY, XZ hoặc YZ):
 • Đầu mũi tên, để gương:
Ghi chú: Kích thước bước của thước phụ thuộc vào hệ số thu phóng. Phóng to để giảm kích thước bước, thu nhỏ để tăng.

Làm việc với bảng Cấu trúc

Bảng Cấu trúc hiển thị chế độ xem dạng cây có cấu trúc của nội dung bản vẽ.

BricsCAD cung cấp 3 định nghĩa cây cấu trúc cấu hình (CST):

 • Default:  hiển thị cấu trúc dựa trên lớp.
 • BIM: hiển thị cấu trúc dựa trên thực thể BIM.
 • Mechanical: hiển thị một cấu trúc dựa trên thực thể.

Bấm vào menu hamburger ( ) để chọn một định nghĩa.

Trong bảng Cấu trúc, bạn có thể:

 • Nhấp vào biểu tượng mở rộng ( + ) để mở rộng nút.
 • Nhấp vào biểu tượng thu gọn ( – ) để thu gọn một nút.
 • Chọn một nút, nhấp chuột phải và chọn Expand All để mở rộng tất cả các nút con của nút đã chọn.
  Chọn tên bản vẽ và sử dụng tùy chọn này để mở rộng tất cả các nút trong toàn bộ cây.
 • Chọn một nút, nhấp chuột phải và chọn Collapse All để thu gọn tất cả các nút con của nút đã chọn.
  Chọn tên bản vẽ và sử dụng tùy chọn này để thu gọn toàn bộ cây.
 • Nhấp vào nút hoặc thực thể trong Structure panel để chọn nó trong bản vẽ.
  Lưu ý: Điều này phụ thuộc vào các thiết lập trong Structure Tree. Để định cấu hình cây Cấu trúc, nhấp chuột phải vào Structure panel > Configure > Options.
  Giữ phím Ctrl để soạn tập lựa chọn.
 • Nhấp chuột phải để hiển thị menu ngữ cảnh, cho phép:
  • Show: hiển thị lựa chọn khi bị ẩn trước đó.
  • Hide: ẩn vùng chọn.
  • Isolate: cô lập vùng chọn, ẩn tất cả phần còn lại.
  • Zoom: phóng to vùng chọn.

Note: Chọn tên bản vẽ. Tiếp theo, nhấp chuột phải và chọn Show trong menu ngữ cảnh để hiển thị toàn bộ bản vẽ hoặc chọn Show Entities trong tab General của No Selection Quad.

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply